ירידה לצד התמתנות | פורסמו נתוני סקר המשרות הפנויות

סקר המשרות הפנויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה כי לראשונה מתחילת שנת 2021 חלה ירידה במספר המשרות הפנויות בענף האירוח והאוכל | עוד עולה מהסקר כי בניתוח שיעור השינוי החודשי של המשרות הפנויות ושל המועסקים, ניתן לראות שמגמת העלייה במספר המשרות הפנויות שהחלה בפברואר 2021 התמתנה

לשכת תעסוקה, אילוסטרציה | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את סקר המשרות פנויות של המשק הישראלי, הסקר הנערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2009. והכולל עסקים עם 5 משרות שכיר ומעלה, הוא מקור המידע העיקרי על מספר המשרות הפנויות בישראל, ומהנתונים עולה כי מגמת העלייה במספר המשרות הפנויות התמתנה.

מניתוח הביקוש לעבודה לחודש אוגוסט 2021 עולה כי שיעור המשרות הפנויות בחודש אוגוסט עומד על 4.80% (לעומת 4.81% בחודש יולי). כך גם עולה כי מספר המשרות הפנויות בחודש אוגוסט עומד על 134,237 (לעומת 132,605 בחודש יולי).

250/200 סייד בר + קובייה

יצוין כי לראשונה מתחילת שנת 2021 חלה ירידה במספר המשרות הפנויות בענף האירוח והאוכל. עם זאת בניתוח שיעור השינוי החודשי של המשרות הפנויות ושל המועסקים, ניתן לראות שמגמת העלייה במספר המשרות הפנויות שהחלה בפברואר 2021 התמתנה.

מפילוח הנתונים עולה כי בקרב  עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים) עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 9,997, נתון זה מהווה  -12% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב מלצרים ומוזגים  עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 11,651, נתון זה מהווה  -18% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב מהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד')  עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 14,011, נתון זה מהווה  1% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי. אחוז זה נרשם גם בקרב מפתחי התוכנה שם עמד המספר הממוצע של המשרות הפנויות על 10,307.

בקרב  עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 6,692, נתון זה מהווה 6%  שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

Inner article

בקרב  נציגי מכירות טלפוניים עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 4,475, נתון זה מהווה 12% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב המטפלים הסיעודיים במוסדות ובמשקי בית  עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 4,887, נתון זה מהווה 9%  שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב  הרצפים, הסתתים, הטייחים, המסגרים ועובדי שלד בתחום הבנייה עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 2,525, נתון זה מהווה  2%- שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי. ובקרב בוני הבתים, הבנאים ומניחי בטון עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 1,807, נתון זה מהווה 17%- שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב  נהגים (במשאיות ובאוטובוסים) עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 4,594, נתון זה מהווה 2% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב  המאבטחים עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 4,456, נתון זה מהווה  12% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב הנדסאים וטכנאים עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 3,661, נתון זה מהווה  5% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב  טכנאי רשתות ומערכות מחשבים עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 604, נתון זה מהווה  1% שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

בקרב  הטבחים עמד המספר הממוצע של המשרות הפניות על 4,462, נתון זה מהווה  2%- שינוי באחוזים לעומת האומדן של חודשים מאי יולי.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה