יבואנים ויצואנים: משרד הכלכלה מקל עליכם

מכון התקנים משיק מערכת תקשורת ומידע חדשה • המעבדות ינהלו ממשק עם הלקוחות באופן ישיר • פורטל נוסף יאפשר מעקב אחר רישיונות, אישורי מעבדות וכיוצ"ב

מכון התקנים | צילום ארכיון: Israel Malovani, פלאש 90

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הודעה על הפעלת מערכת התקשורת והמידע החדשה של הממונה על התקינה (מערכת מת"מ). המערכת שהחלה לפעול בסוף אפריל, מחליפה את המערכת הזמנית שהופעלה על ידי מכון התקנים.

מערכת התקשורת והמידע (מערכת מת"מ), כפי שהוגדרה בפקודת היבוא והיצוא, נועדה לאפשר פתיחה לתחרות של תחום בדיקות הטובין המיובאים שחל עליהם תקן רשמי, וכן לאגור מידע ונתונים אודות בדיקות הטובין.

המערכת יוצרת ממשקים בין מעבדות בדיקה, הממונה על התקינה והמכס ועם מערכות לוויין שפותחו במקביל כמו: מרשם יבואנים, פורטל יבואנים ופורטל מעבדות – והיא איננה כוללת ולא נועדה לייצר ממשקים בין יבואנים למעבדות בדיקה, לרבות הליך הגשת בקשת היבואנים לשחרור הטובין. כל מעבדת בדיקה נדרשה לייצר ממשק עם לקוחותיה.

משרד הכלכלה מפנה את תשומת לב היבואנים, סוכני המכס והמעבדות למספר שינויים חשובים שיחולו עם הפעלת מערכת מת"מ ובקישור באתר ניתן למצוא את כל אותם הדגשים וההנחיות שנוצרו בעקבות פניות יבואנים לאחר הפעלת המערכת.

כחלק מהתהליך יחולו שינויים באופן הגשת הבקשה ישירות למעבדה. המערכת החדשה לא מחייבת את המעבדות לעבוד עם תשתית של מערכת מסלול. כעת, כל מעבדה יכולה לייצר את הממשק עם הלקוחות והיבואנים כרצונה. לעומת זאת, באחריות כל מעבדה להציג את המידע על תהליך הטיפול בבקשה באמצעים העומדים לרשותה.

גם באופן שיגור אישור שחרור מותנה למכס יש שינוי והמעבדה משגרת אישור שחרור מותנה למכס באמצעות מערכת מת"מ. גם מכתב אישור השחרור המותנה מופק על ידי המעבדה. ולנוחות השימוש השחרור יוצג בפורטל היבואנים ובמערכת מסלול. עם זאת יתכן כי יהיה עיכוב בהעברת האישור למכס, אם האישור נדגם לבקרה היות והממונה על התקינה מבצע בקרה מדגמית על האישורים.

טופס נוסף שיופק ממערכת מת"מ הוא אישור עמידה בדרישות הממונה שיופק וישלח ליבואן ממערכת מת"מ, בעקבות המלצת מעבדה. גם כאן ישנם חריגים היות וקיימים מקרים – כגון תל"ח (תקן לא חל) הצהרות, תו תקן ועוד – בהם אישור עמידה בדרישות מהווה גם אישור שחרור מהמכס. במקרים אלו שליחת האישור למכס יהיה באמצעות מערכת מת"מ, והגורם המאשר יהיה משרד הכלכלה והתעשייה.

כמובן שהממונה על התקינה מבצע מפעם לפעם בקרה מדגמית על המלצות המעבדה, ויתכן כי לעיתים יהיה עיכוב בהפקת מכתב אישור עמידה בדרישות, אם המלצת המעבדה נדגמה לבקרה.

הודעת משרד הכלכלה והתעשייה מספרת עוד על שני פורטלים האחד הוא 'פורטל יבואנים', שנועד לאפשר ליבואנים לבצע שינויים בנתוני המרשם לרבות עדכונים במיופי הכוח ליבואן. הוא גם מאפשר ליבואן לצפות בפעילות של המעבדות מול מערכת מת"מ בנוגע לטיפול בבקשות, כגון, צפייה באישורי שחרור מותנה, ואישורי העמידה בדרישות הממונה.

ההזדהות בכניסה לפורטל של היבואן או איש הקשר של היבואן מתבצעת באמצעות זיהוי דיגיטלי ולא נדרש כרטיס חכם.

הפורטל השני הוא 'פורטל המעבדות' בו יתאפשר למעבדות בדיקה לצפות בכל הפעילות של המעבדה מול מערכת מת"מ. כמו כן, הפורטל יאפשר: ביצוע שאילתות במערכת מת"מ בכל הנוגע לסטטוס יבואן, סטטוס מיופה כוח, תקנים מוכרים למעבדה; צפייה בסטטוס ממשקים; צפייה בפעילות בבקשות; אישורי שחרור ואישור עמידה בדרישות הממונה.

Inner

כמו"כ מאפשר הפורטל התממשקות זמנית לצורך הגשת אישורי שחרור מותנה והגשת המלצה לעמידה בדרישות הממונה על התקינה, למעבדות שטרם הקימו מערכת המתממשקת עם מערכת מת"מ.

שינויים יחולו גם בהגשת הצהרות למכס: החל מיום הפעלת המערכת יחול שינוי בקוד הגורם המאשר במקרים הבאים: בקשות שנשלחו למכון התקנים עד ליום 30.4.2019, עד השעה 17:00 והתקבל לעניינן אישור שחרור, בהגשת הצהרה למכס יש להזין כגורם מאשר מכון התקנים קוד 4.

כמו"כ בקשות שישלחו למכון התקנים מיום 1.5.2019 ויתקבל לעניינן אישור שחרור, בהגשת הצהרה למכס יש להזין כגורם מאשר מעבדת בדיקה קוד 24. אישורי שחרור, בהגשת הצהרה למכס יש להזין כגורם מאשר משרד הכלכלה קוד 3.

לפי הודעת משרד הכלכלה, הקלדת קוד שגוי בהצהרה למכס תגרום לכך שהצהרת היבואן תדחה.

להקלת השימוש במערכת ולהרצת המערכת החדשה אל תהליכי השימוש היומיומיים הקים משרד הכלכלה והתעשייה מוקדי שירות ותמיכה שמספרם מופיע באתר המשרד.

Inner

כתיבת תגובה