יתרות מטבע החוץ הגיעו ל-111 מיליארד שקל

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2017 בסך 111,309 מיליוני דולרים, גידול בסך של 258 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

בנק ישראל. ירושלים . נתי שוחט | פלאש 90

 

לגידול אחראי בנק ישראל שרכש מטבע חוץ בסך 260 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. העברות הממשלה מחו”ל בסך כ- 42 מיליוני דולרים תרמו אף הן לגידול.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 8 מיליוני דולרים, ושערוך  יתרות מטבע חוץ בסך כ- 36 מיליוני דולרים.

side
inner

כתיבת תגובה