לאן יגיע מחיר הנפט?

 הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן: "בהמשך השנה מחיר הנפט צפוי להיות סביב רמה של כ-77-87 דולר לחבית" | עיקרי הסקירה השבועית

חביות נפט | Kagai19927, שאטרסטוק

התפתחות מחיר הנפט: מחיר הנפט עלה בשבוע האחרון, לאחר שמגמת הירידה נבלמה בשבוע הקודם, ומחיר חבית נפט מסוג BRENT עלה לכ-76.90 דולרים לחבית

הביקוש וההיצע הגלובליים:

 • הדו"ח השבועי של ה-EIA בארה"ב הראה כי מלאי הנפט הגולמי המסחרי ירד בחדות בשבוע שהסתיים ב-19/5/2023 והמלאי התכווץ בכ-12.5 מיליון חביות והוא הגיע לכ-455.2 מיליון חביות
 • ירידה זו במלאי התרחשה לאחר שבשבועיים האחרונים המלאי עלה באופן משמעותי. הירידה הגדולה במלאי התרחשה על רקע הירידה הניכרת בייבוא הנפט נטו אשר נבעה מירידה גדולה בייבוא הנפט ברוטו לצד עלייה קטנה יותר של הייצוא
 • הירידה הגדולה במלאי, למרות המשך שיחור מן המלאי האסטרטגי אל המלאי המסחרי, הביאה לכך שהוא מצוי ברמה הנמוכה בכ-3% מהרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות
 • מלאי הדלק לכלי רכב (בנזין) בארה"ב המשיך לרדת בשבוע שהסתיים ב-19/5/2023 והוא התכווץ בכ-2.1 מיליון חביות. ירידה זו הגדילה את הפער בין רמת המלאי הממוצעת בעונה זו בחמש השנים האחרונות לבין רמת המלאי הנוכחית לכ-8%
 • מלאי התזקיקים האחרים ירד בתקופה זו בכ-0.6 מיליון חביות, והוא מצוי ברמה הנמוכה בכ-18% מהרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות. פער זה הינו גדול יחסית והוא מגדיל שוב את החשש מפני מחסור בהיצע דיזל
 • מספר האסדות הפעילות בארה"ב מצוי במגמת ירידה ל-570 אסדות. ירידה זו מתרחשת על רקע הירידה במספר בארות הנפט החדשים שנכרו אך טרם הושלמו. ירידה זו מתרחשת על רקע הירידה במספר בארות הנפט החדשים שנכרו אך טרם הושלמו
 • ירידה זו עשויה להגדיל את כוח האדם הזמין בענף האנרגיה בשנה הבאה ולהקטין את עלויות גיוס עובדים חדשים, שהם חלק מהותי מעלויות קידוח בארות נפט
 • שר האנרגיה של ערב הסעודית רמז על האפשרות להתערבות נוספת של קבוצת OPEC+ במידה ומגמת הירידה במחירי הנפט תימשך. במסגרת הפורום הכלכלי של קטאר הוא הזהיר את המשקיעים, אשר הגדילו את פוזיציות השורט שלהם על הנפט
 • להערכתנו, רוסיה צפויה להתנגד לנקיטת פעולה כלשהי נוספת של הקבוצה, בפגישה שתתקיים בשבוע הבא, ולקיצוץ נוסף במכסות הייצור
 • עם זאת, ייתכן כי ערב הסעודית תפחית את תפוקת הנפט שלה באופן וולונטרי או שהיא תדחה את ההחלטה על קיצוץ נוסף במכסות הייצור עד לפגישה הבאה על מנת לבחון האם מגמת הירידה במחיר הנפט נבלמה או שיש צורך בהידוק נוסף
 • הביקושים לדלק בארה"ב עלו בשבוע שהסתיים ב-19/5/2023, וחזרו לרמה גבוהה של כ-9.4 מיליון חביות ביום. להערכתנו, הביקושים צפויים להישאר תנודתיים, כאשר הם צפויים לחזור לטווח של 8-9 מיליון חביות ביום
 • מחיר הדיזל בארה"ב המשיך לרדת בשבוע החולף, על רקע החששות מפני היחלשות הפעילות הכלכלית של ארה"ב אשר קיזזו את השפעת הירידה במלאי התזקיקים המצביעים על התכווצות ההיצע בשוק
 • להערכתנו, מחירי הדיזל צפויים להישאר נמוכים בחודשים הקרובים, עד לעונת הקציר בסתיו בה צפויה עלייה בביקושים להובלות של תבואה ברחבי ארה"ב יחד עם הגידול הצפוי בביקוש לחימום שחלקו הוא על ידי דיזל
 • הביקושים לדלק מטוסים עלו בשבוע שהסתיים ב-19/5/2023 והגיעו לכ-1.43 מיליון חביות ביום. כך שבניגוד לביקושים לדלקים המשמשים לתחבורה יבשתית, הביקושים לדלק מטוסים לא חזרו לרמות  הגבוהות שנרשמו בראשית חודש מאי
 • להערכתנו, הביקושים לדלק מטוסים צפויים להישאר חזקים בתקופה הקרובה, יחסית לרמות הביקושים שהיו בשנה האחרונה, ועם פתיחת עונת התיירות בקיץ צפויה עלייה בביקושים לטיסות אשר תגביר גם את הביקושים לדלק מטוסים
 • מזג האוויר החם בחלק ממדינות אסיה מגביר את הביקוש שלהם לאנרגיה, כולל פחם, גז טבעי ומזוט, על מנת לספק חשמל באופן סדיר להתמודד עם גלי חום
 • סין הגבירה את הביקוש שלה למזוט ולראשונה משנת 2020 היא הפכה ליבואנית נטו של תזקיקי נפט. זאת לאחר שבשנים האחרונות היא הגדילה את מכסות הייצוא של תזקיקים

משק הגז הטבעי:

 • מחיר הגז הטבעי בארה"ב ירד בשבוע האחרון לכ-2.30 דולרים ל-MMBTU
 • בכך, המחיר נותר סביב הרמה בה הוא מצוי בשבועות האחרונים המאופיינים ברמה גבוהה של מלאי ביחס לממוצע בתקופה זו בחמש השנים
 • להערכתנו, מחיר הגז הטבעי בארה"ב צפוי להישאר בתקופה הקרובה בטווח של 2-4 דולרים ל-MMBTU
 • באירופה, מגמת הירידה במחיר הגז הטבעי (TTF) נמשכה בשבוע האחרון, ומחיר הגז הטבעי באירופה הגיע לכ-25.13 אירו ל-MWh
 • זאת, על רקע עלייה נוספת ברמת מלאי הגז הטבעי בגרמניה אשר הגיעה לכ-73% מקיבולת המלאים המבטיחים אספקה סדירה בתקופה הקרובה באירופה וכן מצביעה על הצלחתה של אירופה להתנתק מהתלות שהייתה לה בגז טבעי רוסי

 

הצפי לטווח הבינוני:

 • מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב ומאינדיקטורים בנוגע להתפתחויות מאקרו-כלכליות, בדגש על החששות מפני התפתחות משבר ריאלי או האטה בפעילות הכלכלית הגלובלית
 • קיצוץ מכסות הייצור של OPEC+ צפוי להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב
 • במידה וכלכלת ארה"ב לא תיכנס למיתון במחצית השנייה של 2023, אזי התאוששות הפעילות הכלכלית הגלובלית תמשך, בפרט בסין, ותתמוך בביקושים לנפט
 • זאת, בפרט במידה והממשל בארה"ב יגיע בקרוב להסכם בנושא העלאת תיקרת החוב, וכתוצאה יפסיק למכור נפט מן המלאי האסטרגי ויתחיל לרכוש נפט על מנת למלא מחדש את המאגרים הללו
 • כל עוד משבר החוב של ארה"ב מהווה איום של ממש על תזרים המזומנים של הממשל הפדרלי, קיימת אפשרות שהממשל ימשיך וימכור נפט מן המלאי האסטרטגי, אך נראה שהממשל חותר להגעה להסדר שימנע את הצורך להשבית פעלויות פדרליות שונות וגם יאפשר הפסקה של המכירות מן המלאי האסטרגי
 • לפיכך, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023, סביב רמה של כ-77-87 דולר לחבית, גבוה במעט מן הרמה הנוכחית בשווקים

 

 

הכותב הינו הכלכלן הראשי של בנק לאומי

כתיבת תגובה