יורדים לרמות של 2008-9

ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באפריל 2022 הגירעון ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז התקופה שלפני המשבר הפיננסי הגלובאלי של 2008-2009, ועמד על כ-0.6% תוצר, זאת לעומת גירעון של כ-1.3% תוצר בחודש מרץ

אילוסטרציה | צילום: elbud, שטארסטוק

בחודש אפריל השנה פעילות הממשלה הסתכמה בעודף של כ-8.0 מיליארד ₪, זאת לעומת גירעון של כ-3.6 מיליארד ₪ באפריל 2021. יש לציין כי בכל אחד מארבעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אפריל) פעילות הממשלה הסתכמה בעודף, אשר מסתכם במצטבר להיקף שיא של כ-32.0 מיליארד ₪. יש להדגיש שמדובר בנתון בולט באופן משמעותי ביחס לשנים הקודמות.

מגמת הירידה בגירעון (בחישוב שנתי) נמשכת. כך, ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באפריל 2022 הגירעון ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז התקופה שלפני המשבר הפיננסי הגלובאלי של 2008-2009, ועמד על כ-0.6% תוצר, זאת לעומת גירעון של כ-1.3% תוצר בחודש מרץ. מדובר בשיעור גירעון נמוך מאוד ביחס להערכות המוקדמות, ונמוך אף מהתחזית של חטיבת המחקר של בנק ישראל מחודש אפריל לגירעון בשנת 2022 (1.4% תוצר). לאור הימשכות המגמה החיובית בנתוני התקציב, ניתן לומר כי בסבירות גבוהה, שנת 2022 צפויה להסתכם בגירעון נמוך באופן משמעותי מהיעד הרשמי, שעומד על 3.9% תוצר, ונמוך גם מזה שמוערך על-ידי משרד האוצר לשנת 2022, כ-3.2% תוצר, בתרחיש מרכזי. הירידה המתמשכת בגירעון הינה תוצאה של הימשכות הגידול המהיר בהכנסות בשילוב עם ירידה בהיקף הוצאות תכנית הסיוע הכלכלי.

המגמה החיובית המתמשכת בנתוני התקציב ממשיכה להצביע על שיפור במצב הפיסקאלי של המשק בעת הנוכחית. מדובר בהתפתחות אשר מפחיתה מאד את הצורך בהנפקת אג"ח בהיקף משמעותי לצורך מימון הגירעון, וכן מייצרת עבור הממשלה גמישות רבה יותר בהתמודדות עם אתגרי המשק, ובהם: הפחתת יוקר המחייה באופן משמעותי יותר מאשר נעשה כיום.

 

הכותב הוא ראש אגף אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה