יולי: התמתנות בממוצע השכר בקרב השכירים

נתוני חודש יולי 2021 נחשפים | השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,772 ₪, ובמחירים קבועים 10,971 ₪ | מספר משרות השכיר עמד בחודש יולי על 3.757 מיליון, עלייה של 7.5% לעומת יולי 2020 (3.494 מיליון) ועלייה של 2.3% לעומת יוני 2021 (3.671 מיליון)

שטרות כסף | צילום שאטרסטוק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני מדדי השכר והתעסוקה לחודש יולי 2021, ובהשוואה לחודשים יוני ומאי שלפניו. ומהנתונים עולה תמונת התמתנות בשכר אל מול העלייה שנרשמה בחודש יוני, לצד עליה במספר המשרות במשק הישראלי.

על פי הנתונים בחודש יולי עמד השכר הממוצע למשרת שכיר בחישוב כל העבודים, על 11,436 אל מול 11,810 בחודש יוני, ו-10,941 בחודש מאי. בחישוב העובדים הישראלים עמד השכר הממוצע על 11,772 בחודש יולי, אל מול 12,168 בחודש יוני, ו-11,291 בחודש מאי. בשכר הממוצע של העובדים מחו"ל נמשכה בחודש יולי מגמת העליה, והשכר הממוצע נקבע על 7,213, אל מול 7,125 בחודש יוני, ו-6,938 בחודש מאי.

250/200 סייד בר + קובייה

מגמת עליה נשמרה גם במספר משרות השכיר, ובחישוב סך כל העובדים במשק עמד מספרם בחודש יולי על 3,991,000, אל מול 3,906,000 בחודש יוני, ו-3,784.800 בחודש מאי. בפילוח נתוני העובדים הישראלים, נקבע מספר משרות השכיר על 3,756,600 בחודש יולי, אל מול 3,671,400 בחודש יוני, ו-3,551,900 בחודש מאי. פילוח נתוני מספר משרות השכיר בקרב העובדים מחו"ל מגלה גם כאן מגמה הפוכה – של התמתנות. ומספרם בחודש יולי נקבע על 123,900, אל מול 124,300 בחודש יוני, ו-123,100 בחודש מאי.

בלמ"ס הוסיפו וסיכמו כי בחודש יולי 2021 עלייה גדולה במספר משרות השכיר הייתה בענף שירותי אירוח ואוכל ובענף אמנות, בידור ופנאי – 8.4%. יצוין, כי ענפים אלו היו הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה, ולאחר תום הסגר השלישי שחל בינואר 2021 ניכרת בהם התאוששות.

המגזר הגדול ביותר בחודש יולי, היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.401 מיליון משרות שכיר (63.9% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 12,561 ש"ח.

Inner article

בנוסף פולחו נתוני השכר ומספר המשרות בתחום ההייטק, ובחודש יולי 2021 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,612 ש"ח, עלייה של 9.4% לעומת יולי 2020 (24,327 ש"ח). ומספר משרות השכיר בתחום ההייטק 344.8 אלף, עלייה של 0.8% לעומת חודש יוני 2021 (342.1 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.2% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש יוני 2021 (9.3%). תרשים 10 להלן מציג את משרות השכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי בחודש יולי 2021.

לסיכום יצוין, כי נתונים אלו מבוססים על הדיווחים החודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. והם אינם כוללים עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה