יוני: פחות הקפאת משכנתאות, התעוררות איטית

היקפי המשכנתאות שהציבור לווה מהבנקים בחודש יוני הגיעו ל-6 מיליארד • היקף מקביל להיקפי המשכנתאות לינואר ופברואר – שקדמו לקורונה • שינוי במגמת דחיית החזרי המשכנתאות: נתוני בנק ישראל מגלים ירידה ביוני במגמת הקטנה ביתרת החוב של הציבור בהלוואות משכנתא לבנקים

משכנתא בהקפאה | צילום: shutterstock

שוק המשכנתאות מתעורר לאט. על פי דוחות בנק ישראל כמות המשכנתאות שניתנו בחודש יוני עוברת את נתוני החודש הקודם ומתאימה לחודשים דצמבר-ינואר האחרונים. בחודש יוני נלקחו בבנקים בישראל יותר מ-7 אלף משכנתאות בסכום כולל של כ-6 מיליארד שקל. 

התקדמות העבודות בפרויקטים של מחיר למשתכן והוצאת היתרי בנייה, גורמים לזוכים לנהור לבנקים למשכנתאות. בחודש יוני נלקחו 1,770 משכנתאות בסכום הקרוב למיליארד שקל, עבור דירות בתוכנית הממשלתית המסובסדת. מדובר על כרבע מכלל נוטלי המשכנתאות בחודש החולף, נתון הדומה לחודשים האחרונים.

גם כמות המשקיעים שנטלו משכנתא, מגיע למספרים דומים טרם פרוץ הקורונה. 902 משכנתאות נלקחו בחודש יוני בסכום כולל של 627 מיליון שקל. בחודש ינואר, עמד הנתון על 975 עסקאות בסכום כולל של 723 מיליוני שקלים.

נתוני בנק ישראל מצביעים עוד, כי בחודש יוני נרשמה – לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה – הקטנה בממדי יתרת החוב של בציבור לבנקים למשכנתאות, בגין הלוואות דחויות ("גרייס"). יתכן בהחלט שהלקוחות שביקשו לדחות את החזרי המשכנתאות שלהם ב-3 חודשים, שבו למסלול ההחזרים הרגיל.

בחודשים מרץ ואפריל החליטו כ-130 אלף משקי בית לבקש דחייה בהחזרי המשכנתאות, כפי האפשרות שבנק ישראל העמיד ללקוחות הבנקים. עד לאמצע יוני נוספו בסך הכל עוד כ-12 אלף  משקי הבית שהצטרפו לבקשות הדחייה.

על פי נתוני בנק ישראל ירידת החוב בהלוואות גרייס ירד מ-94 מיליארד ל-81 מיליארד (כ-14%). ואולם עדיין שיעור ההלוואות הדחויות מוסיף להיות גבוה ומגיע לכחמישית מכלל יתרת החוב של הציבור בגין משכנתאות.

בבחינת ציר הזמן של נתוני המשכנתאות מול נתוני הקורונה, אפשר להניח, כי בחודש יוני טרם גל ההדבקה הנוכחי המצב בשוק היה אופטימי יותר.

כעת, כשעברנו ביממה האחרונה את תקרת האלפיים חולים ולאחר שלפני עשרה ימים אפשר בנק ישראל לדחות שוב ולזמן ארוך יותר את המשכנתאות, נתוני חודש יוני עלולים להיות קשים הרבה יותר.

כתיבת תגובה