חרדים ודתיים מתנדבים יותר ממי שעדיין אינם שומרים מצוות

מחקר חדש חושף: שומרי מצוות בשיעור גבוה ביחס לכלל האוכלוסייה. מדובר בהתנדבות שנעשית באופן פרטי, ולא בהתנדבות במסגרת ארגונים שונים. שם שיעורי ההתנדבות דומים מאוד בהיקפם

בית החולים הדסה. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מחקר חדש של המכון החרדי למחקרי מדיניות – שערכו ניצה (קלינר) קסיר, והחוקרים אסף צחור-שי וחדוה לויץ, מעלה כי שיעורי ההתנדבות לפי דיווח עצמי באוכלוסייה הדתית והחרדית גדולים באופן משמעותי משיעורי ההתנדבות הקיימים בקבוצות אוכלוסייה אחרות.

לצד שיעורי ההתנדבות הגבוהים, המתנדבים החרדים נוטים להתנדב שעות רבות יותר, מחציתם מתנדבים למעלה מעשר שעות בחודש. עם זאת, שיעור ההתנדבות הגבוה בקרב חרדים ודתיים נובע משיעור גבוה של התנדבות באופן פרטי, ולא מהתנדבות במסגרת ארגונים שונים – שם שיעורי ההתנדבות באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה היהודית בכלל – דומים מאוד בהיקפם.

בנוסף, עורכי המחקר מציגים נתונים מסקר בינלאומי שערך ארגון ה-OECD בשנים 2014–2015, מהם עולה כי האוכלוסייה החרדית מדווחת על שיעורי ההתנדבות הגבוהים ביותר בהשוואה בין-לאומית, כמעט בכל תדירויות ההתנדבות: שבועית, חודשית ושנתית.

שיעור המתנדבים בחברה החרדית עומד על כ-35 אחוזים, וזו החברה בה היקף הדיווח על התנדבות הוא הגבוה ביותר. שיעור המתנדבים בקרב דתיים דומה לשיעור המתנדבים בקרב החרדים ועומד על 32 אחוזים. שיעור המתנדבים בקרב מסורתיים וכאלה שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות, עומד על כ-22 אחוזים. שיעור ההתנדבות בקרב הערבים הוא הנמוך ביותר והוא עומד על שבעה אחוזים בלבד.

עורכי המחקר מציינים כי בכדי להבין אל נכון את משמעותם של הפערים בהיקף שיעורי ההתנדבות, יש להבחין בין המניעים השונים להתנדבות הקיימים בקרב האוכלוסיות השונות. בחברה החרדית רווחת תפיסת ההתנדבות בהקשר של המניעים הדתיים והקהילתיים אשר מבוססת על הציווי ההלכתי לגמילות חסדים. לדבריהם, ניתן לראות בדת ובקהילה מסגרות המגבירות פעולות של סיוע וחסד מצד הפרטים, משום שהן מספקות מניעים נוספים להתנדבות ועידוד לכך מצד הקהילה.

כך למשל, בשכונות וערים שונות ישנו מערך מתנדבים התורמים מזמנם ומסיעים חולים לטיפולים ובני משפחה של חולים המבקשים לקיים מצוות ביקור חולים. אופני התנדבות נפוצים אחרים הם עזרה לשכנים מבוגרים או סיוע לאשה שילדה זה עתה.

נתונים מעניינים נוספים המוצגים במחקר מציירים תמונה של התחומים השונים בהם פועלים המתנדבים. תחום העזרה לנזקקים הוא הנפוץ ביותר בכל קבוצות האוכלוסייה ומאכלס כשליש מכל המתנדבים בארגונים בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה. לעומת זאת, התנדבות במסגרת ארגונים בתחום הבריאות נפוצה מאוד בחברה החרדית ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות, וקיומם של ארגוני חסד חרדים רבים בתחום הבריאות מאפשר היצע גדול של מקומות התנדבות בעלי צביון חרדי. התפלגות מתנדבים במסגרת ארגונים לפי תחומי התנדבות.

כתיבת תגובה