יוני: הגידול הראשון במכירות נדל”ן מאז פרוץ הקורונה

אגף הכלכלן הראשי דיווח היום כי ביוני נמכרו בישראל 10.9 אלף דירות, לאחר שפל של שלושה חודשים בכמות העסקאות בשל משבר הקורונה. מתוכן, נמכרו 4,200 דירות חדשות – הרמה החודשית הגבוהה ביותר מאז תחילת השנה • עוד נרשמו 6,600 עסקאות למכירת דירות מיד שנייה, עלייה של 7% בהשוואה ליוני אשתקד • בעקבות נתוני האוצר על זינוק במכירות הדירות ביוני, חברות הנדל”ן מדווחות על כמות שיא שנתי של דירות שמכרו בחודש יולי, וצפי להמשך המגמה באוגוסט • עוד ביוני: דווקא באזורי הפריפריה חל גידול ברכישות המשקיעים • מכירות המשקיעים ביוני הסתכמו ב-2.1 אלף דירות, עלייה של 15% בהשוואה ליוני אשתקד – הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2018 • רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש יוני ב-5.8 אלף דירות, עלייה חדה של 28% בהשוואה ליוני אשתקד

בנייה חדשה | צילום אילוסטרציה: ביזנעס

בחודש יוני, לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה נרשם גידול בעסקאות בשוק הנדל”ן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לאחר שלושה חודשים בהן נרשמו ירידות חדות. סך העסקאות בחודש יוני עמד על 10.9 אלף, גידול של 16% בהשוואה ליוני אשתקד. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי (מחיר למשתכן) עמד סך העסקאות בשוק החופשי על 9.1 אלף, עלייה של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מסקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר שהתמקדה בענף הנדל”ן למגורים. 

בהשוואת סך העסקאות (כולל מחיר למשתכן) בחודש יוני השנה לחודשי יוני בשנים קודמות נמצא כי זהו חודש יוני הגבוה ביותר מאז רמת השיא ההיסטורי שנרשם ביוני 2015 (אז חל זינוק חד ברכישות משקיעים טרם הכבדת המיסוי עליהם). עם זאת, ניתוח הממצאים מלמד כי רמה גבוהה יחסית זו של עסקאות בחודש יוני האחרון הושגה על רקע זינוק חד של 53% במכירות במסגרת “מחיר למשתכן”. כך, בניכוי מכירות אלו, רמת העסקאות בשוק החופשי ביוני השנה האחרון נמוכה אף מזו שנרשמה ביוני 2007.

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש יוני עמד על  6.6 אלף דירות, עלייה של 7% בהשוואה ליוני אשתקד, לאחר שלושה חודשים של ירידות חדות (כל חודש בהשוואה למקביל לו אשתקד). כפי שיפורט בהמשך הגידול במכירת דירות יד שניה חל על רקע גידול חד במכירות המשקיעים. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי באזור חדרה הוסיף לרדת מספר העסקאות בדירות יד שניה בשיעור חד, ואילו באזורי ת”א, המרכז ונתניה נרשמה ירידה מתונה יחסית. מנגד, בולטים אזורי ב”ש ורחובות עם שיעורי גידול של 31% ו-18%, בהתאמה. 

מכירות הקבלנים בחודש יוני התאוששו משמעותית והגיעו לרמה של 4.2 אלף דירות, הרמה החודשית הגבוהה ביותר מאז תחילת השנה. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי (מחיר למשתכן) מצטמצם מספר זה ל-2.5 אלף דירות, גידול של 26% בהשוואה ליוני אשתקד. יש לציין כי כמאה דירות נמכרו במהלך החודש לשתי קרנות רי”ט  (“תרמו” 5 נקודות אחוז לגידול בעסקאות). 

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי העלייה במכירות הקבלנים בשוק החופשי הקיפה את מרבית האזורים, למעט נתניה, רחובות וטבריה. בולט במיוחד אזור ב”ש בו הוכפל מספר הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי בהשוואה ליוני אשתקד והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2016.  ניתוח הממצאים מלמד כי גידול חריג זה במכירות הקבלנים באזור ב”ש מתרכז במשפרי הדיור ורוכשי דירה ראשונה, כאשר במקביל לגידול החד שחל ברכישות שני סגמנטים אלו באזור זה, גדל משמעותית שיעור הדירות החדשות בסך רכישות אלו (בפרט בקרב משפרי הדיור).

אין בידינו די נתונים כדי להסביר גידול חריג זה באזור ב”ש. יתכן שאחד ההסברים האפשריים הוא פרסום בתקשורת אודות אפשרות למתן מענקים לרוכשי דירות בפריפריה שגרמו לאוכלוסיות מסוימות באזורים אלו, שאינן תופסות עצמן כזכאיות, להקדים רכישות מחשש לגידול בביקושים בעתיד. 

בפילוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש יוני על פני ימי החודש, ניכרת יציבות במכירות אלו בשבועיים הראשוניים של החודש ועלייה בחציו השני, אף כי עלייה זו מוסברת בחלקה ממכירות לקרן רי”ט שהתרכזו בפרק זמן זה של החודש.

ניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי תאריך המסירה הצפוי של הדירה (כפי שהצהיר הקבלן לרשות המסים) מעלה כי לאחר הזינוק שנרשם בחודש מרץ בשיעור הדירות שנמכרו עם מסירה מיידית (ממצא שיש בו כדי לרמז על רצון של הרוכשים לצמצם את הסיכון הגלום ברכישת דירה שטרם הושלמה בנייתה, בפרט בתקופת משבר), אשר הגיע לחמישית מסך הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי (לעומת שיעור “נורמלי” של כ-9%), בחודש יוני חזר שיעור זה לרמתו ה”נורמלית” טרם המשבר, אם כי במקביל חל גידול בשיעור הדירות עם מסירה בטווח של עד חצי שנה. יתכן ובכך באה לידי ביטוי בין היתר ירידה במלאי הדירות הזמינות למסירה מיידית (למשל כתוצאה מהיעדר כ”א מספיק להשלמת הבניה).

הקבלנים מתאוששים, המשקיעים לא רשמו גידול

ההתאוששות במכירות הקבלנים בחודש יוני מצאה ביטוי גם בגידול ניכר בתזרים המזומנים הפוטנציאלי ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי). בחודש יוני הסתכם תזרים זה ב-7 מיליארד ש”ח ₪, עלייה ריאלית של 28% בהשוואה ליוני אשתקד, זאת לאחר שלושה חודשים של ירידות חדות בתזרים זה. במצטבר, בארבעת החודשים האחרונים מאז פרוץ משבר הקורונה (מרץ-יוני) הסתכם תזרים המזומנים של הקבלנים ממכירת דירות ב-15.2 מיליארד ₪, ירידה חדה של 31% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  כ-30% מתזרים המזומנים של הקבלנים בחודש יוני נבע ממכירות במסגרת מחיר למשתכן, גידול של ארבע נקודות אחוז בהשוואה ליוני אשתקד.

רכישות המשקיעים בחודש יוני הסתכמו ב-1.2 אלף דירות, ללא שינוי בהשוואה ליוני אשתקד, זאת לאחר ארבעה חודשים רצופים של ירידות חדות ברכישות אלו. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 11% בלבד, נמוך בשתי נקודות אחוז בהשוואה ליוני אשתקד. 

אף כי כאמור נבלמה בחודש יוני הירידה החדה ברכישות המשקיעים, יש לציין כי זהו הסגמנט היחידי בשוק שלא רשם גידול ברכישות בהשוואה ליוני אשתקד. בנוסף, רמת רכישות המשקיעים ביוני השנה נמוכה משמעותית בהשוואה לשנות הגאות בשוק, שלשיאן הגיעו בדיוק לפני חמש שנים, בחודש יוני 2015, זאת כתוצאה מהקדמה מאסיבית של רכישות אלו טרם העלאת מס הרכישה התחילי על דירות להשקעה מ-5% ל-8% (נכנסה לתוקף ב-24 לאותו חודש). על רקע שינוי החקיקה מחודש יולי האחרון, לפיו שיעור המס התחילי על דירות להשקעה חוזר לרמה של 5%, מובן כי לא ניתן להסיק מהתנהגות המשקיעים קודם להעלאת המס בסוף 2015 ולאחריה, על אופן תגובתם כעת, זאת נוכח משבר הקורונה ופגיעתו הקשה בשוק העבודה ובענפי משק רבים. זה המקום לציין כי בתזכיר החוק ביוני 2015, במסגרתו הועלה מס הרכישה, לא צפינו שינוי בגביית מס רכישה ממשקיעים, זאת מתוך הערכה כי העלאת המס תקוזז במלואה בירידה כמותית חדה ברכישות, כפי שאכן קרה בפועל (ליתר דיוק, גביית המס אף ירדה בשיעור של 4%). סביר להניח כי כל עוד לא יחול שיפור משמעותי בשוק העבודה, ה”פיצוי” הכמותי ברכישות המשקיעים בתגובה להפחתת שיעור המס יהיה קטן מכדי לקזז את השפעת הפחתת המס.

בפילוח גאוגרפי של רכישות המשקיעים נמצא כי במרבית האזורים נרשמה ירידה ברכישות אלו כאשר בולטים במיוחד אזורי רחובות והמרכז עם ירידות של 24% ו-15% בהתאמה. מנגד, באזורי הפריפריה נרשם גידול ברכישות המשקיעים בחודש יוני, כאשר בולט במיוחד אזור ב”ש עם עלייה של 34% ברכישות אלו. על רקע נתון זה נציין כי במקביל נרשם באזור ב”ש גידול בשיעור דומה במכירות המשקיעים, עובדה שיש בה כדי לרמז על “החלפת” ידיים בין המשקיעים באזור זה לבין עצמם (יצוין כי נטו, נגרעו מאזור זה כ-60 דירות מ”מלאי” הדירות בידי משקיעים בחודש יוני).

הממצאים לעיל, לפיהם דווקא באזורי הפריפריה נרשם גידול משמעותי ברכישות המשקיעים, עשויה להיות מוסברת במספר גורמים, ביניהם המחירים הזולים יותר המאפיינים אזורים אלו, בפרט בתקופה בה עבור חלק גדול ממשקי הבית נרשמה ירידה ביכולת הקניה. בכך נוצר מצב לפיו ככל שמשקיע פוטנציאלי בשוק הנדל”ן שוקל את אפשרויות ההשקעה שלו, תחת מגבלות ההון העצמי כפי שנקבעות ע”י בנק ישראל (בדירות להשקעה נדרש מינימום של 50% הון עצמי ביחס למחיר הדירה), וכל עוד אין הוא נמנה על המאוזנים הגבוהים בהתפלגות ההכנסות, גדלה ההסתברות שהשקעה זו תהיה בפריפריה, בהינתן כל המשתנים האחרים הקבועים (דהיינו שלא גדלה שנאת הסיכון ביחס להשקעה בפריפריה).   

Inner article

גידול חד במכירות המשקיעים

בלימת הירידה ברכישות המשקיעים בחודש יוני חלה במקביל לחזרתם החלקית לשוק של בעלי הכנסות פחות גבוהות מאלו שאפיינו את רוכשי הדירות להשקעה בחודש מאי, אבל עדיין גבוהות משמעותית מאשר אלו שאפיינו סגמנט זה בעבר. כך השכר הממוצע למשק בית של המשקיעים בחודש יוני עמד על 56 אלף ₪ והשכר החציוני עמד על 25 אלף ₪. ערכים אלו נמוכים בכ-20% בהשוואה לאלו של המשקיעים בחודש מאי. בפילוח המשקיעים לפי האזור בו נרכש הנכס (בהתבסס על אזורי מיסוי מקרקעין) נמצא כצפוי כי הדירות היקרות ביותר נרכשות באזור ת”א, כאשר במקביל רמות השכר למשק בית של הרוכשים באזור זה גבוהות משמעותית מהממוצע הארצי. מנגד, רוכשי הדירות להשקעה באזור המרכז מתאפיינים ברמות שכר  הדומות לאלו של המשקיעים באזורי חיפה וב”ש, אף שרמות המחירים של הדירות הנרכשות במרכז גבוהות משמעותית מאשר בשני אזורים אלו. 

מכירות המשקיעים בחודש יוני הסתכמו ב-2.1 אלף דירות, עלייה של 15% בהשוואה ליוני אשתקד והרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו מאז דצמבר 2018. יש לציין כי גידול זה גבוה יותר מכפליים משיעור הגידול שנרשם בסך העסקאות בדירות יד שניה. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול במכירות המשקיעים הקיף את כל האזורים, למעט ירושלים וחדרה. אזורי ב”ש, רחובות והפריפריה הצפונית בולטים בשיעורי גידול גבוהים הנעים בין 40%-30%. אחד הממצאים הבולטים בניתוח מכירות המשקיעים בחודש יוני הינו עלייה בשכיחות היחסית של משקיעים שמכרו יותר מדירה אחת במהלך החודש האחרון. כך, אם בעבר נמצאו עדויות על פרטים במשק שרכשו יותר מדירה אחת להשקעה בחודש נתון, בחודש יוני ישנם פרטים שהחלו למכור חלק מנכסי ההשקעה שבבעלותם (בכלל זה מכירות ב”מקבצי” דיור, שיתכן ששימשו להשכרה לטווח קצר לתיירים).

הגידול החד במכירות המשקיעים, על רקע רמה נמוכה של רכישות מצד סגמנט זה הביאו לירידה חדה ב”מלאי” הדירות בידי משקיעים בחודש יוני, כאשר במהלך החודש נגרעו מ”מלאי” זה כ-900 דירות, הרמה הגבוהה  ביותר  מאז ינואר 2017. מאז החל לרדת “מלאי” הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד יוני האחרון כ-25 אלף דירות.

הזוגות הצעירים חוזרים לשוק

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש יוני ב-5.8 אלף דירות, עלייה חדה של 28% בהשוואה ליוני אשתקד. בניכוי רכישות במסגרת “מחיר למשתכן” הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב-4 אלף דירות, עלייה של 19% בהשוואה ליוני אשתקד לאחר ארבעה חודשים רצופים של ירידות חדות. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי העלייה ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודש יוני הקיפה את כל האזורים, למעט אזור חדרה בו הוסיפו לרדת רכישות אלו בשיעור של 10%. האזור שהוביל את הגידול ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודש יוני היה אזור ב”ש, בו נרשם גידול חריג של 56% ברכישות אלו, אשר הגיעו לרמת של 590 דירות, אחת הרמות הגבוהות שנרשמו ברכישות אלו באזור זה בשנים האחרונות. ניתוח הממצאים מצביע על שיעור גבוה מאד של רווקים ברכישות אלו בקרב מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה.

כך, שיעור זה עמד בחודש יוני על 40%, רמה הגבוהה כפליים ויותר מהשיעור “הנורמלי” של פרמטר זה בקרב סך רוכשי דירה ראשונה. אמנם, רכישות אלו של רווקים מזוהות לא אחת עם רכישות שבוצעו למעשה ע”י ההורים, תוך התחמקות משיעור המס הגבוה המוטל על “דירה נוספת” (בדר”כ רכישות אלו מאופיינות בשכר נמוך מאד של הרוכש, אם בכלל הינו מועסק). אלא שניתוח רמות השכר של הרווקים רוכשי דירה ראשונה באזור ב”ש בחודש יוני האחרון דווקא מצביע על רמות שכר הקרובות לשכר הממוצע במשק, מה שמגדיל את ההסתברות שהרוכש הוא אכן בעליה ה”אמיתיים” של הדירה. יתכן, כפי שצוין קודם לכן, כי אוכלוסייה זו חוששת מגידול עתידי בביקושים, למשל על רקע מתן מענקי רכישה שלא בהכרח הם עצמם יהיו זכאים להם, ולפיכך הקדימו לרכוש דירה.

מחיר למשתכן ומשפרי הדיור

סך הדירות שנמכרו במסגרת “מחיר למשתכן” בחודש יוני עמד על 1.8 אלף דירות, עלייה חדה של 53% בהשוואה ליוני אשתקד, זאת לאחר שבשלושת החודשים הקודמים נרשמה רמה נמוכה ברכישות אלו, בדומה לרמת הפעילות הנמוכה שאפיינה את כלל שוק הנדל”ן. שני אזורים, ב”ש ורחובות, ריכזו ביחד קרוב לשני-שלישים מסך מכירות אלו. 17% נוספים רוכזו באזור חיפה. 

רכישות משפרי הדיור בחודש יוני הסתכמו ב-3.8 אלף דירות, עלייה של 8% בהשוואה ליוני אשתקד, שיעור גידול מתון משמעותית בהשוואה לזה שנרשם בקרב רוכשי דירה ראשונה (בכלל זה בשוק החופשי). בפילוח גיאוגרפי נמצא כי באזורי ת”א, המרכז ונתניה הוסיפו לרדת גם בחודש יוני רכישות משפרי הדיור, כאשר מנגד, כפי שצוין, בולט אזור ב”ש עם גידול חד של 43% ברכישות אלו.

מספר “חודשי המדף” של הדירות הנמכרות ע”י משפרי הדיור, שהקדימו לרכוש דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת (להלן: רוכשי דירה בהמתנה) עלה בחודש יוני ל-23 חודש, פרק זמן הארוך בחודשיים בהשוואה למוכרי דירות אלו בחודש מאי האחרון. בהשוואה ליוני אשתקד התארך זמן המכירה בשבעה חודשים. בהקשר זה נציין כי לאחרונה עברה בכנסת הצעת החוק המאריכה את פרק הזמן הניתן לרוכשי “דירה בהמתנה” למכור את דירתם הקודמת מבלי שיחויבו במס כמשקיעים (במסגרת חקיקה זו לא תובא בחשבון במניין התקופה החודשים מרץ-אוקטובר 2020).

שוק הנדלן: ביולי מכרנו יותר מיוני

בעקבות נתוני האוצר, בחברות הנדל”ן וכן בקרב חברות שיווק הנדל”ן מדווחים על זינוק במכירות הדירות בחודשיים האחרונים כאשר כמות הדירות שנמכרו בחודש יולי היתה אף גבוהה מזו של חודש יוני.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו התייחס לנתוני האוצר על העלייה במכירת דירות ואמר, כי “לצערי, העלייה שנרשמה בחודש שעבר במכירת דירות, איננה סימן לסופה של השפעת המשבר על הענף ואין להסיק ממנה מסקנות שגויות. במהלך תקין של המשק, דירות הן מוצר קשיח, שאין אפשרות לוותר עליו לאורך זמן, אך גודל המשבר הנוכחי הוא קיצוני כל כך, עד שאנחנו צריכים להיזהר מלשמוח מוקדם מידי. אנחנו בגל של הדבקות והשפעתו ארוכת הטווח על רוכשי הדירות והעל המשק כולו בוא תבוא. ביוני ראינו תיקון חלקי מאוד של תהליך קפאון עמוק בשוק הדיור שהחל ממש עם תחילת התפשטות המגפה. התלות של כל המערכת בהחלטות הממשלה, בזמינות תנודתית מאוד של עובדים וברמת הפגיעה במשק בכלל ובמגזר הפיננסי במיוחד, חייבים להדליק נורא אדומה אצל מקבלי ההחלטות. על הממשלה לקבוע מיד שורת תמריצים שיקלו על רוכשי דירות, ובראשם הגדלת היצע הדירות על ידי תכנית שתאפשר הפחתת הוצאות הבניה ומכירת קרקע בהיקף מספק כבר מהחודשים הקרובים”.

ואילו לדברי דרור אוהב ציון, מנכ”ל ובעלים של חברת דרא שיווק נדל”ן, “חודש יוני התאפיין בחזרה לשגרת מכירות, הרבה מאוד התעניינות ורמת עסקאות כמעט כמו בשגרה רגילה, אך בחודש יולי מכרנו כמות שיא שנתי של דירות ברוב הפרויקטים שלנו –  גם מבחינת חוזים שנחתמו (עלייה של 60% ביחס לחודש יוני) וגם מבחינת הרשמות, ואנו צופים המשך מגמה גם באוגוסט”.

אוהב ציון מציין, כי “אנו מזהים רכישות דירות גם לצורכי מגורים וגם חזרה של המשקיעים לשוק, עוד לפני הפחתת מס הרכישה. אני מעריך שהנפילות בבורסה החזירו אותם לשוק הנדל”ן, החשש מהמשך השקעות בשוק ההון בגלל הקורונה וחיפוש אפיקי השקעה יציבים יותר ברקע המשבר. רוכשי הדירות למגורים שהתעכבו כמעט שלושה חודשים עם הרכישה חוזרים עכשיו לשוק ואני צופה שזה ימשיך גם באוגוסט. אנו מזהים מכירות שיא כמעט בכל הפרויקטים שלנו – גם במרכז הארץ וגם בפריפריה – בכל סוגי הדירות – דירות קטנות, דירות גדולות, צמודי קרקע וכולי. ישנה התעניינות גדולה מאוד בקרב הרוכשים, רוב הציבור מבין כי הקורונה איתנו עוד הרבה זמן ואצל רובם היא כרגע לא פקטור בהחלטה על רכישת דירות. כמובן שפלח האוכלוסיה שנפגע באופן ישיר מהקורונה – כאלו שפוטרו מעבודתם או הוכנסו לחל”ת וכדומה – לא נכלל בקרב הרוכשים, אבל אלה שהצליחו לחזור לשגרה כלכלית מבינים שהחיים ממשיכים, הם צריכים בית וחוזרים לשוק”.

באלדר שיווק נדל”ן מדווחים על עלייה של 15% במכירות הדירות בחודש יולי לעומת יוני בכ-90 פרויקטים ברחבי הארץ, בהמשך לזינוק של 30% ביוני לעומת מאי. לדברי רוני כהן מנכ”ל אלדר שיווק, “משבר הקורונה תפס את ענף הנדל”ן בתקופה טובה עם ביקושים גבוהים, אך מאז שנכנסו לתוקפן מגבלות משרד הבריאות בחודש מרץ הביקושים לדירות פשוט נעצרו. בחודש יוני הם החלו להשתחרר וביולי הם ממש התפרצו ואני עדים לזינוק במספר העסקאות.

כהן מוסיף, כי “אנחנו מזהים מספר סיבות לגידול במכירות – ראשית אנו רואים הרבה משפרי דיור שהקורונה האיצה אצלם את ההחלטה לעבור לדירות מרווחות יותר, לדירות גן או לדירות עם מרפסות גדולות. אנחנו מזהים זוגות צעירים שהבינו שתוכנית מחיר למשתכן דועכת והחליטו ‘לרדת מהגדר’. גם משקיעים רכשו הרבה דירות ביולי וזה עוד לפני הפחתת מס הרכישה – חלקם הוציאו כספים משוק ההון ואחרים החליטו לרכוש דירות למגורים בישראל במקום להשקיע במשרדים או מסחר”.

יעקב אטרקצ’י, מנכ”ל ובעלים של חברה אאורה ישראל, מציין כי “לאחר היציאה מהסגר חלה עלייה חדה במספר רוכשים הדירות, כך שמספר הדירות שמכרנו נותר יציב בהשוואה לשנה שעברה. פרויקטים כמו בחולון סיימו את המכירות עוד לפני שהבניין אוכלס ויש צפי כזה בפרויקטים נוספים. אנחנו רואים כיום התעניינות רבה מטעם משקיעים בעיקר בפרויקטים איכותיים באזורי הביקוש. ההבנה של אותם משקיעים שיש פער גדול בין התחלות הבנייה לביקוש העתידי מביאה אותם לתובנה שקנייה כיום היא הזדמנות, נוכח העלייה הצפויה במחירי הדירות. על כן אאורה שמה דגש רב בשיווק מול הקהלים הרלוונטיים”.

לדברי רן בן אברהם, המשנה למנכ”ל ב’צמח המרמן’ אמר, כי “מסיום הסגר אנחנו מזהים התאוששות ועלייה בפעילות במשרדי המכירות בכל הארץ ובחתימה על חוזים. העלייה הגיעה לשיא בחודשים יוני-יולי, לדוגמא בגני תקווה מכרנו בחודשיים האחרונים 14 דירות ומתחילת השנה מכרנו 32 דירות. בשוק היוקרה אנחנו ממתינים לפתיחת השמים. יש מתעניינים אבל בשל ההגבלות על כניסת תושבי חוץ לא ניתן לחתום על חוזים”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה