כך הפסיקה וואטסאפ להכריח את משתמשיה במדיניות החדשה

לא חתמתם? לא נורא: וואטסאפ תימנע מהפסקת השימוש באפליקציה לצרכנים שלא יאשרו את עדכון המדיניות • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פעלה מול חברת וואטסאפ העולמית והחברה התקפלה: לא תמשיך בהפעלת הלחץ הפסול על הצרכנים לחתום על עדכון מדיניות

וואטסאפ | צילום: pixabay

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פעלה מול חברת וואטסאפ העולמית בנושא הלחץ הפסול המהווה השפעה בלתי הוגנת שהפעילה החברה על הצרכנים לחתום על עדכון מדיניות – אחרת לא יוכלו להשתמש באפליקציה. החברה נדרשה להפסיק לאלתר את התניית השימוש באפליקציה בחתימה על העדכון.

הרשות מברכת על החלטת וואטסאפ להימנע מהפסקת השימוש באפליקציה לצרכנים שלא יאשרו את עדכון המדיניות

על פי עמדת חברת וואטסאפ עד הפרסומים אתמול (29.5.21), מדיניות החברה הייתה כי על צרכן לאשר את העדכון עד ליום 15.5.21 ומי שלא יעשה כן לא יוכל בסופו של דבר לעשות שימוש באפליקציה.

במסגרת הליך בירור משותף שנערך בחודשים האחרונים מול מנכ"ל חברת וואטסאפ העולמית ונציגיה על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והרשות להגנת הפרטיות באשר למהות העדכון וכן באשר למדיניות החברה, נתבקשו מהחברה הבהרות בנוגע למהות השינוי והשלכותיו על המשתמשים.

בהמשך למספר התייחסויות שנתקבלו מהחברה בכתב ובעל פה, העבירה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לחברה מכתב ב- 13.5.21 הכולל דרישה לבטל את השינוי במדיניות הפרטיות בכל הנוגע לצרכן הישראלי, שכן הוא מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן. על פי הידוע לנו, מדינות בודדות פנו ופעלו מול חברת וואטסאפ. אמנם כפי שעלה מהבירור, הפסקת השימוש תהיה הדרגתית, אולם בסופו של דבר לא ניתן יהיה לעשות שימוש בממשק ההודעות של האפליקציה.

לעמדתה של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בישראל, מדיניות זו מפרה את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וביתר פירוט את סעיף 3(א) לחוק העוסק בהפעלת השפעה לא הוגנת) שלשונו כלהלן :

"לא יעשה עוסק, במעשה או במחדל, בכתב או בע"פ או בכל דרך אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו"

מדיניות החברה לפיה צרכן שכבר עושה שימוש באפליקציה, אשר לא יאשר את העדכון – תישלל ממנו האפשרות לעשות שימוש באפליקציה, בנסיבות בהן לחברה ולאפליקציה כוח שוק משמעותי והצרכן נכבל במידה משמעותית לאפליקציה בין היתר, עקב שימוש ארוך טווח בשירות, קבוצות משותפות שחלקן עם אנשים רבים והשימוש הנפוץ באפליקציה. עולה כדי מעשה העלול לפגוע ביכולת הצרכן לקבל החלטה אם לאשר את העדכון באופן הפוגע מהותית בחופש הבחירה שלו.

Inner article

לעמדת הרשות להגנת הצרכן הסכמתו של צרכן בנסיבות אלו לאישור העדכון בשעה שמופעל עליו איום להפסקת השימוש באפליקציה, אינה הסכמה חופשית אלא הסכמה בלית ברירה ותחת לחץ.

גישה זו של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן התקבלה ע"י חברת וואטסאפ והחברה הודיעה כי היא לא תחסום את השימוש באפליקציה.

בתוך כך, יצויין כי בהמשך לעמדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ובהסתמך עליה, מבצעת גם הרשות להגנת הפרטיות בחינה האם ככל שהחברה מתנה את המשך השימוש באפליקציה בהסכמה לשינוי במדיניות הפרטיות,  הדבר עולה בקנה אחד עם דרישת חוק הגנת הפרטיות הישראלי לקבלת הסכמה מדעת.

הממונה על הרשות להגנת הצרכן, עו"ד מיכאל אטלן: "אני שמח שחברת וואטסאפ חזרה בה מהודעתה הראשונית, והיא תימנע מחסימת השימוש באפליקציה לצרכן שלא חתם על עדכון המדיניות. פנינו לחברת וואטסאפ ודרשנו כי החברה תימנע ממדיניות זו ביחס לצרכנים במדינת ישראל ותודיע מידית כי המשך השימוש באפליקציה אינה מותנה באישור העדכון והתרענו על כך כי הרשות לא פוסלת את האפשרות להפעלת הסנקציות הקבועות בחוק הגנת הצרכן לגבי הפרה זו. אני שמח שנמצאו בעולם מספר רשויות אשר פעלו באופן דומה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה