למרות הירידה ברווחיות: דוחות הבורסה מלמדים על יציבות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על תוצאות הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022 | הרווח ברבעון השלישי הסתכם בקרוב ל- 8.8 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 10% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד – בעיקר בשל העלייה בהוצאות המימון | ה- EBITDA המתואם חצה את ה- 30 מיליון ₪ ורשם גידול של למעלה מ- 30% בהשוואה לרבעון המקביל | צמיחה של 15% בהכנסות ברבעון השלישי שהסתכמו בכ- 86 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות בסך של כ- 75 מיליון ש"ח ברבעון המקביל

הבורסה לניירות ערך | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של השנה שהסתיים ביום 30.9.2022.

הבורסה בת"א ממשיכה להפגין איתנות בהשוואה לבורסות בעולם, גם בתקופה תנודתית זו. המסחר במניות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בירידות שערים מתונות ביחס לאלו שנרשמו בבורסות מובילות בעולם: שמדד ת"א-35 ומדד ת"א-90 ירדו בשיעור ממוצע של כ-9%, לעומת ירידה של 25% ו- 21% במדדי S&P 500 ו-Dow Jones בארה"ב בהתאמה וירידה בשיעור של 23% ו- 27% במדדי EURO STOXX 50 באירופה ו-MSCI עולמי בהתאמה. מדד ת"א נפט וגז היה המדד היחיד שעלה בחודשים אלו עם זינוק של כ-48%, בהשפעת התגברות משבר האנרגיה באירופה והעלייה בביקוש לייבוא גז טבעי מישראל, לצד העלייה במחירי הנפט והגז.

מחזורי מסחר ערים עם ממוצע יומי של כ- 2.4 מיליארד נרשמו בשוק המניות בתשעת החודשים, נתון הגבוה בכ-27% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2021. לעלייה במחזורי המסחר תרמו בעיקר התנודתיות בשערי המניות והתגברות ההשקעות של תושבי חוץ במניות בתל אביב, עם כ-12.6 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר – אוגוסט 2022, וזאת בהמשך לרכישות בסך כ- 13 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2021.

כזכור, לאחרונה הציגה הבורסה תוכנית אסטרטגית חדשה לחמש השנים הקרובות שכוללת 4 יעדים מרכזיים: חיזוק הפרופיל הבינלאומי של הבורסה כמרכז פיננסי גלובלי ומשיכת מגוון של משקיעים זרים, פיתוח פעילות ישירה מול לקוחות הקצה, בחינת הקמת פלטפורמה לנכסים דיגיטליים מבוססת בלוקצ'יין (DLT) ומכירה של שירותים ופתרונות טכנולוגיים המיועדים לבורסות זרות.

על פי יעדי הבורסה יישום התוכנית האסטרטגית צפוי להגדיל את ה- CAGR בהכנסות, כתוצאה מצמיחה אורגנית בפעילות, בשיעור של כ- 12%-10% במהלך חמש השנים הקרובות. בבורסה מתכוונים לקדם שינוי מבני שיתמוך ביישום התוכנית האסטרטגית, אשר יכלול בדומה לבורסות בעולם, מבנה של חברת אחזקות שתחתיה יפעלו חברות בנות שונות שיוקמו למימוש יעדי התוכנית. בבורסה גם מתכוונים לבחון תכנית רכישות והשקעות אסטרטגיות בתחומי הפעילות של הבורסה ובתחומים המקנים לה ערך מוסף.

עוד מציינים בבורסה, כי במסגרת השינוי המבני שמקדמת הבורסה, תבוצע בין היתר העברת מניות הבורסה, כנגד הקצאת מניות חדשות בחברת האחזקות שתוקם. מהלך זה עשוי להוות טריגר לחובה של בעלי המניות ההיסטוריים להעביר את התמורה העודפת לבורסה, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

ברקע זאת, מציינים בבורסה כי קיבלה חוות דעת מפרופסור המומחה בדיני תאגידים, במסגרתה נכתב כי בהתאם לתיקון חוק ניירות ערך, חברי הבורסה הוותיקים, שהיו בעלי מניות ערב השינוי המבני, אינם זכאים לקבל בגין מניותיהם – בדיבידנד, במכירה או בכל דרך אחרת – סכום כולל העולה על ההון העצמי של הבורסה מ- 2015. לכן, התמורה המקסימלית שחברי הבורסה יוכלו לקבל בעת המכירה של מניות אלו, אמורה להיות מתואמת לכל הדיבידנדים שחולקו ויחולקו בפועל על ידי הבורסה, עד למכירת המניות. בהתאם לתיקון החוק, התמורה המקסימלית שחברי הבורסה המחזיקים במניות עומדת על 5.08 ₪ למניה, נכון להיום ועל פי חוות הדעת, התמורה עומדת על 4.58 ₪ למניה מתואם דיבידנד. הפער בין מחיר המניה בעת המכירה למחיר המתואם דיבידנד יועבר לבורסה וישמש אותה לשדרוגים ופיתוחים טכנולוגים של מערכות הבורסה.

Inner article

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך: "הבורסה ממשיכה במגמת הצמיחה האורגנית ורושמת גידול של 15% בהכנסות, גידול בכל תחומי הפעילות וכן גידול של למעלה מ- 30% ב- EBITDA לעומת הרבעון המקביל אשתקד. על אף הסערות והתנודתיות הגבוהה בשווקים הגלובליים, בורסת תל אביב ממשיכה לשמור על יציבות ואיתנות ביחס לבורסות המובילות בעולם, תוך עלייה של קרוב ל- 30% במחזורי המסחר בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו לממוצע יומי של כ- 2.4 מיליארד ש"ח מתחילת השנה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה