יותר מובטלים חוזרים לעבודה והשכר הממוצע במשק מתאזן

התאוששות בשוק העבודה – מספר משרות השכיר באפריל 2021 גבוה בשליש יותר ממספרן באפריל 2020 וגבוה ב-1.3% ממספרן במרץ 2021 • גם השכר הממוצע למשרת שכיר מגיב בהתאם ויורד בכ-7% באפריל לעומת מרץ • נע בין 11,661 ש”ח למשרת שכיר במחירים שוטפים לבין 10,965 ש”ח במחירים קבועים • ענף האירוח חוזר להתאושש

אירוח | צילום אילוסטרציה: pixabay

הלמ”ס מפרסם היום את השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2021, ועל פי הנתונים החדשים מספר משרות השכיר היה 3.508 מיליון, עלייה של 33.6% לעומת אפריל 2020 (2.626 מיליון) ועלייה של 1.3% לעומת מרץ 2021 (3.463 מיליון).

כמו כן מתפרסם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,661 ש”ח, ירידה של 6.9% לעומת מרץ 2021 (12,525 ש”ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,965 ש”ח, ירידה של 7.2% לעומת מרץ 2021 (11,812 ש”ח).

נדגיש כי השכר החציוני במשק אינו מתפרסם ע”י הלמ”ס, והוא-הוא שמייצג נאמנה את רמות השכר האמיתיות במשק. עם זאת, בהחלט ניתן לציין כי חזרתם של עובדים מקצועיים פחות לשוק העבודה, מוריד גם את השכר הממוצע.

בלמ”ס מציינים כי בעקבות מגפת הקורונה, נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלו אינם כוללים עובדים שנמצאים בחל”ת ועובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.

המספר הגדול ביותר של עובדים שהוצאו לחל”ת או פוטרו היה בחודש אפריל 2020 (ירידה של 28.5% לעומת מרץ 2020). על פי  נתוני השכר והתעסוקה בחודש אפריל 2021  ניתן לראות כי ניכרת התאוששות בשוק העבודה – מספר משרות השכיר באפריל 2021 גבוה בשליש יותר ממספרן באפריל 2020 וגבוה ב-1.3% ממספרן במרץ 2021. יש לציין כי שוק העבודה הישראלי עדיין לא חזר להתאוששות מלאה, מספר משרות השכיר בחודש אפריל 2021 עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בחודש פברואר 2020 (3.781 מיליון) לפני פרוץ מגפת הקורונה.

  שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש”ח), פברואר 2021-אפריל 2021

שנת 2021 שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

סך כל העובדים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים מחו”ל

אפריל 11,298 11,661 6,866
מרץ 12,123 12,525 7,036
פברואר 11,660 12,086 6,313

משרות שכיר (אלפים), פברואר 2021 – אפריל 2021

-2021 משרות שכיר –

סך כל העובדים

משרות שכיר –

עובדים ישראלים

משרות שכיר –

עובדים מחו”ל

אפריל 3,736.3 3,507.7 122.9
מרץ 3,691.2 3,463.5 122.0
פברואר 3,509.3 3,288.7 118.1

אחוזי השינוי של מספר משרות השכיר בחודש אפריל 2021 לעומת מרץ 2021: בחודש אפריל 2021 העלייה הגדולה ביותר במספר משרות השכיר הייתה בענף שירותי אירוח ואוכל – 12.5% ובענף אמנות בידור ופנאי – 11.1%. ענפים אלה נפגעו היו הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה, ולאחר תום הסגר השלישי שחל בינואר 2021 ניכרת התאוששות.

בחודש אפריל 2021 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.217 מיליון משרות שכיר (63.2% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 12,687 ש”ח.

שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, אפריל 2021

מגזר שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש”ח) משרות שכיר (אלפים) אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק
סה”כ המשק 11,661 3,507.7 100.0%
חברות לא-פיננסיות 12,687 2,216.5 63.2%
מגזר ממשלתי 10,891 728.6 20.8%
מלכ”רים פרטיים 6,189 264.9 7.6%
משקי בית 5,321 199.5 5.7%
חברות פיננסיות 21,863 98.2 2.8%

Inner article

בחודש אפריל 2021 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,489 ש”ח, ירידה של 9.6% לעומת חודש מרץ 2021 (29,293 ש”ח) ועלייה של 4.6% לעומת אפריל 2020 (25,317 ש”ח).

בחודש אפריל 2021 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 334.8 אלף, עלייה של 0.5% לעומת חודש מרץ 2021 (333.0 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.5% מכלל משרות השכיר במשק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה