יוני: הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-10.2 מיליארד ש”ח

היצוא בחודש יוני 2021, לפי נתוני הלמ”ס, הסתכם ב-14.7 מיליארד ש”ח • היבוא הסתכם ב-24.9 מיליארד ש”ח • הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-10.2 מיליארד ש”ח • אפריל-יוני: עלייה של 13.7% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית

הטכנולוגיה העילית גורפת הצלחות | אילוסטרציה. צילום: ESB Professional, שאטרסטוק

הלמ”ס מפרסם את נתוני סחר החוץ של ישראל, יוני 2021. נתוני יבוא ויצוא של סחורות בחודש יוני עומדים על יצוא שהסתכם ב-14.7 מיליארד ש”ח, יבוא שהסתכם ב-24.9 מיליארד ש”ח והגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-10.2 מיליארד ש”ח.

על פי נתוני המגמה אפריל-יוני 2021, עלייה של 13.7% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית. לצד זאת נרשמה עלייה בכל מרכיבי היבוא.

250/200 סייד בר + קובייה

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-יוני 2021, היווה 59.4% מהיבוא לעומת 71.1% (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) באותו חודש אשתקד.

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-50.4 מיליארד ש”ח שהם 100.8 מיליארד ש”ח במונחים שנתיים. הגירעון בינואר – יוני 2020 הסתכם ב-32.1 מיליארד ₪.

בחודשים אפריל – יוני 2021 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-1.9% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 2.1% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2021. בחודשים אפריל – יוני 2021 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-17.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 29.0% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2021  (עלייה של 2.1% בממוצע לחודש).

יצוא הסחורות הסתכם בחודש יוני 2021 ב-14.7 מיליארד ש”ח. 88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 11% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה באפריל-יוני 2021 ב-1.4% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 3.0% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר-מרץ 2021 .

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-39% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה באפריל-יוני 2021, על פי נתוני המגמה, ב-13.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 12.6% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2021 . נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 14.0% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד רפואי.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (38% מכלל היצוא התעשייתי) ירד על פי נתוני המגמה ב-13.3% בחישוב שנתי באפריל – יוני 2021. זאת, בהמשך לירידה של 24.2% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2021  (ירידה של 2.3% בממוצע לחודש). נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 24.4% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי (ירידה של 2.4% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-1.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 13.8% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר – מרץ 2021 . נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 55.5% ביצוא ענף ייצור תעשיית מתכות בסיסיות (עלייה של 3.7% בממוצע לחודש).

בחודשים אפריל -יוני 2021 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (8% מכלל היצוא התעשייתי) ב-2.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 14.0% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר – מרץ 2021 . נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 5.5% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר – יוני 2021, לפי נתונים מקוריים, ב-8.2 מיליארד ש”ח, לעומת 4.2 מיליארד ש”ח בחודשים המקבילים בשנת 2020.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר – יוני 2021 ב-2.2 מיליארד ש”ח (נתונים מקוריים), לעומת 2.3 מיליארד ש”ח בחודשים המקבילים ב-2020. באותה תקופה ירד יצוא גידול פירות (ללא הדרים) ב-30.0%.

יבוא הסחורות

ביוני 2021, הסתכם יבוא הסחורות ב-24.9 מיליארד ש”ח. מתוכם 45% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 25% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-13% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-22.7% בחודשים אפריל-יוני 2021 (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 22.2% ינואר – מרץ 2021 (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש). פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מתכות יקרות עלה ב-121.0% בחישוב שנתי (עלייה של 6.5% בממוצע לחודש), יבוא גומי ופלסטיקה עלה ב-42.5% בחישוב שנתי (עלייה של 3.0% בממוצע לחודש) ויבוא ברזל ופלדה עלה ב-52.7% בחישוב שנתי (עלייה של 3.6% בממוצע לחודש).

Inner article

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 14.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2021. זאת, בהמשך לעלייה של 42.7% בחישוב שנתי בחודשים ינואר – מרץ 2021  (עלייה של 3.0% בממוצע לחודש). יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-122.6% בחישוב שנתי (עלייה של 6.9% בממוצע לחודש). לעומת זאת, יבוא מכונות וציוד (המהווה 65% מיבוא מוצרי השקעה ללא אוניות ומטוסים) ירד ב-10.1% בשיעור שנתי.

בחודשים אפריל-יוני 2021 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-20.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 31.3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר – מרץ 2021  (עלייה של 2.3% בממוצע לחודש). יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באפריל – יוני 2021 ב-29.8% בחישוב שנתי (עלייה של 2.2% בממוצע לחודש). עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה שעלה ב-172.0% (עלייה של 8.7% בממוצע לחודש). יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה באפריל – יוני 2021 ב-16.9%.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-יוני 2021 ב-5.3 מיליארד ש”ח, לעומת 3.6 מיליארד ש”ח בחודשים המקבילים של שנת 2020.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-12.8 מיליארד ש”ח, גבוה ב-23.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה