לראשונה: הגופים החוץ-בנקאיים ידווחו לממונה על שוק ההון

רשות שוק ההון מפרסמת היום הוראת דיווח שתחול לראשונה על נותני שירותים פיננסיים המחזיקים ברישיון למתן אשראי | הוראת הדיווח קובעת את מסגרת הדיווחים על נתונים פיננסיים שבעלי הרישיון צריכים להעביר למפקח | המטרה: פיקוח ובקרה יעילים על ההיבטים הצרכניים, ומתן אפשרות ניתוח לרשות שוק ההון על מגמות תמהיל השירותים ועל מבנה השוק

משרד האוצר | צילום: פרי תורג'מן, פלאש 90

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון קובעת מסגרת דיווח לנותני אשראי חוץ בנקאיים, ומפרסמת היום הוראת דיווח שתחול עליהם לראשונה. הוראת הדיווח קובעת את מסגרת הדיווחים על נתונים פיננסיים שבעלי הרישיון צריכים להעביר למפקח – כיום מ"מ הממונה על הרשות, עמית גל.

870/135 ליינר ארטקל

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל), עמית גל: "ההוראה שפרסמנו היום מהווה שלב נוסף בהתפתחות שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל. זהו נדבך חשוב בקידום פעילות אשראי תחרותית, הוגנת ובטוחה לטובת ציבור הלקוחות, ומסייעת בהבטחת בקרה ופיקוח יעילים על תחום פעילות זה. המידע שיתקבל וינותח ברשות יסייע בשכלול התחרות של שוק האשראי הישראלי ויצירת תמונת אשראי משקית לתמיכה בצעדי מדיניות".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה