יותר מובטלים חוזרים לעבודה והשכר הממוצע במשק מתאזן

התאוששות בשוק העבודה – מספר משרות השכיר באפריל 2021 גבוה בשליש יותר ממספרן באפריל 2020 וגבוה ב-1.3% ממספרן במרץ 2021 • גם השכר הממוצע למשרת שכיר מגיב בהתאם ויורד בכ-7% באפריל לעומת מרץ • נע בין 11,661 ש”ח למשרת שכיר במחירים שוטפים לבין 10,965 ש”ח במחירים קבועים • ענף האירוח חוזר להתאושש

אירוח | צילום אילוסטרציה: pixabay

הלמ”ס מפרסם היום את השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2021, ועל פי הנתונים החדשים מספר משרות השכיר היה 3.508 מיליון, עלייה של 33.6% לעומת אפריל 2020 (2.626 מיליון) ועלייה של 1.3% לעומת מרץ 2021 (3.463 מיליון).

כמו כן מתפרסם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,661 ש”ח, ירידה של 6.9% לעומת מרץ 2021 (12,525 ש”ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,965 ש”ח, ירידה של 7.2% לעומת מרץ 2021 (11,812 ש”ח).

250/200 סייד בר + קובייה

נדגיש כי השכר החציוני במשק אינו מתפרסם ע”י הלמ”ס, והוא-הוא שמייצג נאמנה את רמות השכר האמיתיות במשק. עם זאת, בהחלט ניתן לציין כי חזרתם של עובדים מקצועיים פחות לשוק העבודה, מוריד גם את השכר הממוצע.

בלמ”ס מציינים כי בעקבות מגפת הקורונה, נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלו אינם כוללים עובדים שנמצאים בחל”ת ועובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.

המספר הגדול ביותר של עובדים שהוצאו לחל”ת או פוטרו היה בחודש אפריל 2020 (ירידה של 28.5% לעומת מרץ 2020). על פי  נתוני השכר והתעסוקה בחודש אפריל 2021  ניתן לראות כי ניכרת התאוששות בשוק העבודה – מספר משרות השכיר באפריל 2021 גבוה בשליש יותר ממספרן באפריל 2020 וגבוה ב-1.3% ממספרן במרץ 2021. יש לציין כי שוק העבודה הישראלי עדיין לא חזר להתאוששות מלאה, מספר משרות השכיר בחודש אפריל 2021 עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בחודש פברואר 2020 (3.781 מיליון) לפני פרוץ מגפת הקורונה.

  שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש”ח), פברואר 2021-אפריל 2021

שנת 2021שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

סך כל העובדים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים מחו”ל

אפריל11,29811,6616,866
מרץ12,12312,5257,036
פברואר11,66012,0866,313

משרות שכיר (אלפים), פברואר 2021 – אפריל 2021

-2021משרות שכיר –

סך כל העובדים

משרות שכיר –

עובדים ישראלים

משרות שכיר –

עובדים מחו”ל

אפריל3,736.33,507.7122.9
מרץ3,691.23,463.5122.0
פברואר3,509.33,288.7118.1

אחוזי השינוי של מספר משרות השכיר בחודש אפריל 2021 לעומת מרץ 2021: בחודש אפריל 2021 העלייה הגדולה ביותר במספר משרות השכיר הייתה בענף שירותי אירוח ואוכל – 12.5% ובענף אמנות בידור ופנאי – 11.1%. ענפים אלה נפגעו היו הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה, ולאחר תום הסגר השלישי שחל בינואר 2021 ניכרת התאוששות.

בחודש אפריל 2021 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.217 מיליון משרות שכיר (63.2% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 12,687 ש”ח.

שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, אפריל 2021

מגזרשכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש”ח)משרות שכיר (אלפים)אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק
סה”כ המשק11,6613,507.7100.0%
חברות לא-פיננסיות12,6872,216.563.2%
מגזר ממשלתי10,891728.620.8%
מלכ”רים פרטיים6,189264.97.6%
משקי בית5,321199.55.7%
חברות פיננסיות21,86398.22.8%

870/135 ליינר ארטקל

בחודש אפריל 2021 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,489 ש”ח, ירידה של 9.6% לעומת חודש מרץ 2021 (29,293 ש”ח) ועלייה של 4.6% לעומת אפריל 2020 (25,317 ש”ח).

בחודש אפריל 2021 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 334.8 אלף, עלייה של 0.5% לעומת חודש מרץ 2021 (333.0 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.5% מכלל משרות השכיר במשק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה