כך יוכל המבקר לחקור מבלי לפגוע בפרטיות העובדים

ככל שהמידע המקצועי מתערב במערכות העברת המידע הדיגיטליות הישירות והאישיות יש חשש שבין נתוני המידע הנבדקים יהיה גם מידע אישי • מבקר המדינה והיועמ"ש הפיצו נוהל חדש לאיתור מסמכים ומידע שיימנע ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות העובדים בגופים המבוקרים

מבקר המדינה עם היועץ המשפטי לממשלה | צילום: תומר נאוברג, פלאש 90

כחלק ממגמת החתירה לשקיפות ולטוהר המידות במשרדי הממשלה, ולאור העובדה שרוב המידע הנמצא כיום במשרדים הוא דיגיטלי, בתיבות הדואר האלקטרוניות או במערכות המידע המגוונות, הוחלט לקבוע נוהל מסודר, שיאפשר ביקורת על עבודת פקידי הממשלה גם במערכות ומסדי נתונים מקוונים, ללא פגיעה בפרטיותם.

נוהל חדש לאופן איתור מידע ומסמכים בגופים המבוקרים, מופץ בימים אלה לכלל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים. הנוהל נכתב בשיתוף ע"י מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והיועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט.

במכתב שצורף לנוהל החדש נכתב, כי "הסמכות החוקתית לקבל מגופים מבוקרים מידע ומסמכים שלדעת המבקר דרושים לו לצורכי הביקורת, נועד להקנות למבקר המדינה את הכלים למלא את תפקידיו באופן עצמאי ובלתי תלוי". תפקידיו המוקנים לו על פי חוק יסוד: "מבקר המדינה", הן כאמור לוודא שכל הגופים המבוקרים פועלים בחוקיות, ביעילות, חסכון וטוהר המידות.

לכן מבקש מבקר המדינה מכל הממשלה "בכל רבדיה וזרועותיה", לשתף פעולה עם עבודות מבקר המדינה ולהעביר לו את כל המידע והמסמכים שלדעתו דרושים לו לצורך הביקורת. דא עקא, ממשיך המסמך, "לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות הידועות ומרכזיותה ההולכת וגוברת של עבודה במדיה הדיגיטלית, התעוררו עם הזמן סוגיות משפטיות שונות הנוגעות לפרשנות הדין ויישומו בקשר למדיה זו".

הנוהל החדש מטפל בכל הקשור לאיסוף מידע, מתוך המדיה הדיגיטלית המצויה בגוף אותו בודק מבקר המדינה. הוא נועד "להבטיח את קיומה התקין של ביקרות אפקטיבית, תוך שמירת זכויות הפרט".

מעיון מעמיק בנוהל החדש שהגיע לידי 'ביזנעס', נראה שהסוגיה המרכזית נוגעת לחומר אישי המצוי במחשבים, או בתאי הדואר של העובדים בזרועות הממשלה השונות. כך למשל נכתב בנוהל כי "במקרים מסוימים העובד עושה שימוש בתיבת הדואר שהעמיד לרשותו הגוף המבוקר". ההתכתבויות היום נעשות ככלי עבודה ויתכן שבתוך התכתובות בתיבת הדואר, ישנם גם "תכתובת שאינה נוגעת לענייני העבודה או תכתובת מעורבת, במסגרתה צפים עניינים אישיים ומקצועיים כאחד".

במסמך מודגש כי אין הדברים אמורים על תיבת הדואר האישי של העובד ברשות הממשלתית, אלא על תיבת הדואר שהוקצתה לעבוד במסגרת עבודתו. כחלק מתהליך האיתור של מסמכים הרלוונטיים לעבודתו של מבקר המדינה, יישב בעל תיבת הדואר ביחד עם נציג מבקר המדינה ויאתרו ביחד את המסמכים.

הנוהל החדש מציין מפורשות מספר פעמים, שכל תיקייה או קובץ או הודעה אשר מכילים את המילה 'אישי או פרטי, לא יפתחו על ידי נציג של מבקר המדינה. "במקרים חריגים שבהם אותרה הודעה שיש בה התכתבות אישית בצד מידע מקצועי, תודפס ההודעה ועובד הגוף המבוקר (שההודעה היא שלו. ד"ש), ישחיר את החלק המזערי הדרוש כדי למנוע את הפגיעה בפרטיות".

סעיף אחר עוסק בהודעות דואר שטרם נקראו. במקרים כאלה "תינתן לעובד הזדמנות לעיין בהן ללא נוכחות נציג משרד מבקר המדינה". כמובן שמתבקש שהעובד יקרא את הדואר בפרק זמן סביר.

המסמך שהופץ לכלל משרדי הממשלה, עוסק בהרחבה בדינם של מסמכי מחשב הנצרכים לצורך עבודת המבקר, כיצד יתבצע האיתור, באיזה עמדת מחשב, וכיצד ילווה נציג משרד מבקר המדינה בידי עובד הגוף המבוקר, למעט במקרים בהם "בחר העובד לאפשר לנציג משרד מבקר המדינה, לבצע את איתור המסמכים הרלוונטיים לביקורת בעצמו ולבדו". גם במקרים אלה יכול העובד לחזור בו בכל רגע מהסכמתו.

גם מאגרי מידע של צדדים שלישיים, ניצבים על הפרק. מאגרים אלה "מכילים על פי רוב מידע אישי רב אודות אזרחים, תושבים ופרטים אחרים". במקרים מסוימים, כאשר מתברר שלצורך עבודת הביקורת נדרש להוריד מידע ממאגרים אלה או לבצע בהם חיפוש מעמיק, דבר כזה ייעשה "רק באישור של גורם ניהולי בכיר במשרד מבקר המדינה".

לאחר כל הגדרות הפרטיות וכלל אפשרויות הסתרת המידע האישי, נכתב האיום במפורש: "מקום שבו יעלה חשש בקרב עובדי משרד מבקר המדינה, כי מידע רלוונטי לביקורת "הוסתר" מעובדי הביקורת (המירכאות במקור. ד"ש), יפנה מבקר המדינה לגורמים האמונים על מיצוי בדיקה בעניין כזה. ככל שהסתרת המידע תעלה חשד לביצוע מעשה פלילי יועבר העניין לטיפול היועץ המשפטי לממשלה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה