יתרון צמודי המדד קרוב למיצוי

היתרון שהיה בהשקעה בצמודי המדד בתקופה האחרונה קרוב מאוד למיצוי • סביבת האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לנוע סביב 1 אחוז ועשויה לרדת שוב בשנת 2022 • מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות במהלך 2021 בסדר גודל של כ-1%

אינפלציה | צילום אילוסטרציה: Sementer, שאטרסטוק

הבוקר זהו הזמן להתייחס למגמה החיובית בשוק האג”ח הממשלתי. להערכתנו, היתרון שהיה בהשקעה בצמודי המדד בתקופה האחרונה קרוב מאוד למיצוי.

נמשכה מגמת העלייה בציפיות האינפלציה לאורך כל העקום כמעט בדגש על החלק הקצר–בינוני. למעשה ציפיות האינפלציה נמצאות מעל רמה של מעל לאחוז לאורך כל העקום (למעט בטווח של שנה) ולמעשה הן ברמתן הגבוהה מאז פרוץ משבר הקורונה. במהלך החודש האחרון נרשמה עלייה של 30 – 50 נ”ב בציפיות האינפלציה לטווח של 1–5 שנים.

250/200 סייד בר + קובייה

אנו סבורים כי סביבת האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לנוע סביב 1 אחוז ועשויה לרדת שוב בשנת 2022; לפיכך, נראה כרגע כי ציפיות האינפלציה מצויות ברמה המשקפת נאמנה את סביבת האינפלציה החזויה לשנים הקרובות.

זה המקום להתייחס לנתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו ביום שישי האחרון; מדד המחירים לצרכן הפתיע במעט וירד ב-0.1%, זאת לעומת תחזית קונצנזוס לאי-שינוי במדד.” במבט קדימה, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות במהלך 2021 בסדר גודל של כ-1%, כלומר שינוי של ממש לעומת הירידה בשנת 2020. מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2021 צפוי לרדת בשיעור קל של מינוס 0.0-0.2%.

באשר לגירעון בתקציב המדינה בשנת 2020 יצוין כי בשנת 2020 הסתכם הגירעון בתקציב המדינה בכ-160.3 מיליארד ₪ (כ-11.7% תוצר) לעומת גירעון של כ-52.2 מיליארד ₪ (3.7% תוצר) בשנת 2019. גידול חד זה בגירעון מקורו במשבר הבריאותי אליו נקלע העולם כולו ובתוכו ישראל החל מראשית השנה שחלפה.

עוד יצוין כי בהשוואה בינלאומית ניתן לראות כי היקף הגירעון בישראל הוא מן הגבוהים בקרב המדינות המתקדמות (advanced economies), מצב המשקף תמיכה תקציבית ניכרת, אך גם “נקודת מוצא” גבוהה – דהיינו, גירעון תקציבי בסיסי גבוה יחסית למדינות רבות, כולל לישראל, עוד בטרם פרץ משבר הקורונה.

870/135 ליינר ארטקל

במבט קדימה, משבר הקורונה מקשה על יכולת החיזוי של הגירעון התקציבי. בנק ישראל העריך לאחרונה כי בשנה הקרובה הגירעון בתקציב צפוי להסתכם בטווח של 8% ועד 11% תוצר, על בסיס שני תרחישי התפתחות שונים של המצב הכלכלי. תחזית לאומי, בתרחיש המרכזי, מצויה אף היא בטווח זה. על רקע זה, נראה כי חזרה להיקפי גירעון כפי שהיו בעשור שקדם למשבר עלולה להימשך מספר שנים.

 

הסקירה נכתבה על ידי ד”ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, יחד עם דודי רזניק, אסטרטג הריביות בלאומי שוקי הון

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה