כמה הרוויחו הבנקים מהעמלות ואיזה עמלות הכי מכניסות להם?

המפקח על הבנקים הגיש לוועדת הכלכלה את הדיווח התקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית, מחצית ראשונה לשנת 2023 | סך הכנסות מעמלות במערכת הבנקאית הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל | ההכנסות הן מפעילות בניירות ערך (23%) כרטיסי חיוב (22%) ניהול עו"ש (20%) ואשראי (כ-13%)

עמלה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

הפיקוח על הבנקים מגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי למחצית הראשונה של שנת 2023, אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך מחצית ראשונה לשנת 2023. דוח זה כולל, לטובת הציבור, פרק חדש המאגד זכאויות להטבות בעמלות.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי ציין בפתח הדו"ח שהוגש לוועדת הכלכלה כי "תקופת דוח זה היא טרם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ועל כן הדוח אינו כולל את השפעותיה. יחד עם זאת, בהקשר זה ראוי לציין ולהזכיר את מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות המערכת הבנקאית בעקבות המלחמה . המתווה כולל מגוון צעדי סיוע לציבור ובכלל זה גם בתחום העמלות – לקוחות שהינם נפגעים ישירים מהמלחמה ונמנים על הגדרות המעגל הראשון זכאים לפטור מלא ממרבית העמלות הנפוצות במשך תקופת המתווה, ובכלל זה דחיית תשלומי הלוואות ללא עמלות.

"יתר הלקוחות, במעגל השני, זכאים לדחיית תשלומים ללא עמלות. בנוסף, פרסום הדוח הוא הזדמנות נוספת להביא לתשומת לב הציבור את החשיבות להתנהלות פיננסית נכונה, לרבות בכל הקשור להשוואת מחירים – בתחום העמלות הבנקאיות וביתר השירותים הבנקאיים. אני מזמין את הלקוחות לעשות שימוש בכלים והמוצרים השונים שפיתחנו ועומדים לרשותו באתר בנק ישראל, כגון מחשבון מסלולי העמלות שמשקף את הכדאיות בהצטרפות לשירות המסלולים המוזלים לפי מאפייני הלקוח. אני קורא לציבור שטרם הצטרף לשירות ומשלם מעל ל-10 ש"ח בחודש בגין שירותי עו"ש בסיסיים, לבחון האם הדבר כדאי עבורו".

דני חחיאשוילי | צילום: דוברות בנק ישראל

במחצית הראשונה לשנת 2023 סך הכנסות מעמלות במערכת הבנקאית הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל. עיקר העמלות ששולמו על ידי הציבור, יחידים ועסקים קטנים, היו מניירות ערך – כ23% מהכנסות הבנקים מעמלות נובעים מעמלות המשולמות בגין פעילות בניירות ערך, בהשוואה לכ-26% ב-2022. ירידה זו נגרמה בעיקר מקיטון מהכנסות מעמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך הנסחרים בארץ.

מכרטיסי חיוב, כאשר כ22% מהכנסות הבנקים מעמלות נובעים מעמלות המשולמות בגין כרטיסי חיוב, בהשוואה ל-21% ב-2022. בתקופת הדוח נצפה גידול בפעילות של עסקאות במט"ח שביצע הציבור באמצעות כרטיסי חיוב.

מניהול חשבון עובר ושב – כ-20% מהכנסות הבנקים מעמלות נובעים מעמלות המשולמות בגין ניהול חשבון עובר ושב. העלייה הקלה בהכנסות מעמלות עו"ש לא השפיעה על שיעור זה והוא נותר ללא שינוי בהשוואה ל-2022.

מאשראי – כ-13% מהכנסות הבנקים מעמלות נובעים מעמלות המשולמות בגין אשראי. שיעור זה ירד בהשוואה ל-2022. ירידה זו נגרמה בעיקר מקיטון בהכנסות המערכת הבנקאית מעמלת "טיפול באשראי ובביטחונות-הלוואות לדיור" שמוכרת בציבור בשם "עמלת פתיחת תיק משכנתא" בעקבות קביעת גובה עמלה מקסימלי של 360 ₪ בחוק הבנקאות.

כמו כן, ב-1 בספטמבר 2022 הוכנסו לפיקוח מספר שירותי עו"ש, במטרה לאפשר לציבור לצרוך שירותים בנקאיים חיוניים ובסיסיים אלו, הן בסניפי הבנקים והן בערוצים הדיגיטליים השונים, במחיר הוגן.

השירותים שהוכנסו לפיקוח הם: "פעולה על ידי פקיד", "פעולה בערוץ ישיר", "מסלול מורחב" ו"מסלול מורחב פלוס". שירותים אלו התווספו לשירות "מסלול בסיסי" שכבר היה שירות מפוקח שמאפשר קבלת חבילת שירותים בסיסיים במחיר מוזל של עד 10 שקל. משמעות הטלת הפיקוח היא קיבוע של רמת המחירים הקיימת והיא נועדה להבטיח שמחירי שירותים אלו לא יעלו ללא אישור.

העלות הממוצעת של ניהול עו"ש והחזקת כרטיס חיוב בחשבון משק בית, במחצית הראשונה לשנת ,2023 הסתכמה לכדי 28.5 ₪ בחודש. עליה של 1.3 ₪ בחודש בהשוואה לעלות הממוצעת בשנת 2022. עלייה זו נובעת בעיקר מגידול בפעילות של עסקאות במט"ח שביצע הציבור באמצעות כרטיסי חיוב.

העלות החודשית הממוצעת להחזקה ושימוש בכרטיסי חיוב: עלות ההחזקה והשימוש בכרטיסי חיוב הסתכמה ב-17.1 שקל, עליה של כ-1.6 ₪ בממוצע לחודש בהשוואה לשנת 2022. עלות זו נובעת בעיקרה מגידול בעלויות בגין עסקאות ומשיכות במט"ח – כאשר עלייה זו נובעת בעיקר מגידול בפעילות של עסקאות ומשיכות במט"ח שביצע הציבור.

תגובה אחת ל: "כמה הרוויחו הבנקים מהעמלות ואיזה עמלות הכי מכניסות להם?"

  1. איפה הרבך משכנתא החזירי של הבנק

כתיבת תגובה