יכין חק”ל הפסידה, בני ברק הרוויחה – דרמה סביב 2,000 יח”ד

איש העסקים סמי שמעון ז”ל, קיבל הבטחה מאריק שרון ז”ל שבתמורה לרכישת יכין חק”ל הוא יקבל הארכה של חוזי החכירה לתקופה נוספת של 49 שנים, בהחלטת המחוזי ההבטחה הפכה לז”ל…

איש העסקים סמי שמעון. צילום פלאש 90.

תכנית מקיפה ביותר להקמת מתחם מגורים בן 2200 יחידות דיור בצפונה של העיר בני ברק, שהוכנה ביזמתו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר ויו”ר הועדה לתכנון ולבניה ובשיתוף רמ”י-רשות מקרקעי ישראל, קיבלה תנופה משמעותית עם החלטת ביהמ”ש המחוזי בתל אביב, שההבטחה שניתנה בשעתו ע”י אריאל שרון, שר הבינוי והשיכון דאז, לאיש העסקים סמי שמעון, להארכת חוזי החכירה של קרקעות, ובהן אלו שבצפון בני ברק, אינה תקפה, ואלפי דונמים במרכז הארץ, ובהם השטחים הללו יועברו לרשות מקרקעי ישראל, ובכך תקודם התכנית להקמת 2200 יחידות הדיור בצפון בני ברק.

בהתאם לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור, שאושר בכנסת לפני כארבע שנים, הוקמה הועדה הארצית לתכנון ולבניה למתחמים מועדפים, במטרה לאשר תכניות נרחבות למגורים בלוח זמנים הדוק, כאלמנט אחד בסל של פיתרונות להתמודדות עם משבר הדיור הארצי, ובמסגרת זו הוקנו לועדה מרבית הסמכויות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה. בועדה נציגים מעשרה משרדי ממשלה, רשות מקרקעי ישראל, מרכז השלטון המקומי וגופים לשמירת איכות הסביבה.

מטרות התכנית תמ”ל/1045 של עיריית בני ברק שהופקדה הינן הקמת מתחם מגורים חדש בן 2200 דירות למגורים, ומתוכן 420 יחידות דיור קטנות, מבנים ומוסדות ציבור שכונתיים, מבני תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, הרחבת דרכים ומימוש מערכת דרכים  ומעברים בתחום המתחם, הכוללים גישה רציפה מהעיר, גינות, כשהשטחים שנקבעו לתכנית הם 189,000 מ”ר למגורים, 131,570 מ”ר למבני ציבור, כבתי ספר, גני-ילדים ומוסדות קהילתיים, 96,000 מ”ר לתעסוקה ו-27,500 מ”ר למסחר. השטחים הכלולים בתכנית הם בין פארק הירקון מצפון, דרך ששת הימים-אם המושבות מדרום, מתחמים במסגרת תכנית מתאר בב/572 מערב ודרך 4 ממזרח. במסגרת התכנית נקבעו, בין היתר, שימושים והוראות לכל ייעוד קרקע, קביעת הוראות לבינוי, עיצוב ופיתוח מפורט, הוראות הבניה למגורים, הוראות להקמת מבני ציבור ומוסדות ציבור, הרחבת דרכים ותנאים למתן היתרי בניה.

אחת הבעיות בתכנית היתה טענת מנהלי עזבונו של איש העסקים סמי שמעון, שזמן קצר לפני שהוא רכש את החברה הממשלתית הקורסת “יכין חק”ל”, הובטח לו ע”י מר אריאל שרון, שר הבינוי והשיכון באותם ימים, שבתמורה לרכישת החברה הוא יקבל הארכת של חוזי החכירה של “יכין חק”ל” לתקופה נוספת של 49 שנים ובתנאים שהיו עד אז. לעומת זאת, טענו נציגי רשות מקרקעי ישראל, כי למנהל המינהל (מינהל מקרקעי ישראל, כפי שהיא נקראה בעבר עד לשינוי שמה לרשות מקרקעי ישראל) לא היתה סמכות להתחייב כדין, לא למשך החכירה ולא לתנאיה בתקופה הנוספת, ומשום כך, אין תוקף להבטחה שלטונית בשני הנושאים. במסגרת פס”ד, בביהמ”ש המחוזי, כתב בהחלטתו,  השופט אהרון מקובר כי אין זה סביר ולא מתקבל על הדעת, שהבטחה כה משמעותית, לא עוגנה כלל בכתב ולא מצאה את ביטוייה בהסכם, שרכש סמי שמעון את חב’ “יכין חק”ל”.

כפי שפרסם העיתונאי דותן לוי, בעיתון “כלכליסט”, התכנית המרכזית שעבורה דורשת רשות מקרקעי ישראל קרקעות מ”יכין חק”ל” היא התכנית בבני ברק, שצפויה להתפרסם למתן תוקף כבר בשבועות הקרובים, והמדובר בתכנית בשטח של כ-6000 דונם, הכוללת את אותן 2200 יחידות דיור בצפון בני ברק.

תכנית זו שהופקדה ל-2200 דירות הינה חלק מתכנית ענק בב/2035 להקמת 10,000 יחידות דיור בשנים הקרובות, כש-8000 יחידות הדיור מתוך ה-10,000 תיבנינה במרקם הבינוי הקיים במתכונת של התחדשות עירונית ו-2200 יחידות הדיור הן, כאמור, במסגרת התכנית תמ”ל/1045 שהופקדה, בשכונה חדשה בסמיכות לפארק הירקון, בצפון העיר.

השכונה החדשה תכלול גם מבנים לבתי-כנסת, מוסדות חינוך וציבור, באופי תושבי השכונה, ובנוסף לסמיכות המבנים לפארק הירקון, תוקמנה מדרכות רחבות ומערכות שבילים להולכי-רגל ונטיעת עצים לאורך השכונה. לשיפור הקשר התחבורתי בין השכונה החדשה לבין העיר, יופעלו קווי אוטובוסים וקווי “רכבת קלה” מתוכננת לאזור, ובנוסף לכך גשר לכלי-רכב ולקו “הרכבת הקלה”, בהמשך רח’ הרלינג, שיחלוף מעל מסילת הרכבת, וכמו”כ מעברים להולכי-רגל שיקשרו בין השכונה לבין אזורי העיר.

side
inner

כתיבת תגובה