לא רק בחברה הערבית: רני צים רוכשת את קבוצת מגידו

רני צים מרכזי קניות רוכשת את קבוצת המגורים והביצוע הוותיקה מגידו תמורת כ-307 מיליון ש"ח | העסקה תתבצע במספר שלבים, שעם השלמתם תחזיק חברה בת של רני צים מרכזי קניות ב-100% ממניות מגידו | למגידו, בבעלות יגאל קרני, צבר של כ-1,750 יח"ד, בעיקר בערי הפריפריה, ובבעלותה גם חברה קבלנית לביצוע פרויקטים (לביצוע עצמי) | לחברה רווח גולמי צפוי של כ-500 מיליון ש"ח ועודפים צפויים בסך של כ-650 מיליון ש"ח בפרויקטים המצויים בשלבי ביצוע ותכנון | הרכישה תאפשר לרני צים מרכזי קניות, שפעלה עד כה בתחום המגורים רק בחברה הערבית לפרוץ לזירות נוספות

אבישי אברהם מנכ"ל רני צים מרכזי קניות | צילום: מאיר אדרי

חברת 'רני צים מרכזי קניות' מדווחת על מהלך עסקי אסטרטגי, באמצעותו היא נכנסת לפעילות בתחום הייזום למגורים בכלל הארץ. החברה, שפעלה עד כה בתחום המגורים בעיקר בחברה הערבית, חתמה על הסכם לרכישת קבוצת הייזום והביצוע הוותיקה מגידו. תמורת העסקה הינה כ-307 מיליון ש"ח.

קבוצת מגידו מתמחה בייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים למגורים ברחבי הארץ. מגידו, שנמצאת בבעלות יגאל קרני,  הקימה במהלך שנותיה אלפי יח"ד, ויש בידיה כיום צבר פרויקטים בהיקף של כ-1,750 יח"ד, והיא שותפה גם בפרויקטים הכוללים שטחי מסחר ותעסוקה. למגידו 5 פרויקטים בביצוע בהיקף של כ-400 יח"ד, ועוד כ-14 פרויקטים בתכנון בכל רחבי הארץ, מתוכם 5 פרויקטים שיחלו השנה בביצוע ושיווק.  כמו כן, למגידו זרוע של קבלנות ביצוע, בעלת הסיווג הגבוה ביותר מטעם רשם הקבלנים, מה שמאפשר לה לבצע את מגוון העבודות הרחב ביותר. בזכות העובדה שמגידו מבצעת את מרבית הפרויקטים שלה בעצמה, היא מציגה באופן עקבי שיעור רווח גולמי גבוה מהמקובל בענף, הנע סביב שיעור של 25%. 

250/200 סייד בר + קובייה

צבר הפרויקטים הנוכחי של מגידו עשוי להניב לה הכנסות כוללות של כ-2 מיליארד ש"ח  ב-5 השנים הקרובות, לצד רווח גולמי צפוי של כ-500 מיליון ש"ח ועודפים (רווח גולמי בתוספת החזרי ההון המושקע) בסך של כ-650 מיליון ש"ח. בין היתר, למגידו פרויקטים באופקים, נתיבות, מגדל העמק, מעלות ועוד.

העסקה תאפשר לרני צים מרכזי קניות, שפועלת כיום בתחום המרכזים המסחריים להרחיב את פעילותה בתחום המגורים, בה החלה אשתקד, והמתבצעת כיום רק בחברה הערבית. העסקה תכניס את רני צים לפעילות משמעותית בכל רחבי הארץ, לרבות בתחום ההתחדשות העירונית, תאפשר לה קפיצת מדרגה בהיקפי פעילותה הודות לצבר הפרויקטים המשמעותי שבידי מגידו, ובמקביל תעניק לה בעלות על זרוע ביצוע בעל ניסיון רב ויכולות מגוונות. 

השלמת העסקה תבוצע בארבעה שלבים, כאשר בשלב הראשון ירכשו 25% ממניות מגידו תמורת 45 מיליון ש"ח והחל מאותו מועד תהיה שליטה משותפת; ביום 1.1.24 ירכשו 55% נוספים ומלוא הלוואות הבעלים תמורת 195 מיליון ש"ח, כך שבמועד האמור תחזיק החברה 80% ממניות מגידו ותהא בעלת השליטה במגידו; ביום 1.1.25 ירכשו 10% נוספים תמורת 33.5 מיליון ש"ח וביום 31.12.25 תושלם העסקה וירכשו מלוא המניות הנותרות כנגד תשלום של 33.5 מיליון ש"ח.

Inner article

בנוסף, עד להשלמת השלב הראשון, תרכוש מגידו מהמוכרים את חברת הביצוע תמורת 35 מיליון ש"ח. בנוסף, במקרה של הנפקה לציבור של חברות מקבוצת מגידו עד ליום 31.12.25, ניתנה למוכרים אופציית call לרכוש ממגידו, 2% מההון המונפק והנפרע של מגידו בתמורה לסך של 14 מיליון ש"ח או לפדות את האופציה (לרבות במקרה שלא הושלמה הנפקה) בתמורה לתשלום נוסף בסך של 28 מיליון ש"ח. האופציה ניתנת למימוש בכל עת במהלך תקופה של 24 חודשים למן 1.1.26,

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, שעיקריהם הינם אישור קבלת הממונה על התחרות וקבלת הסכמה מצדדים שלישיים שאישורם נדרש במקרה של שינוי שליטה. כמו כן, בהסכם נקבעו תנאים בנוגע לשיפוי, אי תחרות מצד המוכרים ועוד, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

את ההסכם ליוותה היועצת המשפטית, עוה"ד זהבית שחף וכן עוה"ד אורי נכט ממשרד עוה"ד הרצוג, פוקס נאמן ושות' ואת קבוצת מגידו ליווה סמנכ"ל הכספים, רוה"ח רן יעקבס וכן עוה"ד צביקה לברון.

במקביל, חברת 'רני צים מרכזי קניות' פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2022 המלמדים על גידול בהכנסות, גידול בפרמטרים התפעוליים וברווח הנקי. החברה סיימה את הרבעון עם עלייה של כ-56% בהכנסותיה לכ-20.3 מיליון ש"ח ועם גידול של כ-41% ברווח הנקי לכ-12.1 מיליון ש"ח.

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "רכישת קבוצת מגידו הינה עסקה אסטרטגית ומשמעותית ביותר עבור רני צים מרכזי קניות. העסקה תאפשר לחברה להאיץ את פעילותה בתחום המגורים ברחבי כל מדינת ישראל, לאחר שעד כה פעלנו בתחום המגורים בחברה הערבית בלבד, והיא מהווה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה להפוך את רני צים מרכזי קניות לשחקנית מובילה בשוק הנדל"ן הישראלי. אנו רואים פוטנציאל רב בשילוב הכוחות עם קבוצת מגידו, שהינה קבוצה ותיקה בעלת מוניטין מצוין, הן בתחום הייזום והן בתחום הביצוע, והחיבור בין שני הצדדים ייצור שלם הגדול משני חלקיו. אין לי ספק, כי רכישת מגידו היא אחד המהלכים שיביאו ליצירת ערך משמעותי ביותר עבור רני צים מרכזי קניות בשנים הקרובות".

רני צים | צילום: מאיר אדרי

אבישי אברהם, מנכ"ל צים מרכזי קניות: "זהו יום חגיגי במיוחד עבור רני צים מרכזי קניות. עסקת מגידו משלימה חוליה נוספת במסגרת האסטרטגיה של רני צים מרכזי קניות להרחיב פעילותה לכל תחומי הנדל"ן, כאשר השילוב של פעילותנו הקיימת בתחום המרכזים המסחריים, יחד עם הפעילות הענפה של מגידו בתחום המגורים, תואמת באופן אופטימלי את המגמה המסתמנת בשוק הנדל"ן הישראלי לקידום פרויקטים של עירוב שימושים, וכן תאפשר לנו גם כניסה לתחום ההתחדשות העירונית. בנוסף, זרוע הביצוע של מגידו תסייע לנו לפתח ביעילות גם את הפרויקטים היזמיים של רני צים מרכזי קניות, לשפר רווחיות ולקצר לוחות זמנים. כל זאת, לצד פיתוח מנועי הצמיחה הנוספים שאנו מקדמים, ושיבואו לידי ביטוי בעסקי הקבוצה כבר בעתיד הקרוב.

לצד העסקה, דיווחנו על תוצאות הרבעון הראשון של 2022, המהווה רבעון נוסף של צמיחה בפעילותה העסקית של רני צים מרכזי קניות. לקראת סוף הרבעון, השקנו את המרכזים המסחריים בטירה ובגני תקווה ולאחרונה גם את השלב הראשון של הפרויקט בכפר סבא, המושכר לרשת "אושר עד", ובהמשך השנה נשיק את השלב השני של הפרויקט  בכפר סבא, כך שנמשיך לצמוח גם בעסקי הליבה שלנו".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה