סיבוב קל ימינה: יותר תקציבים לתכנים עבור אוכלוסיות בתת-ייצוג

משרד התקשורת משיק מודל תמיכות חדש | לפי החלטת שר התקשורת יועז הנדל המשרד יתקצב השקעות של תכנית שייועדו לפריפריה ויתמוך יותר ביצירה ישראלית | המודל החדש יתקצב ב-1.5 מיליון ש"ח לשנה תכניות העשרה לצעירים בפריפריה ויעודד השתלבות בתחום התקשורת והשידורים

שר התקשורת בהסדרת הרשתות החברתיות | צילום: יח"צ

אחרי יותר מעשור: משרד התקשורת עומד לבטל את מודל התמיכות הקיים. המשרד הציג מודל חדש לקידום תכניות העשרה לצעירים בתחומי התקשורת, בעיקר בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל. שוק השידורים עבר בשנים האחרונות מהפכות משמעותיות בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות ושינויים בהרגלי הצפייה של הציבור הישראלי. נוכח התפתחויות אלו, נראה כי יעילותם של המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים, פחתה ואלו אינם מקדמים באופן המיטבי, לעת הזו, את האינטרסים הציבוריים הרלוונטיים עליהם אמון המשרד.

על רקע זאת, מודיע שר התקשורת על כוונתו לבטל את מבחני התמיכה לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלווין ולקבוע מבחנים חדשים למתן כספי תמיכות לרשויות מקומיות המפעילות תכניות העשרה לנוער בתחום התקשורת והמדיה, לפיהם יופנו תקציבים לפרויקטים ייחודיים שיעשירו ויקדמו את תחום התקשורת והשידורים הישראלי העתידי. המודל החדש יעניק תקצוב בשווי של עד  150,000 ₪ לטובת כל תכנית העשרה לנוער בתחומי התקשורת והמדיה בכלל והיצירה המקומית הישראלית בפרט שתפעיל רשות מקומית בהתאם למבחני התמיכה החדשים.

במסגרת המודל החדש, משרד התקשורת יתמוך ברשויות מקומיות בפריפריה שיעודדו צעירים להשתלב בתחום התקשורת והמדיה על-ידי קידום יוזמות ותכניות העשרה שונות בתוך הרשויות, מתוך הבנה כי ברשויות המקומיות קיימים הידע והכלים הנדרשים לפיתוח יוזמות ותכניות כאמור בהתאם לאופי הרשות, מאפייני תושביה וכן הצרכים המקומיים הייחודים לכל רשות.  פיתוח וקידום של תכניות העשרה לנוער בתחום התקשורת והמדיה, יאפשרו, בין היתר, לחשוף צעירים למקצועות התקשורת השונים, לחזק את תחושת המסוגלות של הצעירים באמצעות התנסות מעשית ולעודד צעירים מרקעים חברתיים ומגוונים להשתלבות בתחום. באופן זה, יינתן ביטוי למגוון התרבותי והחברתי הישראלי גם בתחום התקשורת.

התמיכה תהיה עבור תכניות העשרה בתחומים: הפקה, עריכה, בימוי, תסריטאות, תחקירנות וליהוק כמו גם כתיבה ועריכה עיתונאית. התמיכה תעודד השקעה ביצירה ישראלית מקורית. לצד אלה, התמיכה תעודד תכניות העשרה שנועדו להקנות כלים ומיומנויות לשימוש בפלטפורמות ויישומים דיגיטליים לרבות רשתות חברתיות וכן הקניית כלים לצריכה ביקורתית של תקשורת על כל סוגיה.

בהתאם למבחנים החדשים למתן כספי תמיכות של משרד התקשורת לרשויות מקומיות המפעילות תכניות העשרה לנוער בתחום התקשורת והמדיה, ועדת התמיכות של המשרד תבחן ותעניק תמיכות על בסיס הקריטריונים הבאים: תכניות חדשניות, עשירות ומגוונות המוסיפות ידע חדש; תכניות מעשיות הכוללות מתן כלים שיובילו לניסיון מעשי בתחום התקשורת;

מוסדות חינוך וארגונים לרבות חברות הפקה וגופי שידור שייצרו תכנית העשרה לנוער בפריפריה, באזורי עדיפות לאומית וממעמד סוציו אקונומי נמוך.

מתגובתו של שר התקשורת יועז הנדל ניתן ללמוד, כי הכוונה היא לשבור מעט ימינה עם תכנים מותאמים לדעותיו של רוב הציבור הישראלי: "הגיע הזמן לשנות את מודל התמיכות של משרד התקשורת, להתאימו לעולם השידורים החדש, ולתת מענה לצורך החיוני בגיוון הקולות ועולמות התוכן בתחום התקשורת והשידורים הישראלי. אחד מתפקידיה של התקשורת, הוא לשקף ולייצג את הסיפור הישראלי השלם שכולל התיישבות, ציונות ומגוון תרבותי עשיר. מודל התמיכות החדש יעודד צעירים בפריפריה להשתלב בתעשיית השידורים והעיתונות, וייתן ביטוי לאוכלוסיות נוספות שסבלו מתת ייצוג בתקשורת עד כה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה