כמה מגלגלות העמותות החרדיות המובילות? הנתונים נחשפים

בשנת 2018, סך ההכנסות של כלל העמותות בישראל הסתכם ב-93.4 מיליארד שקל • 'ביזנעס' ניתח את נתוני רשם העמותות: איזו עמותה חרדית משלמת את השכר הכי גבוה בישראל, מי מחזיקה במספר המתנדבים הגבוה ביותר, מי משלמת שכר להכי הרבה עובדים ואיזו עמותה חרדית, בתחום 'בתי כנסת', משלמת שכר הכי גבוה בישראל למנכ"ל?

7,000 מתנדבים. מבט ממרפסת יד שרה, ירושלים | צילום אילסוטרציה: זוזנה ינקו, פלאש 90

בישראל רשומות יותר מ-37,000 עמותות וכמעט 1,500 חל"צ (חברות לתועלת הציבור) נכון ליוני 2020. מתוכן כ-20,000 עמותות וחל"צ פעילות באחת משלוש השנים האחרונות. כך עולה משנתון העמותות לשנת 2018 שמפרסמת יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים.

סך ההכנסות של כלל העמותות הסתכם ב-93.4 מיליארד שקל. סך ההכנסות הגבוה ביותר היה בתחום חינוך ומחקר, והסתכם ב-35.1 מיליארד שקל. מפילוח ההכנסות עולה כי 41% מההכנסות התקבלו מהמדינה (הן מהקצבות ותמיכות והן באמצעות התקשרויות, ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות ומביטוח לאומי); עוד 37% מן ההכנסות התקבלו ממכירת שירותים לגורמים פרטיים; ו-22% הנותרים התקבלו מתרומות מישראל (13%) ומחו"ל (9%), לרבות מענקים מקרנות.

250/200 סייד בר + קובייה
ישיבת מיר, ירושלים | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

פעילות העמותות מורכבת מעובדים בשכר ומתנדבים. כאשר בוחנים את השכר הגבוה ביותר המשולם בעמותה, הרי שבממוצע השכר הגבוה בעמותה הוא הנמוך ביותר בתחומים דת ופעילות בין-לאומית (בממוצע, שכר שנתי ברוטו בסך 38 אלף שקל ו-47 אלף שקל בהתאמה); והגבוה ביותר בתחומים חינוך ומחקר ובריאות (162 אלף שקל). עשר העמותות שבהן משולם השכר הגבוה ביותר פועלות בשלושה תחומים: תרבות ספורט ופנאי, חינוך ומחקר ובריאות.

הדו"ח המילולי המקוון הראשון

העמותות בישראל מעסיקות כ-1.35 מיליון ישראלים, כ-630 אלף עובדים בשכר, וכ-710 אלף מתנדבים. עמותת עזר מציון לדוגמא מעסיקה 8,434 עובדים בשכר ו-30,078 מתנדבים. כ-18,000 מתנדבים ביד אליעזר וכ-7,000 מתנדבים ביד שרה. מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר מעסיקה את מספר העובדים הגדול ביותר בתחום חינוך ומחקר 13,726 עובדים.

עוד עולה מהשנתון כי בכל שנה נרשמו בממוצע 1,367 עמותות ו-69 חל"צ חדשות. מספר העמותות שנרשמו מדי שנה בממוצע בין השנים 2015–2019 היה הגבוה ביותר בתחום דת (441 עמותות); אחריו בתחום תרבות, ספורט ופנאי (423 עמותות), בתחום חינוך ומחקר (398 עמותות) ובתחום שירותי רווחה (378 עמותות). ביתר התחומים נרשמו פחות מ-69 עמותות בממוצע מדי שנה.

יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים מדגישה, כי שנת 2019 הינה השנה הראשונה בה נדרשו כלל העמותות והחברות לתועלת הציבור (חל"צ) להגיש את הדוח המילולי בצורה מקוונת, עבור שנת 2018. השנתון הנוכחי יוצא בדיוק  40 שנים אחרי שנחקק חוק העמותות תש"ם 1980.

הכנת קליפ מוסיקלי להידברות | צילום אילוסטרציה: יעקב נחומי, פלאש 90

מתוך כלל העמותות הפעילות רק 16,469 עמותות וחל"צ דיווחו על הפעילות שהייתה להן בשנת 2018. מתוך כלל העמותות, מספר העמותות הגדול ביותר הוא בתחום הדת – 36% מהעמותות (5,942), %24 מהעמותות פועלות בתחום תרבות, ספורט ופנאי ו-18% מהעמותות פועלות בתחום חינוך ומחקר. מספר העמותות הקטן ביותר הוא בתחום פעילות בין־לאומית – 0.2% מן העמותות.

 

Inner article

ירושלים מובילה ב'דת'

פרק מיוחד מוקדש לעמותות הפועלות בתחום הדת. אלו מעסיקות כ-38 אלף עובדים בשכר ומספר דומה של מתנדבים. עמותות הדת רשמו הכנסות בסך כולל של 7.7 מיליארד שקל בתוספת ל- 4.4 מיליארד שקל מתרומות. מרבית ההכנסות נרשמו בתת תחום – ישיבות וכוללים הכולל 2,216 עמותות, ו-732 מיליון שקל נרשמו בתת תחום בתי כנסת (2,162 עמותות).

בפילוח גיאוגרפי ניכר חלקה של העיר ירושלים. 30% מכלל העמותות בישראל פעילות באזור ירושלים ו-39% מהעמותות הפעילות בתת תחום ישיבה-כולל מרוכזות באזור זה. לעומת זאת מבין בתי הכנסת 34% פועלים באזור המרכז ורק 27% באזור ירושלים.

בפילוח עובדים ומתנדבים בתחום עמותות הדת נמצא שכ-61% מהעמותות לא מעסיקות עובדים כלל. אל המעיין קרן חינוך למורשת ספרד מתת תחום ארגוני דת יהודיים מעסיקה את מספר העובדים הגדול ביותר 2,058, אולם, רוב העובדים בתחום 52% מועסקים בתת תחום ישיבה – כולל, ו-22% מועסקים בתת תחום אחר – דת. תחום זה מעסיק שליש מהמתנדבים 31% ומספר דומה מתנדבים בעמותות הפועלות בתחום בתי הכנסת.

העמותה קשר יהודי – חברותא מפעילה את מספר המתנדבים הגדול ביותר 1,741 בתת תחום ישיבה – כולל, שבו מספר העמותות הוא הגדול ביותר, פעילים 18% מן המתנדבים. אשר לעובדים בשכר, 39% מהעמותות בתחום דת העסיקו עובדים בשכר. בעוד שבתת תחום בתי כנסת במחצית מן העמותות השכר הגבוה בעמותה לא עולה על 30 אלף שקל, הרי שביתר תתי התחום השכר הגבוה בעמותה במחצית מהעמותות עולה על 80 אלף שקל בשנה.

משלמות השכר הגבוה ביותר

השכר הגבוה ביותר בתחום דת הגיע ל-937 אלף שקל בשנה למשרה מלאה, ושולם בעמותת ברית כהונה המשויכת לתת תחום ישיבה – כולל; ואילו השכר הגבוה ביותר למשרה מלאה, בתת תחום בתי כנסת הגיע ל-400 אלף שקל בשנה ושולם בעמותת המרכז העולמי של חסידי גור.

העמותות בתחום הדת הכניסו 1.9 מיליארד מהמדינה. מרבית הסכום נכנס לישיבות ולכוללים שקיבלו כ-1.57 מיליארד שקל, בתי כנסת קיבלו 84 מיליון שקל, ארגוני דת יהודיים קיבלו 65 מיליון שקל ותחום אחר-דת 175 מיליון שקל. הסכום הגבוה ביותר התקבל בישיבת מיר ירושלים 49 מיליון שקל.

חופה בחצר גור. המרכז העולמי של החצר בעת בנייתו. מימין, חלקו הוותיק | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

כ-1.4 מיליארד שקל התקבלו בעמותות בתחום דת בשנת 2018 ממכירות לגורמים פרטיים, לרבות דמי חבר והכנסות אחרות. %53 (757 מיליון שקל) התקבלו בעמותות בתת תחום ישיבה – כולל. אולם העמותות עם ההכנסה הגדולה ביותר ממכירות לגורמים פרטיים הן עמותות חברה קדישא המסווגות בעיקר בתת תחום אחר – דת: חברה קדישא גחש"א ע"י הרבנות הראשית והמועצה הדתית ת"א 97 מיליון שקל וחברת קדישא גחש"א קהלת ירושלים 42 מיליון שקל.

כ- 4.4 מיליארד שקל התקבלו מתרומות מישראל ומחו"ל. התרומות מישראל כוללות גם מענקים מקרנות שונות בישראל, מהסוכנות היהודית ומקרן היסוד. מרבית התרומות הן מישראל והן מחו"ל התקבלו בעמותות מתת תחום ישיבה – כולל 1.6 מיליארד שקל מישראל, ו-982 מיליון שקל מחו"ל. סכומי התרומות הגדולים ביותר מישראל התקבלו בעמותות מתת תחום ארגוני דת יהודיים, ובהן עמותת הידברות – ארגון לקירוב לבבות 49 מיליון שקל והחל"צ נתיב – המרכז הלאומי ללימודי יהדות 37 מיליון שקל, שעיקרם מענק מן הסוכנות היהודית. בתרומות מחו"ל מובילה ישיבת מיר ירושלים בגיוס הכספים מחו"ל עם 68 מיליון שקל.

תמונת מצב רחבה

עו"ד קארן שוורץ, רשמת העמותות: "בשנתון העמותות, הייחודי בהיקפו, אנו מעבדים ומנגישים את הידע הקיים במאגר המידע של יחידת רשם העמותות, תוך ניתוח מאגר עצום של מידע מתוך כ- 16,000 דיווחים מקוונים של עמותות וחברות לתועלת הציבור הפעילות כיום בישראל. הגם שנתונים אלה הונגשו במסגרת אתר גיידסטאר בזווית ראייה של עמותה 'בודדת', כעת הם מתכנסים לכדי תמונה מצרפית ומרשימה, המרחיבה את זווית הראיה אל תמונה מקיפה על פעילותו של מגזר שלם.

"הפקת השנתון הינה חלק מפעילות ענפה המבוצעת ברשות התאגידים להגברת השקיפות ולהעמדת מידע מלא ונגיש לציבור. הנתונים הנסקרים לראשונה בשנתון מהווים מקור מידע רב ערך להפקת תובנות רוחביות, ואנו בטוחים כי הם נתונים רלבנטיים לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות, לאנשי הציבור, לחוקרים, ולכל המעוניין בתמונת מצב מקיפה של המגזר השלישי בכלל, ובעת הזו של משבר הקורונה בפרט".

לדברי רני דודאי, מנכ"ל ג׳וינט-אלכא: "במיוחד בתקופה זו, ישנה חשיבות רבה ביצירת תמונת מצב רחבה על כלל החברה האזרחית כסקטור חיוני לחוסנה של מדינת ישראל".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "כמה מגלגלות העמותות החרדיות המובילות? הנתונים נחשפים"

  1. כתבה מסכמת עם שלל נתונים מעניינים במיוחד.
    עורכי האתר שימו לב: ההדגשים עוזרים מאוד להתפקס בכתבה על כ"כ הרבה נתונים.
    כה לחי.

כתיבת תגובה