ירושלים ובני ברק מובילות: אלה נתוני מכירת הדירות

נתוני הלמ”ס לרבעון השלישי של 2021 בתחום הדיור: כ-13,650 דירות חדשות נמכרו – 82.7% מהכמות המבוקשת (על פי הדיווחים לרשות המסים בוצעו כ-12,520 עסקאות) | כשליש מכלל הדירות החדשות שנמכרו מתרכז בערים: אשקלון, ירושלים, תל-אביב, מודיעין-מכבים-רעות ובני-ברק | כ-2,850 דירות חדשות שלא למכירה – 17.3% מהכמות המבוקשת. מהן 84.6% נבנות במסגרת בנייה עצמית ו”בנה ביתך”

דירות בבניה | צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו את נתוני מכירת הדירות החדשות בשלושת החודשים – יולי, אוגוסט וספטמבר הריבעון השלישי של 2021, מהם עולה כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-16,500 דירות, נתון המגלם ירידה של 6.9% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2021).

לאחר ניכוי עונתיות, מסתמנת בתקופה זו עלייה של 0.6% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2021). ובחינת נתוני המגמה מראה כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות עלתה מחודש מאי 2020 בקצב של 1.2% לחודש. כשהכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מ-82.7% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, ומ-17.3% דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

250/200 סייד בר + קובייה

דירות חדשות שנמכרו

על סמך הסקר החודשי של הלמ”ס, בחודשים יולי-ספטמבר 2021 נמכרו כ-13,650 דירות חדשות, ירידה של 4.8% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2021). ולאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו, עלייה של 4.0% לעומת התקופה הקודמת. ובחינת נתוני המגמה מראה כי מחודש מרץ 2018 נצפתה עלייה בקצב של 2.4% לחודש, עם תנודתיות במספר הדירות החדשות שנמכרו.

בנוסף, על פי הדיווחים לרשות המיסים, בחודשים יולי-ספטמבר 2021 בוצעו כ-12,520 עסקאות של מכירת דירות חדשות, מתוכן 12.1% עסקאות שטרם נבדקו ואושרו על ידי רשות המיסים.

עוד עולה מנתוני הלמ”ס כי מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים יולי-ספטמבר 2021 עומד על כ-2,850 דירות, ירידה של 16.0% לעומת שלושת החודשים הקודמים. ולאחר ניכוי עונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של 13.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים.

מאפיינים גאוגרפיים

בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2021, כ-24.3% מסך הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-21.9% לעומת כ-10.1% מסך הכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז חיפה.

Inner article

חלקן של הדירות שנמכרו מתוך הכמות המבוקשת הארצית היה 82.7%. במחוז תל אביב אחוז הדירות שנמכרו מתוך סך הכמות המבוקשת עמד על 95.8%, לעומת כ-49.3% במחוז הצפון.

היישובים שבהם נמכרו יותר מ-500 דירות בחודשים יולי-ספטמבר 2021 הם: אשקלון (1,183), ירושלים (1,045), תל אביב-יפו (835), מודיעין-מכבים-רעות (723), בני ברק (664) וראשון לציון (604).

בראש רשימת היישובים שבהם חלה עלייה במכירת דירות חדשות לעומת שלושת החודשים הקודמים, נמצאות ירושלים, בני ברק, מודיעין-מכבים-רעות, רמלה וראשון לציון. והיישובים העיקריים שבהם נרשמה ירידה במכירת דירות חדשות לעומת שלושת החודשים הקודמים הם: בית שמש, בת ים וחדרה.

עוד עולה מנתוני הלמ”ס כי בחודשים יולי-ספטמבר 2021, 84.6% מסך הדירות שהחלה בנייתן שלא למטרת מכירה היו למטרת שימוש עצמי (בנייה עצמית ו”בנה ביתך”), מתוכן 37.3% היו במחוז הצפון ו-22.1% במחוז הדרום לעומת 8.0% במחוז ירושלים ו-2.9% במחוז תל אביב.

בנוסף, בסוף ספטמבר 2021 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על 43,136 דירות. ומספר חודשי ההיצע בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2021 (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה תימכרנה) הוא 9.1 חודשים בממוצע (משוקלל), בהנחה שקצב מכירתן בחודשים אלו יהיה זהה לקצב המכירה שנרשם במהלך ספטמבר 2021.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה