יותר מ-10 אלפים דירות נכנסו לשוק ברבעון הראשון 2019

בינואר-מרץ 2019 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-10,140 דירות • ירידה של כ- 11.4% לעומת הרבעון הקודם • מגמה מתונה יותר נרשמה במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן: הירידה הייתה רק 5.8% • וכמה ירדו הערים, במספרים?

בנייה חדשה, אילוסטרציה | צילום: Hadas Parush, פלאש 90

הלמ"ס מפרסם את נתוני שלושת החודשים הראשונים של השנה, ינואר-מרץ 2019, ולפי הנתונים, עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-10,140 דירות, מתוכן, 56.7% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, וכ-43.3% דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

מדובר בירידה כ- 11.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים ינואר-מרץ 2019 לעומת שלושת החודשים הקודמים להם (אוקטובר-דצמבר 2018).  

250/200 סייד בר + קובייה

מגמה מתונה יותר נרשמה במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן והירידה הייתה רק 5.8%.

גם בבנייה ביוזמה פרטית נרשמת ירידה ברורה נוספת במספר הדירות החדשות שנותרו למכירה. בסוף מרץ 2019 המספר עמד על כ-25,590 דירות לעומת 26,160 דירות בסוף פברואר 2019 ו- 27,810 בסוף מרץ 2018 (התקופה המקבילה אשתקד).

כמו תמיד נדגיש תחילה, כי את נתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות מפיק הלמ"ס משילוב של נתונים שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון והמתקבלים ממנו, ושל נתונים שהלמ"ס אוספת ומעבדת עבור יתרת הבנייה במשק. הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מדירות חדשות שנמכרו ומדירות חדשות שלא למכירה (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד).

בהשוואה בין הנתונים שהלמ"ס מפרסמת לבין נתונים אחרים, כגון 'מספר דירות חדשות' שמפרסם משרד האוצר, יש להביא בחשבון את ההבדלים בין מקורות המידע, הגדרת האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן מענה למטרות שונות ולצרכים שונים. השוני בהגדרות יכול לגרום להבדלים לא מבוטלים בנתונים החודשיים של שתי הסדרות, ואף למגמות הפוכות בחודש נתון.

בלמ"ס מדגישים שהנתונים הם ארעיים, ועל פי ניסיון העבר עשויים להתעדכן בעיקר עבור שלושת החודשים האחרונים. העדכונים נובעים מדיווחים המתקבלים באיחור, ואת חלקם קשה להעריך מראש. הם אומרים שניתן אומנם לפרסם את נתוני הסקר מאוחר יותר, ולצמצם בכך את היקף עדכון הנתונים, אבל בשל הנושא הזה שעומד במרכז ההתעניינות הציבורית, הלמ"ס מפרסמת את הנתונים כבר כחודש וחצי מתום התקופה הנסקרת.

כמה דירות חדשות נמכרו?

בשלושת החודשים ינואר-מרץ 2019 נמכרו בסך הכל כ-5,750 דירות חדשות, זאת ירידה של 11.4% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2018). אם מנכים מסך זה את השפעות העונתיות כמו חגים וכדו', אזי מסתמנת ירידה מתונה יותר בתקופה זו, של 9.1% לעומת התקופה הקודמת.

בלמ"ס מוסיפים שניתוח נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה, כי מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה החל מחודש אפריל 2018 ועד עתה ב-2.3% בממוצע לכל חודש. עלייה זו נצפתה לאחר תקופה ארוכה שנמשכה מיולי 2015 ועד מרץ 2018 שבה נצפתה מגמת ירידה כמעט קבועה בשיעור של כ-1.5%בממוצע לחודש, מכ-2,710 דירות לכ- 1,670 דירות.

נתון נוסף שהוזכר קודם עוסק במספר הדירות החדשות שלא למכירה קרי: דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד. מספר דירות אלו שהחלה בנייתן בחודשים ינואר-מרץ 2019 עמד על כ-4,390 דירות, נתון המלמד ירידה של 5.8% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2018). (לאחר ניכוי העונתיות מתהפכים הנתונים שמצביעים על עלייה של 7.3% באותה תקופה.

בקבוצות רכישה החלה בנייתן של 380 דירות בסה"כ בשלושת החודשים ינואר-מרץ 2019 – ומול מכירות הדירות מקבלנים, מדובר על דירה אחת לכל 15.3 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה.

Inner article

הערים: ירידות ועליות

בחלוקה לערים, מתוך כ-10,140 שהייתה כאמור הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשלושת החודשים ינואר-מרץ  כ-26.0% היו במחוז המרכז, כ-21.8% היו במחוז הדרום, כ-20.5% היו במחוז תל אביב, כ-11.9% היו במחוז הצפון, כ-10.2% במחוז חיפה וכ-6.8% במחוז ירושלים.

הסך הכולל של הדירות שנמכרו בחודשים ינואר מרץ 2019 עמד על 5,750 דירות, ומבין היישובים בהם נמכרו 150 דירות ומעלה בחודשים ינואר-מרץ 2019, מובילים היישובים נתיבות עם 382 דירות חדשות, הרצליה 297, ירושלים 291, אור יהודה 275 ותל אביב 265 דירות חדשות.

אם בוחנים את הנתונים באחוזים מתקבלת תמונה קצת שונה. בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2018) נרשמת עלייה רק בערים יבנה, ירושלים, רעננה, נתיבות ונתניה. לעומת זאת, ביישובים ראשון לציון, ראש העין, פתח תקווה, אור יהודה ותל אביב-יפו נרשמה ירידה משמעותית במכירת דירות חדשות בחודשים ינואר-מרץ 2019 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2018).

כ-73.0% מסך הדירות שנבנו שלא למכירה, נבנו למטרת שימוש עצמי כגון בנייה עצמית ובנה ביתך. מתוך סך הדירות שנבנו בחודשים ינואר-מרץ 2019 כ-29.0% במחוז הצפון, כ-23.4% במחוז הדרום, כ-16.5% במחוז מרכז, כ-14.0% במחוז חיפה כ-8.2% במחוז ירושלים ורק כ-7.2% במחוז תל אביב.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה