כ-7,600 מסננים הותקנו על רכבים מזהמים, 1,250 נגרטו

דיזל ישן מקצר חיים: המשרד להגנת הסביבה מסכם תוכנית מוצלחת לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל • הפחתה של 25% בפליטת החלקיקים הנשימים מכלי-רכב בישראל • השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל: "זיהום האוויר מתחבורה הוא גורם הסיכון הסביבתי המשפיע ביותר על בריאות אזרחי המדינה"

זיהום אוויר מכלי רכב | צילום: Joe Belanger, שאטרסטוק

המשרד להגנת הסביבה הוביל תוכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל ישנים, בעקבות היקפי הפליטות המשמעותיים מרכבים אלו. כאשר המשרד יצא לדרך עם התוכנית, רכבי דיזל היו אחראיים על פחות מ-20% מהנסועה (קילומטראז') היחסית בישראל, אך ליותר מ-80% מפליטות הזיהום (חלקיקים נשימים ותחמוצות חנקן).

התוכנית כללה קביעת חובות על בעלי רכב דיזל ישן בכל הארץ; מגבלות תנועה נוספות באזורי אוויר נקי בערים; וכן תוכנית תמיכות שהעניקה סיוע לבעלי הרכב הישן בהתקנת מסנן המפחית כ-98% מהזיהום, או מענק לגריטה מוקדמת של הרכב – בהתאם להעדפת בעל הרכב ולתנאי התוכנית.

לפי התכנית, החל מנובמבר 2018, חלה חובה על רכב כבד ישן להתקין מסנן חלקיקים כתנאי לחידוש רישיון הרכב. כעת, מסיכום התוכנית עולה כי עד מאי 2020 הותקנו כ-7,600 מסננים על כלי-רכב מזהמים (מתוכם 4,300 ברכב כבד ישן) ונגרטו כ-1,250 כלי רכב – מה שהוביל להפחתה של כ-25% מפליטת החלקיקים הנשימים מכלי-רכב בישראל, בהתאם לאבני הדרך שהוצבו בתוכנית.

לאחר השלמת התקנת המסנן על כלל כלי-הרכב הכבדים והישנים וכן כניסתו של אזור אוויר נקי בירושלים ובקריות לפעולה מלאה, ישיג המשרד באופן מלא את היעד שהציב: הפחתה של 30% בפליטת החלקיקים הנשימים מכלי רכב בישראל.

המשרד להגנת הסביבה הקצה עד כה 149 מיליון שקל לסבסוד התקנת מסננים ברכבי דיזל מזהמים במסגרת התכניות השונות שהוא מפעיל. כמו-כן, המשרד העניק לבעלי כלי-רכב מזהמים שמסרו את רכבם לגריטה מענקים בסכום כולל של כ-23 מיליון שקל – כ-20 אלף שקל בממוצע לבעל רכב כבד ומזהם.

ככלל, המשרד להגנת הסביבה השקיע עד כה 275 מיליון שקל בסבסוד התקנת מסננים, עידוד גריטה של רכבי דיזל ישנים, אזורי אוויר נקי בערים, אוטובוסים חשמליים, מוניות היברידיות, כלי רכב שיתופיים חשמליים ורכישת משאיות גז טבעי.

בעקבות התוכנית, לכל רכב בישראל נקבעה רמת זיהום אוויר המופיעה ברישיון הרכב: רכב נקי, רכב מופחת זיהום, רכב רגיל, רכב מזהם. רכב שמוגדר על פי רישיון הרכב כרכב מזהם, מסומן בתווית ייחודית בשמשת הרכב ולא יכול לנוע באזורי אוויר נקי בערים חיפה וירושלים ובעתיד בערים נוספות כמו הקריות סביב חיפה. רכב מזהם יוכל להיכנס לאזורי אוויר נקי רק לאחר התקנת מסנן חלקיקים.

התכנית לסבסוד מסנני חלקיקים על רכב כבד ישן הסתיימה בסוף חודש מארס, אך בעלי רכבים כבדים ישנים, שרישיונם בתוקף עד אוגוסט 2020 יוכלו לקבל את מענק הגריטה אם הרכבים יגרטו עד סוף תקופת תוקף הרישיון.

איכות האוויר בישראל היא אחד הגורמים החשובים לבריאות ורווחת הציבור. לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, זיהום האוויר הוא הגורם הסביבתי המשפיע ביותר על תחלואה ותמותה מוקדמת בעולם – יותר מאשר תברואה לקויה ומחסור במים שפירים, ובמרבית מדינות ה-OECD גם יותר מאשר תאונות בדרכים.

לפי נתוני ה-OECD זיהום האוויר בישראל אחראי מדי שנה ל-2,220 מקרי מוות מוקדם – מחציתם מתחבורה, ומנתוני ניטור מזהמים בארץ ובעולם עולה בבירור, כי זיהום אוויר מתחבורה הוא מקור הזיהום המשמעותי ביותר במרכזי הערים, בסמוך לריכוזי אוכלוסייה. 

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לקדם אזורי אוויר נקי נוספים בישראל ולפעול לצמצום השימוש בדיזל מזהם ולקידום השימוש בכלי רכב חשמליים ובמיוחד באוטובוסים חשמליים, כחלק מהמהלכים להפחתת פליטות מתחבורה.

השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל: "זיהום האוויר מתחבורה הוא גורם הסיכון הסביבתי המשפיע ביותר על בריאות אזרחי המדינה. התוכנית להפחתת זיהום אוויר מרכבי דיזל הובילה להפחתת פליטות מכלי רכב – וזו בשורה גדולה לציבור. נמשיך לפתח תוכניות להפחתת זיהום אוויר, ונפעל למען בריאות הציבור ושיפור איכות חיי התושבים".

כתיבת תגובה