יוקר המחיה מתחיל להשפיע? ירידה של 0.5% ברכישות באשראי

הלמ"ס מפרסמת היום את נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי בחודשים ינואר-מרץ 2023 ומהם עולה כי חלה ירידה של 0.5% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי | מבין כל הרכישות, נרשמה עלייה של 3.1% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים ועלייה של 1.6% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל) | הירידה המשמעותית חלה ברכישות שירותים (4.4%) וברכישות מוצרי תעשייה (2.0% )

סליקת אשראי | צילום: shutterstock

הלמ"ס מפרסם היום את נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בחודשים ינואר-מרץ 2023.

מנתוני המגמה בחישוב שנתי (במחירים קבועים) ינואר – מרץ 2023 עולה כי חלה ירידה של 0.5% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. עלייה של 3.1% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים; עלייה של 1.6% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל); ירידה של 2.0% ברכישות מוצרי תעשייה; ירידה של 4.4% ברכישות שירותים.

250/200 סייד בר + קובייה

הנתונים על רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי מתקבלים מכל חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ומחולקים לפי ארבע קבוצות רכישה ראשיות ולפי ענפי משנה, בהתאם לסיווג בתי העסק על ידי חברות האשראי. הרכישות בכרטיסי אשראי מדווחות לפי סכום הרכישה הכולל של הצרכנים בבתי העסק, ומתייחסות לרכישות של ישראלים בארץ בלבד.

ראוי לציין כי הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים.

ענפי רכישה מנוכה עונתיות

ינואר – מרץ

2023

מגמה בחישוב שנתי

אוקטובר – דצמבר

2022

מגמה בחישוב שנתי

ינואר – מרץ

2023

סך כל הרכישות 3.8 3.1 0.5-
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

3.9 4.5 3.1
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

5.6 5.7 1.6
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

5.1 5.9 2.0-
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

1.0 4.0- 4.4-

Inner 620/130

בקבוצת מוצרים ושירותים אחרים, המהווה 47% מסך הרכישות בשנת 2022, נרשמה עלייה של 3.1% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2023. מזה, בענף מחשבים ותוכנה עלייה של 48.4% בחישוב שנתי, בענף שירותי רפואה ותרופות ירידה של 0.3% בחישוב שנתי, בענף ציוד ושרותי תחבורה ירידה של 2.9% בחישוב שנתי, בענף ציוד ושרותי תקשורת ירידה של 5.7% בחישוב שנתי, בענף דלק, חשמל וגז ירידה של 7.4% בחישוב שנתי, ובענף ספרים, ציוד משרדי ופרסום ירידה של 8.7% בחישוב שנתי.

בקבוצה מוצרי תעשייה, המהווה 17% מסך הרכישות בשנת 2022, חלה ירידה של 2.0% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2023, מזה, בענף הרהיטים עלייה של 0.2% בחישוב שנתי, בענף הלבשה והנעלה ירידה של 2.5% בחישוב שנתי, ובענף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירידה של 3.6% בחישוב שנתי.

בקבוצת המזון והמשקאות (כולל שירותי אוכל), המהווה 15% מסך הרכישות בשנת 2022, חלה עלייה של 1.6% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2023.

בקבוצה שירותים, המהווה 21% מסך הרכישות בשנת 2022, חלה ירידה של 4.4% בחישוב שנתי בינואר – מרץ 2023. מזה, בענף פנאי ובילוי עלייה של 7.9% בחישוב שנתי, בענף הביטוח יציבות בחישוב שנתי, בענף שירותי ממשלה ועירייה ירידה של 4.1% בחישוב שנתי, ובענף שירותי טיסות, תיירות ואירוח ירידה של 19.7% בחישוב שנתי.

עקב התפרצות הקורונה בישראל ובעולם, הנתונים מנוכי העונתיות החל ממרץ-2020 ועד פברואר-2022 עבור שירותי הטיסות, תיירות ואירוח חושבו באמצעות החלפת הנתונים המקוריים החריגים לתקופה זו בנתונים חזויים שהתקבלו ממודל שהותאם לסדרה בתקופה של עד פברואר-2022, והפעלת השיטה הרגילה של חישוב נתונים מנוכי עונתיות. נציין כי הסדרה מנוכת העונתיות והמגמה עד לפני משבר הקורונה, כלומר החישוב עבור תקופת העיבוד עד פברואר-2020, נעשה לפי השיטה הרגילה לניכוי עונתיות ואמידת המגמה, כך שהנתונים מנוכי העונתיות והמגמה עבור תקופה זו לא הושפעו ממשבר הקורונה ויישארו ללא שינוי במהלך השנים הבאות.

ענפי רכישה שנת 2020 שנת 2021 שנת 2022
סך כל הרכישות 3.8 14.9 5.9
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

12.2 15.1 4.8
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

9.7 5.8 5.1
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

0.3- 15.7 2.6
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

13.4- 21.6 11.9

קבוצה ענף רכישה אחוזים
 מוצרים ושירותים אחרים סה"כ 74
 מוצרים ושירותים אחרים דלק, חשמל וגז 5
מוצרים ושירותים אחרים מחשבים ותוכנה 9
מוצרים ושירותים אחרים תחבורה 3
מוצרים ושירותים אחרים תקשורת 6
 מוצרים ושירותים אחרים ספרים, ציוד משרדי 1
 מוצרים ושירותים אחרים רפואה ותרופות 5
 מוצרים ושירותים אחרים אחר 18
מזון ומשקאות * 15
מוצרי תעשייה סה"כ 17
מוצרי תעשייה הלבשה והנעלה 8
מוצרי תעשייה חשמל ואלקטרוניקה 7
מוצרי תעשייה רהיטים 2
שירותים סה"כ 21
שירותים ביטוח 6
שירותים שירותי ממשלה ועירייה 10
שירותים טיסות, תיירות 3
שירותים פנאי ובילוי 2
 – סה"כ 100

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה