חשש ליצירת בועת אשראי בהסכם בין חברת כ.א.ל לבין שופרסל  

עמותת “ידיד” מתריעה מפני פיסקה בהסכם בין שתי החברות בה מחוייבת חברת כ.א.ל למכור כמה שיותר הלוואות ללקוחות המועדון

סניף שופרסל. צילום: אורי לנז | פלאש 90

“בעקבות פרסומים בתקשורת על הסכם השותפות החדש בין חברת כ.א.ל לבין חברת שופרסל בכל הנוגע למועדון הלקוחות של האחרונה בדקנו את הודעת חברת כ.א.ל לבורסה ואנו סבורים כי יש בהסכם זה משום פגישה משמעותית בציבור הלקוחות בכל הנוגע ללקיחת אשראי ומחירו במסגרת מועדון הלקוחות”, במילים אלה נפתח המכתב שנשלח מטעם עמותת “ידיד” אל ד”ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים, ח”כ איתן כבל, יו”ר ועדת הכלכלה וח”כ איילת נחמיאס ורבין.

במכתבו כותב סמנכ”ל “ידיד”, רן מלמד כי “מההודעה לבורסה עולה, בין השאר כי “מסמך העקרונות קובע את חלוקת ההכנסות בין הצדדים בגין העמלה הצולבת בגין עסקאות שיבוצעו בכרטיסים, בגין יתרות אשראי נושאות ריבית מפעילות מועדון האשראי, ובגין דמי הכרטיס שייגבו מהמחזיקים…. במסגרת מסמך העקרונות התחייבה כאל …כי במקרה שסך ההכנסות של החברה ושופרסל פיננסים מפעילות מועדון האשראי,  בכל אחת מאותן שנים, יפחת מסכום שנקבע במסמך העקרונות (כ- 65 מיליון ש”ח בקירוב)”.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

“מפסקה זו עולה” מוסיף מלמד כי “חברת כא.ל התחייבה לתת “רשת ביטחון” בהיקף של 65 מליון ש”ח לחברת שופרסל. לדעתנו כדי לעמוד בה תהייה מחוייבת חברת כ.א.ל למכור כמה שיותר הלוואות ללקוחות המועדון (יתרות אשראי נושאות ריבית מפעילות מועדון האשראי) וזאת לא בהכרח בתנאי ריבית טובים/נמוכים. המשמעות היא שבכדי שחברת כ.א.ל לא תזדקק לשלם את רשת הבטחון שנקבעה היא חייבת לבצע פעילות שיווק אגרסיבית, במחיר לא נמוך של אשראי צרכני ללקוחות המועדון דבר שאינו מיטב בהכרח עם הלקוחות ובוודאי אינו עומד בשורה אחת עם מטרות ועדת שטרום ליצירת תחרות בשוק האשראי.

יתרה מזאת, “רשת הבטחון” הנ”ל מציבה, הלכה למעשה יעד כמותי להיקף אשראי שינתן ללקוחות המועדון וזאת מבלי להביא בחשבון את צרכיהם הממשיים ומתחשב אך ורק בצורך של חברת כ.א.ל לעמוד ביעד שיחסוך לה את הצורך בתשלום “רשת הבטחון” כולה או חלקה. אנו גם סבורים כי הצבת יעד שכזה אינו עומד בהנחיות הפיקוח על הבנקים וכי הדבר יוביל גם לקשיים לא מעטים בהחזרת ההלוואות ובהטלת הוצאות עתק על הלווים בדמות ריביות פיגורים תשלומי אגרות ושכ”ט של מערכות גבייה מסוגים שונים.

הפסקה השנייה בהודעת החברה לבורסה קובעת כי “כפוף להשגת יעדים מהותיים של פעילות מועדון האשראי שנקבעו, תהיה זכאית שופרסל פיננסים לשני בונוסים של 35 מיליון ש”ח כל אחד בתום השנה הרביעית והשמינית להסכם. אין וודאות כי יתקיימו היעדים המזכים בבונוס כאמור.” גם כאן המשמעות ברורה. יצירת תמריץ שיווק אגרסיבי לא רק של הלוואות אלא של כלל המוצרים הפיננסים וזאת ללא שום התחייבות למחיר נמוך או תחרותי וכפי שאנו חוששים דווקא הפוך מזה התמריץ לאנשי המכירות יהיה למכור בכל מחיר ולשם כך לנצל את הצורך העז של הלקוחות המבקשים לקבל אשראי בכל מחיר.”  לאור זאת, אבקש לבחון את העסקה ולהבטיח כי יוצבו לה מגבלות וסייגים כדי למנוע פגיעה ממשית בלקוחות מועדון שופרסל.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה