לקראת ועידת האקלים: שורת צעדים נוספים נגד זיהום האוויר

לקראת ועידת האקלים בגלזגו, משרדי התחבורה, האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה מציגים שורת יעדים נוספת מעבר לאלו שהוחלטו בחודש יולי 2021 | תוכנית היישום הממשלתית לקידום תחבורה נקייה: רכב מזהם – Out, רכב נקי – In" אושרה בממשלה | בין הצעדים החדשים: יעד פליטות לרכבים מעל 3.5 טון לצד יעדים לשנת 2030 למעבר ליבוא אוטובוסים נקיים

זיהום אוויר מכלי רכב | צילום: Joe Belanger, שאטרסטוק

סקטור התחבורה הוא המקור העיקרי לזיהום האוויר במרכזי הערים ובריכוזי האוכלוסייה בישראל, ואחראי לכרבע מסך פליטות גזי החממה. זיהום זה גורם לפגיעה באיכות החיים ולהגדלת שיעורי התחלואה והתמותה בקרב האוכלוסייה.

בחודש יולי 2021 אישרה הממשלה יעדים להפחתת פליטות גזי חממה ממגזר התחבורה, ואת מימוש החלטת ממשלה זו מובילות במשותף שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מרב מיכאלי, השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, ושרת האנרגיה, קארין אלהרר, כוללת שורה של פעולות שמטרתן להביא להפחתה כמעט מלאה של פליטות הפחמן מתחבורה בישראל עד שנת 2050.

250/200 סייד בר + קובייה

כזכור, היעדים שנקבעו כבר ביולי 2021 למגזר התחבורה הם בלימת הגידול בפליטות גזי חממה שמקורן בתחבורה בשנת 2030 כך שסך הגידול בפליטות יעמוד על 3.3% בלבד ביחס לכמות הפליטות שנמדדו בשנת 2015. כמו כן, נקבע יעד של הפחתה של 96% בפליטות בשנת 2050 ביחס לשנת 2015. 95% הפחתה בפליטות מרכב חדש במשקל עד 3.5 טון בשנת 2030 לעומת רכב חדש בשנת 2020. החל משנת 2026 כל רישום של אוטובוסים עירוניים חדשים יהיו רכבים נקיים.

בנוסף ליעדים אלו נקבעו כעת יעדים נוספים, בין היתר ניתן למצוא, יעד פליטות לרכבים מעל 3.5 טון: החל משנת 2035 לפחות 50% מכלי הרכב החדשים מעל 3.5 טון יהיו רכבים נקיים או רכבים העושים שימוש בדלקים המובילים להפחתה של 80% מפליטות גזי החממה לעומת סולר בחישוב לפי מחזור חיי הדלק. בהתאם לפיילוט שיקודם על ידי משרדי התחבורה, האנרגיה והסביבה, בעניין אוטובוסים שאינם עירוניים, יקבעו יעדים לשנת 2030 למעבר ליבוא אוטובוסים נקיים. כעת, לקראת ועידת האקלים שתיערך בגלזגו, מקבעים המשרדים השונים בהחלטת ממשלה את דרכי היישום.

870/135 ליינר ארטקל

פרטי התוכנית בהרחבה:

רכבים נקיים:

סיוע למפעילי תחבורה ציבורית ולחברות הסעה במימון רכישת אוטובוסים מאופסי פליטות; הנפקת זכות ציבורית חדשה למונית תוגבל לרכב מאופס פליטות בלבד; מעבר הדרגתי של ציים גדולים של כלי רכב כבדים לכלי רכב נקיים; מעבר מואץ של חברות ממשלתיות לציי רכב נקיים.

תשתית הטענה לרכבים חשמליים:

הסדרת תשתית לטעינת רכבים חשמליים בחניונים ציבורים לרבות חניוני חנה וסע. הקמת עמדות טעינה מהירות ואולטרה מהירות בפריסה ארצית על גבי רשת הכבישים הבינעירונית. כמו כן, התאמת רשת החשמל ופיתוחה לצורך אספקת חשמל לעמדות הטעינה לכלי רכב חשמליים במרחב הציבורי והפרטי. הצבת עמדות טעינה בחניוני משרדי הממשלה. קביעת הסדרי תנועה ואכיפה לטעינה וחנייה של רכבים חשמליים במרחב הציבורי.

צמצום פליטות באזורים עירוניים:

קידום אזורים מופחתי ומאופסי פליטות בערים בהם תוגבל בין היתר תנועת כלי רכב שאינם נקיים. החלת תכניות "הגעה ירוקה לעבודה" שמטרתה צמצום נסיעות יומיומיות לאזורי תעסוקה באמצעות רכב פרטי על ידי סיוע למעסיקים, למנהלות תעסוקה ולרשויות מקומיות בקידום חלופות לרכב פרטי.

התאמת מערכת התכנון למרחב ציבורי עם כלי רכב חשמליים:

צוות בין-משרדי אשר יבחן את ההסדרים הנדרשים על מנת לקדם את הליכי התכנון הנדרשים למעבר לתחבורה מאופסת פליטות. הצוות יתייחס בין היתר לנושאים הבאים: התאמת תחנות דלק קיימות וחדשות לטעינת רכב חשמלי ותדלוק במימן, התאמת תחנות ריענון קיימות וחדשות לטעינת רכבים חשמליים וקביעת הנחיות להטמעת תשתיות טעינה לתחבורה חשמלית. המלצות הצוות יועברו למועצה הארצית לתכנון ולבניה ויכללו פירוט של השינויים הסטטוטוריים הנדרשים למימוש בין היתר תיקוני תמ"אות, תיקון תקנות, תיקוני חקיקה, הנחיות לתכנון, אמצעים משלימים וכן לוחות הזמנים למימושן.

הפחתת זיהום מכלי שייט:

אימוץ תקנות בינלאומיות להפחתת זיהום אוויר מכלי שייט, בחינת מנגנוני תמריצים כלכליים לעידוד הגעה של אוניות מופחתות זיהום לנמלי ישראל כמקובל בנמלי ים במדינות ה-.OECD ובחינת הקמת תשתיות מתח חשמל מהחוף שיאפשרו לאוניות לא להשתמש במנועים המזהמים בעת המתנה ברציף.

רכבים המונעים במימן:

אימוץ תקינה בינלאומית שתאפשר הקמת עמדות תדלוק עבור רכבים המונעים בתאי דלק מבוססי מימן ובחינת מערך תמריצים לעידוד השימוש במימן להנעת כלי רכב.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה