חשיפה: חלק מתכנית סירקין בפ"ת תוקצה לאוכלוסייה החרדית

ח"כ אשר בוועדת הפנים: תפקיד הותמ"ל לדאוג לתכנון דיור עבור המיעוט החרדי בישראל. אביגדור יצחקי יו"ר מטה הדיור: מאמץ את דרישתו של ח"כ אשר בנוגע לתכנית סירקין

תוכנית מתחם סירקין. הדמייה ארי כהן מתכננים ובני ערים בע"מ

 

ועדת הפנים של הכנסת קיימה היום דיון המשך והצבעות  על הארכת הוראת השעה לקידום בניה במתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) לקראת ההצבעות על אישור הארכת שעה שעל פיו ועדת הותמ"ל תוכל להמשיך ולאשר תכניות בינוי של מאות ואלפי יח"ד בהליך מהיר.  

ח"כ אשר אמר בדיון כי בממשלה הקודמת תמכנו בחוק הותמ"ל אפילו שלא היינו בקואליציה כי נושא הדיור הינו נושא שחשוב לכולנו אבל "אני דורש שיוצהר לפרוטוקול  בסיכום הדברים שחלק מתפקידו של הותמ"ל ליצור פתרונות עבור מיעוטים כולל המיעוט היהודי החרדי", אמר ח"כ אשר והמשיך "יש הסכמה כי מאפייני הדיור של האוכלוסייה החרדית דורשים תכנון מיוחד בהתאם לצרכי אוכלוסייה זאת, אני דורש כהצהרה שהותמ"ל צריך לדאוג לתכנון עבור אוכלוסייה זו ובבואו לאשר תכניות עליו לתת פתרונות לשכונות חרדיות".

יו"ר קבינט הדיור מר אביגדור יצחקי נתן סקירה על תכניות משמעותיות לדיור עבור הציבור החרדי ובהם הסכם גג בעיר אלעד עם אלפי יח"ד, ובקרוב כ-3,500 יח"ד בעיר מודיעין עילית, תכנון לדיור ותעסוקה בבני ברק, תכניות נוספות בעיר נתיבות, בשפיר הסמוכה לקרית גת ובערים נוספות, בהמשך דבריו הצהיר אביגדור יצחקי לפרוטוקול כי הוא מסכים עם דרישתו של ח"כ אשר בנוגע לתכנית סירקין, ובהתאם לדרישתו חלקים מתכנית סירקין יתוכננו עבור דיור לאוכלוסייה החרדית.

כתיבת תגובה