ירושלים, עכו ואור עקיבא: אלה הזוכים במכרזי 'מחיר מופחת'

הוכרזו הזוכים במכרזים בפסגת זאב בירושלים | עכו: זוכים ב-1,179 יח"ד ב-7 מתחמים בעכו – מזרח | דירות ימכרו במחיר התחלתי של כ 705 אלף ש"ח |  דיור במחיר מופחת באור עקיבא:  אלה הזוכים במכרז לבניית 652 יח"ד ב-4 מתחמים באור עקיבא | המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,055,808 ₪

שכונת אור ים, אור עקיבא | הדמיה: פרו שיא

רמ"י מפרסמת תוצאות מכרזי דיור במחיר מופחת בפסגת זאב בירושלים  ב-2 מכרזים לבניית 340 יח"ד ב-2 מתחמים בפסגת זאב. המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר במכרז הראשון יעמוד על 1,195,366 ₪, המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר במכרז השני  יעמוד על 1,262,196 ₪.

'שתית בע"מ' זכתה במכרז לבניית 130 יח"ד במתחם בשטח של כ-7,151 מ"ר לבניית 130 יח"ד, בחלוקה של 65 יח"ד במחיר מופחת ו-65 יח"ד בשוק החופשי. המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,195,366 ₪, המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  1,384,906 ₪ והמחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,637,626 ₪. כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה. מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 24% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

למכרז הוגשו 11 הצעות.

במכרז נוסף זכתה 'דונה חברה להנדסה ובניין בע"מ' שתבנה 210 יח"ד במתחם לבנייה רוויה, בשטח של כ-9,802 מ"ר, 105 יח"ד במחיר מופחת ו-105 יח"ד בשוק החופשי.

למכרז הוגשו 6 הצעות.

המחיר ההתחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,262,196 ₪, המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  1,465,776 ₪ והמחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,737,216 ₪. כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 22% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

עכו

בעכו זכו 'עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ', 'עמאד טאהא עבודות בניין ופיתוח בע"מ' ו'שובל מתחמי מגורים בע"מ' במכרז לבניית 1,179 יח"ד ב-7 מתחמים לבנייה רוויה, במסגרת 'דיור במחיר מופחת' בשכונת מזרח עכו. במסגרת המכרז שווקו 448 יח"ד במחיר מופחת ו-299 יח"ד בשוק החופשי.

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 705,945 ₪, המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  821,775 ₪ והמחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  976,215 ₪. כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 34-35% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

למכרז הוגשו 6 הצעות.

אור עקיבא

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז לבניית 652 יח"ד ב-4 מתחמים לבנייה רוויה, במסגרת 'דיור במחיר מופחת' בשכונת אור ים, אור עקיבא.

במסגרת המכרז שווקו 326 יח"ד במחיר מופחת ו-326 יח"ד בשוק החופשי.

 המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,055,808 ₪. המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  1,224,288 ₪ והמחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,448,928 ₪. כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה. מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 26% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

למכרז הוגשו 40 הצעות.

בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ"ר ומחיר מינימום למ"ר. הזוכה נבחר לפי מבחן דו שלבי,  בשלב הראשון – נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר – לרוכשי הדירות – למ"ר. בשלב השני – מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר  למ"ר שהוא המינימום – נבחרת ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על  מחיר הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

כתיבת תגובה