יותר נשים וחרדים: זינוק במספר הסטודנטים בישראל

עם הרבה למידה מרחוק ומעט מאוד מפגשים פרונטליים: שנת הלימודים האקדמית נפתחת • בשנת תש"ף למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 13.1 אלף סטודנטים חרדים • מתוכם, 82.9% למדו לתואר ראשון ו-15.6% – לתואר שני • ואיזה מקצועות הם המבוקשים ביותר?

סטודנטים חרדים | צילום אילוסטרציה: אברהם חסידה

שנת הלימודים האקדמית תשפ"א תיפתח היום, בסימן של לימודים מרחוק, הגבלות רבות ולא מעט סימני שאלה. במל"ג – המועצה להשכלה גבוהה המתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה, חשפו מעט נתונים וסטטיסטיקות לרגל השנה האקדמית החדשה.

גם בלמ"ס מפרסמים נתונים בימים אלה. מהנתונים עולה כי בשנת תש"ף (2019/20) היו 60 מוסדות להשכלה גבוהה, ובהם למדו לקראת תואר או תעודה אקדמית 327.3 אלף סטודנטים (כולל 48.8 אלף סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה) על פי דיווח של דנה ירקצי ב'וואלה NEWS', השנה שתיפתח תסכם עשור של שינויים באוניברסיטאות ובמכללות. בשנים האחרונות נראתה עלייה במספר הנרשמים לתארים בתחומי המדעים המדויקים, לעומת תהליך הפוך במדעי החברה, מנהל עסקים ומשפטים. בדיווח הושם גם זרקור על אחוז הסטודנטים הבאים מיישובים הממוקמים באשכולות ההכנסה הנמוכים (1-4).

נתוני המל"ג מעלים כי מספר הסטודנטים מאותם יישובים עלה בשנת הלימודים האחרונה. כ-55 אלף סטודנטים לתואר ראשון, המהווים כ-31%, הגיעו מיישובים אלו. במל"ג מצביעים על הנתון ולפיו חלקם של סטודנטים מיישובים באשכולות הנמוכים בולט במיוחד במכללות האקדמיות המתוקצבות על ידי הות"ת – הוועדה לתכנון ולתקצוב. כ-35% מהסטודנטים לתואר ראשון במכללות אלו מגיעים מהיישובים באשכולות הנמוכים, נתון הדומה לחלקה של האוכלוסייה המתגוררת ברשויות אלה שעמד על 36% מתוך כלל אזרחי ישראל.

בלמ"ס מנסים לדייק יותר בנתונים ועל פי דוח דומה, בשנת תש"ף למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 13.1 אלף סטודנטים חרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי), מתוכם 8.4 אלף נשים (67.4%). על פי הלמ"ס, מספר הסטודנטים החרדים עלה בסה"כ ב-5.8% לעומת השנה הקודמת. רוב הסטודנטים החרדים (82.9%) למדו לתואר ראשון ו-15.6% – לתואר שני.

יותר מכללות, יותר חינוך

מפילוח הסטודנטים החרדים עולה כי כ-40% למדו במכללות האקדמיות, כ-26% למדו במכללות האקדמיות לחינוך, כ-17% באוניברסיטאות ואחוז דומה באוניברסיטה הפתוחה. בלמ"ס גם סקרו את המקצועות הנלמדים בקרב הסטודנטים החרדים ונראה כי הנשים הן שמטות את הנתונים. כך למשל, כשליש התמקדו בלימודים בתחום החינוך וההכשרה להוראה ו-כ10% נוספים למדו מקצועות עזר רפואיים. אלא שמעיון מעמיק יותר עולה כי הנשים היו רוב בקרב הסטודנטים החרדים בכל תחומי הלימוד, בעיקר בחינוך והכשרה להוראה (75.6%) ובמקצועות עזר רפואיים (91.0%). הסטודנטים החרדים הגברים לעומת זאת התמקדו יותר במשפטים (11.6% לעומת 3.4% בקרב הנשים).

בציבור הכללי חלו שינויים בעשור האחרון. נתוני המל"ג מראים כי לימודי ההנדסה עקפו בעשור האחרון את מדעי החברה, שהיו בעבר התחום הנלמד ביותר בישראל. בשנה החולפת למדו כ-36 אלף סטודנטים את המקצוע המהווים כ-18% מתוך כלל הלומדים לתואר ראשון. גם מקצועות ההייטק התחזקו והדבר בא לידי ביטוי בהכפלת מספר הסטודנטים הלומדים מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב – 18,243 סטודנטים ב-2019/20 (תש"ף) לעומת 9,122 סטודנטים ב-2009/10 (תש"ע). באופן כללי כרבע או אחד מכל ארבעה סטודנטים בישראל לומד את מקצועות ההנדסה ומדעי המחשב, המתמטיקה והסטטיסטיקה. כ-54 אלף סטודנטים מתוך כ-195 אלף המתאמצים להגיע לתואר ראשון.

תחומי הרפואה השונים רשמו גם הם עליות יפות. יותר מ-2,000 סטודנטים למדו רפואה בתש"ף לעומת רק כ-1,500 בתש"ע. על פי הדיווח בוואלה NEWS גם בתחומי העזר הרפואיים נרשמה עלייה של כ-64%, הנובעת בעיקר מהגידול בסטודנטים שלמדו סיעוד – מ-3,070 ל-7,180 באותה תקופה.

בעשור האחרון איבדו מבכורתם מסלולי המשפטים ומנהל עסקים והם ירדו בכ-20%-25%. כמות הסטודנטים שלומדים משפטים ירד מכ-16 אלף בתש"ע לכ-12.5 אלף בתש"פ. במנהל עסקים הירידה הייתה מינורית יותר, מכ-23 אלף בתש"ע לכ-20 אלף בתש"פ. יצויין כי שנת הלימודים תשע"ג הייתה שנת שפל בתחום מנהל עסקים עם 18,711 סטודנטים בלבד.

במל"ג מצביעים גם על אחוז הנשים באקדמיה ועל פי הנתונים הן מהוות כ-60% מכלל הלומדים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד (68.7%) – פי שניים מאחוז הגברים, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות. על פי נתוני הלמ"ס, כאמור, גם בקרב החרדים היה אחוז הנשים יחסית גבוה יחסית (67.4%).

העלייה במספר הנשים באקדמיה מתבטאת בעיקר במקצועות ההייטק, מאז תחילת העשור, מספר הסטודנטיות לתואר ראשון במדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה עלה ביותר מ-100%. גידול משמעותי של כ-30% נרשם בלימודי ההנדסה של נשים ובדומה לאוכלוסייה הכללית חלה ירידה בלומדות מקצועות מדעי החברה ובמשפטים. מנגד נרשמה עלייה משמעותית במספר הסטודנטיות הנרשמות ללימודי חינוך, הכשרה להוראה ובמקצועות עזר רפואיים.

כתיבת תגובה