לאומי: רווח נקי של 3.2 מיליארד ש”ח בשנת 2017

התשואה להון הסתכמה ל-10.8% ברבעון הרביעי של השנה, הדיבידנד בגין שנת 2017 הסתכם לכמיליארד ש”ח. הבנק פרסם תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון ש”ח

סניף לאומי. צילום: ליאור מזרחי | יח"צ

 

דוחות חזקים ללאומי. הרווח הנקי לשנת 2017 הסתכם לכ-3.2 מיליארד ש”ח, בהשוואה לרווח של 2.8 מיליארד בשנת 2016, המשקף גידול של 13.7%. הרווח לרבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם לכ-854 מיליון ש”ח.

apps=box

בנטרול סעיפים חד פעמיים התשואה להון בשנת 2017 עמדה על שיעור של 9.3% בהשוואה לשיעור של 8.4% אשתקד. הסעיפים חד פעמיים השנה, הם בעיקר רווח ממכירת מבנה, על רקע תהליכי ההתייעלות בבנק, ובשנת 2016 – הכנסה ממכירת ויזה אירופה, הכנסה מהסדר ביטוחי בגין הלקוחות האמריקאים, הוצאות שכר חד פעמיות והוצאות מס חד פעמיות.

הבנק פרסם תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון ש”ח. דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בגובה של 40% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי בסך של כ-342 מיליון ש”ח. הדיבידנד הכולל בגין שנת 2017 הסתכם לסך של כ-969 מיליון ש”ח. בשנת 2017, גדלו ההכנסות מריבית נטו והכנסות שאינן מריבית בשיעור של כ-4.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בבנק לאומי אמרו לרגל פרסום הדוחו”ת כי בנק לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת והבנק ממשיך ביישום מדיניות האשראי הזהירה המאפיינת אותו לאורך שנים. מדיניות זו ממשיכה לקבל ביטוי בהוצאה להפסדי אשראי אשר הסתכמה בשנת 2017 לשיעור של 0.06% בלבד.

לאומי ימשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל. לצד פיתוח לאומי דיגיטל, השיק הבנק בהצלחה בשנת 2017 את PEPPER – חווית בנקאות פורצת דרך וייחודית, וב-2018 צפוי הבנק להמשיך ולהרחיב את פעילות PEPPER.

יו”ר דירקטוריון לאומי, דוד ברודט אמר “הדו”ח הכספי השנתי של קבוצת לאומי המסכם את שנת 2017 מעיד כי אנו קוצרים את פירותיה של האסטרטגיה שהתווה הדירקטוריון ושיושמה בצורה יוצאת-דופן על ידי מנהלי ועובדי הקבוצה: אסטרטגיה המבוססת על ראייה ארוכת-טווח, עקביות, נחישות והעזה. כאשר עיקר ההכנסות והרווחיות נובעים מעסקי הליבה, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים על המסלול הנכון. זאת ועוד: לאומי חזר, לראשונה מזה שש שנים, לחלק דיבידנד בגובה של עד 40% מהרווח הנקי. חלוקה זו התאפשרה הודות לעובדה שעמדנו בצורה מרשימה ביעדים המאתגרים שהצבנו לעצמנו”.

מנכ”לית לאומי, רקפת רוסק עמינח אמרה כי “תעשיית הבנקאות הגלובלית חווה שינויים אדירים המשנים את המודל העסקי ואת פני העולם הפיננסי כולו. אנו משקיעים בחדשנות ובפיתוח יכולות המתאימות לעולם הבנקאות המשתנה – היינו הראשונים להשקיע בדיגיטל וראשונים להשיק את פפר.

יישום מדויק ועקבי של כל אלה אפשר לנו להציג עוד שנה של תוצאות מצויינות בקבוצת לאומי. תוצאות אלה, לצד הגידול בהלימות ההון אפשרו חלוקת דיבידנד בגין שנת 2017 בסך של כמיליארד ש”ח. בנוסף, מודיע לאומי על תכנית לרכישה עצמית של מניות בסך של עד 700 מיליון ש”ח. אין צעד חזק מזה כדי להעיד על אמון ההנהלה והדירקטוריון בחוסן הבנק ובתכנית האסטרטגית שהתווינו גם לשנים הבאות.”

side
ono-inner

כתיבת תגובה