יוטלו קנסות משמעותיים על רכבים מזהמים

צעד משמעותי נוסף למאבק בזיהום אוויר מתחבורה: ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה צו קנסות חדש שיאפשר למשרד להגנת הסביבה ולמשטרת ישראל לקנוס בעל רכב מזהם • השרה גמליאל:” לציבור בישראל מגיעה הזכות לאוויר נקי. נחמיר את האכיפה כנגד כלי רכב מזהמים ונאיץ את החדרת כלי-הרכב החשמליים”

רכבים מזהמים, אילוסטרציה. צילום: 'אור ירוק'

כחלק מהמהלכים לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, אושר היום (ב’) בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס –  זיהום אוויר מכלי רכב), התש”ף–2020. המשרד להגנת הסביבה הגיש את הצו לאישור הוועדה, והוא יאפשר מתן הודעות תשלום קנס על שתי עבירות:

  1. נהיגה ברכב מזהם מבלי שהרכב מסומן במדבקת “רכב מזהם” – גובה הקנס לעבירה ראשונה יעמוד על 500 שקל, גובה הקנס לעבירה חוזרת יעמוד על 1,000 שקל, ועל רכבים בבעלות תאגיד, יוטל כפל הקנס.
  2. הפעלת רכב כבד ישן או רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים בעת ייצורו, כאשר לא מותקן ברכב מסנן חלקיקים – גובה הקנס לעבירה ראשונה יעמוד על 3,000 שקל. גובה הקנס על עבירה חוזרת יהיה 6,000 שקל, ועל רכבים בבעלות תאגיד יוטל כפל הקנס.

רכבי דיזל אחראיים לכ-80% מזיהום האוויר הנפלט מכלי רכב, למרות שהם מהווים רק 20% מכלי הרכב הנעים על הכבישים. לכן, המשרד להגנת הסביבה התמקד בהפחתת זיהום האוויר מכלי רכב מסוג זה במהלך השנתיים האחרונות.

250/200 סייד בר + קובייה

רכבי דיזל מזהמים מסומנים ברישיון הרכב כ”רכב מזהם” ומסומנים בשמשת הרכב במדבקת “רכב מזהם” במהלך מבחן הרישוי השנתי. מדבקות אלו מסייעות למפקחי העיריות שבהם קיימים כיום אזורים מופחתי פליטות (כגון חיפה ובקרוב ירושלים) לזהות את כלי הרכב המזהמים הנכנסים לעיר בניגוד לחוק ולקנוס אותם.

בנוסף, בעל רכב מזהם שמעוניין להיכנס לאזור מופחת פליטות רשאי לעשות זאת בכפוף לכך שיתקין מסנן ברכבו כך שיפחית 98% מהזיהום. עד כה, הסנקציה היחידה כנגד בעלי רכב מזהם שהסירו המדבקה או פירקו את המסנן הייתה הגשת כתב אישום. בעקבות אישור הצו ניתן יהיה להטיל קנסות באופן מיידי ומרתיע.

המשרד להגנת הסביבה ושוטרי המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל יהיו מוסמכים לפקח על העבירות הקבועות בצו זה.

עד כה הותקנו כ-7,600 מסננים על כלי-רכב מזהמים בישראל. כמו-כן, יש עוד מאות אלפי רכבי דיזל חדשים שהותקן בהם מסנן בעת ייצורם. פירוק המסנן על ידי בעל הרכב הוא דבר אסור על פי התקנות.

המשרד להגנת הסביבה הקצה עד כה 149 מיליון שקל לסבסוד התקנת מסננים ברכבי דיזל מזהמים במסגרת התכניות השונות שהמשרד מפעיל.

איכות האוויר בישראל היא אחד הגורמים החשובים לבריאות ורווחת הציבור. לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, זיהום האוויר הוא הגורם הסביבתי המשפיע ביותר על תחלואה ותמותה מוקדמת בעולם – יותר מאשר תברואה לקויה ומחסור במים שפירים, ובמרבית מדינות ה-OECD  גם יותר מאשר תאונות בדרכים.

לפי נתוני ה-OECD זיהום האוויר בישראל אחראי מדי שנה ל-2,220 מקרי מוות מוקדם – מחציתם מתחבורה, ומנתוני ניטור מזהמים בארץ ובעולם עולה בבירור, כי זיהום אוויר מתחבורה הוא מקור הזיהום המשמעותי ביותר במרכזי הערים, בסמוך לריכוזי אוכלוסייה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה