יש לכם ציפוי אסבסט במוסד? אולי תתוקצבו על הסרתו

מסירים סיכון: המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור את התנאים לקבלת כספי תמיכות להסרת אסבסט פריך ממבני חינוך, מרכזים קהילתיים, מרכזי תרבות ועוד, בסכום של 50 מיליון שקל • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "האסבסט הפריך הוא חומר מסרטן ודאי לאדם. המהלך שיזמנו לתמיכה בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור, יסייע להקטין את החשיפה של הציבור למפגעי האסבסט המזיקים לבריאותם"

אסבסט פריך שהוסר מתקרת מדרשיית נעם בפרדס חנה | צילום: מיה מונשיין-לוי, המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור את טיוטת תנאי התמיכה שבכוונתו להעמיד לבעלי מבני ציבור שבהם נמצא אסבסט פריך מותז כבידוד אקוסטי, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור. לצורך כך, המשרד יעמיד סכום כולל של 50 מיליון שקל.

אסבסט פריך הותז בעבר כחומר לבידוד אקוסטי במבני ציבור. האסבסט נמצא כחומר מסרטן ומסוכן ולכן, החל משנת 1984, נאסר שימוש זה במבנים. כדי לאתר מבנים בהם הותז האסבסט ולהביא להסרתו, נקבע בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, כי חובה להסיר אסבסט פריך ממבני ציבור בתוך עשור מכניסת החוק לתוקף – כלומר עד ל-4 באוגוסט 2021.

אף שהשימוש באסבסט פריך מותז לא היה נפוץ, גילוי מקומות אלה והסרת הסיכון בהקדם היא חשובה ביותר ומצילת חיים. גילוי האסבסט נעשה באמצעות סוקר אסבסט מורשה אשר הוכשר לאיתור ומיפוי הסיכון.

יצוין, כי הגדרת החוק למקום ציבורי היא רחבה, וכוללת מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים ובכלל זה: מבני חינוך, רווחה, תרבות, דת, מדע, ספורט, תרבות ופנאי מרכז קהילתי, ספרייה, גן אירועים, מסעדה או פארק ציבורי ועוד.

בשל עלויות ההסרה הגבוהות וחשיבות הסרת הסיכון, המשרד להגנת הסביבה יתמוך בבעלי מבני ציבור שבשטחם יתגלה אסבסט פריך מותז באמצעות סקר ובהתאם לתנאים שנקבעו. הפעילות הנתמכת במסגרת הקול הקורא תכלול הכנת תוכנית מקצועית לביצוע ההסרה; ביצוע ההסרה בהתאם לתוכנית; ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים; פיקוח על העבודות ושינוע והטמנת פסולת האסבסט.

נזכיר, כי ביולי 2019 נמצא מפגע אסבסט פריך חמור במבנה הישן של מדרשיית נעם בפרדס חנה ובעקבותיו הזהיר המשרד את הציבור מכניסה למבנה ושהייה ממושכת בקרבתו. לאחר שניתן צו לבעלי המבנה, הושלמה הסרת האסבסט לפני מספר חודשים.

Inner article

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "האסבסט הפריך הוא חומר מסרטן ודאי לאדם. המהלך שיזמנו לתמיכה בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור, יסייע להקטין את החשיפה של הציבור למפגעי האסבסט המזיקים לבריאותם, ובכך נייצר סביבה נקייה ובריאה יותר עבור כולם. העמדת התמיכה לרשות הציבור תעודד את ביצוע השלב המקדים והחשוב – ביצוע סקרים במבני ציבור לבדיקת הימצאות אסבסט פריך".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה