יגיע מהמעסיקים: שכירים? בדקו עכשיו אם מגיע לכם פיצוי

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם שכר לעובדות ולעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל" | התשלום יגיע מהמעסיקים ואלו ישופו על ידי המדינה | התשלום יינתן לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך

אמנון בר דוד ודובי אמיתי | צילום: דוברות ההסתדרות

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם שמסדיר תשלום שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים ביישובים שפונו, וכן ביישובים נוספים במה שהוגדר כ"אזור המיוחד" בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, ונעדרו מעבודתם במלחמת "חרבות ברזל" בחודש אוקטובר. ההסכם מבוסס על הסכמות דומות שהושגו במבצעים צבאיים קודמים דוגמת "שומר החומות" ו"צוק איתן".

בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך, בהתאם להגבלות שהוטלו.

על פי ההסכם, ישולם לעובדים הזכאים שכר עבודה יומי שהיה משולם אילו היו עובדים באופן רגיל ובכפוף לתקרה. כנגד כך, יקבלו המעסיקים שיפוי מהמדינה בהתאם לאמור בתקנות. התשלומים לפי ההסכם יבוצעו במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש שבו יוצא צו הרחבה להסכם.

תנאי הזכאות שהוגדרו במנגנון הפיצוי הם:

עובדים המתגוררים ביישובים שפונו.

עובדים המתגוררים ב"אזור המיוחד" – בהתאם לתנאים הבאים:

עובד/ת המועסק במוסד חינוך שנסגר עקב הנחיות פיקוד העורף או עקב הנחיית הרשות המקומית.

עובד/ת שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו (כולל הורה אומנה).

עובד/ת שנעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.

העובד/ת הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו ב"אזור המיוחד" , אם מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור רפואי, ואם  מוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שלא יכול היה לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם. בדומה למנגנוני פיצוי במבצעים קודמים, ההסכם שנחתם כולל גם סעיף שעוסק בזכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. כל עובד/ת שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, יהיה זכאי לפיצוי, במידה שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד.

יצויין, כי בשונה מהסכמים קודמים, ההסכם הנוכחי נותן מענה גם לעובדים שהוצאו לחל"ת על ידי המעסיק עקב המצב הביטחוני ומאפשר לעובדים להגיש בקשה לתשלום השכר בגין ימי היעדרות עקב המצב הביטחוני בכפוף למנגנון התחשבות שיוסדר בין רשות המיסים לבין המוסד לביטוח לאומי, ובכפוף לשיפוי המעסיק.

ההסכם יוגש לממונה הראשית על יחסי עבודה בזרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשיה, עו"ד רבקה ורבנר, לצורך רישומו כהסכם קיבוצי כללי, ותוקפו מותנה בהרחבתו בצו הרחבה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

כתיבת תגובה