כמה הישראלים השקיעו בחו"ל וכמה ה'חוצניקים' בארץ?

בשנת 2019 השקיעו ישראלים בנכסים פיננסיים בחו"ל כ-25.5 מיליארד דולרים • גם תושבי חו"ל השקיעו בישראל ב-2019 סך של כ-22 מיליארדי שקלים • עליה ביצוא סחורות ושירותים לעומת ירידה ביבוא

השקעות מט"ח | צילום: ארכיון ביזנעס

‏בשנת 2019 ברחו ממדינת ישראל כספים, בסך של 25.4 מיליארד דולר, שהושקעו בהשקעות פיננסיות בחו"ל על ידי תושבי ישראל. זהו לא הסכום היחיד שברח מישראל לחו"ל, אלא הוא מצטרף ל-19.7 מיליארד דולר שהושקעו בחו"ל בשנת 2018 ו-26.9 מיליארד דולר בשנת 2017.

חלק מהשקעות אלו מוגדרות כהשקעות ישירות, המאפשרות למשקיע לקבל זכויות הצבעה במועצת המנהלים ולהשתתף בניהול החברה. השקעות אלה כוללות – בנוסף להון מניות – גם רווחים שלא חולקו והון אחר המושקע בחברות עסקיות, כגון הלוואות בעלים. ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל בשנת 2019 הסתכמו ב-8.6 מיליארד דולר, ואילו ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל, הסתכמו ב-18.2 מיליארד דולר.

250/200 סייד בר + קובייה

נתונים אלה ועוד, עולים מתוך סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2019, המתפרסם על ידי הלמ"ס. בסיכום מובאים בנוסף, הכספים המושקעים בישראל על ידי תושבי חוץ. מדובר בסכום 'קרוב' יחסית, 22.8 מיליארד דולר נוספו להשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל בשנת 2019. זאת בהשוואה לעלייה של 18.3 מיליארד דולר בשנת 2018, ושל 17.1 מיליארד דולר בשנת 2017.

העודף בחשבון השוטף הסתכם בשנת 2019, ב-14.3 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 9.5 מיליארד דולר בשנת 2018 ועודף של 8.3 מיליארד דולר בשנת 2017. העודף בחשבון הסחורות והשירותים, הסתכם ב-7.2 מיליארד דולר, לאחר עודף של 1.6 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 4.1 מיליארד דולר בשנת 2017.

בלמ"ס מסבירים כי הנתונים על העודף בחשבון השוטף, מתקבלים מסיכום מאזן התשלומים שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019. הסיכום כולל את העסקאות של תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, ההכנסות הראשוניות (הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבודת שכיר) וההכנסות המשניות (העברות השוטפות) בדולרים שוטפים.

העלייה בעודף בחשבון השוטף בשנת 2019 לעומת שנת 2018, נובעת מעלייה של 4.3 מיליארד דולר בחשבון השירותים, ומירידה של 1.4 מיליארד דולר בגירעון חשבון הסחורות. עליות אלו קוזזו בירידה של 0.8 מיליארד דולר, בחשבון ההכנסות הראשוניות ומירידה של 0.1 מיליארד דולר בעודף בחשבון ההכנסות המשניות. נוסיף, כי העברות ההון נטו לישראל הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר בשנת 2019, בדומה לשנת 2018.

Inner article

עוד מסכמים ומדווחים בלמ"ס כי יצוא הסחורות והשירותים, עלה ב-5.0% בהשוואה לשנת 2018 והסתכם ב-114.4 מיליארד דולר, לעומת יבוא הסחורות והשירותים שירד ב-0.2%, והסתכם ב-107.2 מיליארד דולר.

יתרות מטבע החוץ של ישראל, עלו ב-6.6 מיליארד דולר והסתכמו בסוף השנה ב-126.0 מיליארד דולר. זאת עלייה יפה מאוד לעומת עלייה של 5.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת, ועלייה של 8.1 מיליארד דולר בשנת 2017. בלמ"ס מוסיפים כי החוב החיצוני נטו, כלומר, עודף נכסים על התחייבויות, עומד בסוף שנת 2019 על סך של 169.3 מיליארד דולר.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה