לראשונה: משלמים קנסות בתשלומים לפני שיתווספו פיגורים

חוק חדש: לראשונה אפשרות לשלם קנסות בתשלומים לפני שיהפכו לחובות ולפני שיתווספו פיגורים | התיקון ישים סוף למצב הנוכחי, בו דווקא החלשים ביותר בחברה מתקשים לשלם קנסות בשל העובדה שעד כה לא היה ניתן לחלק אותם לתשלומים |  הפריסה תתאפשר לגבי חובות שאינם עולים על 50,000 שקל

יריב לוין | (ארכיון: פאנל הבחירות של הבורסה) צילום: אחיקם בן יוסף

תיקון לחוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, שיזם סגן רה"מ ושר המשפטים, יריב לוין, ואושר הלילה בקריאה ראשונה בכנסת, צפוי להקל עם אזרחים שמתקשים לשלם קנסות במועד. כיום, על מנת לחלק קנס לתשלומים, נאלץ החייב להמתין עד חלוף המועד לתשלום, אלא שאז מתווספות לסכום שעליו לשלם תוספות פיגורים. התיקון שיזם שר המשפטים יאפשר פריסת תשלומים כאמור, עוד בטרם הפכו לחוב ולפני שהתווספו עליהם תוספות פיגורים.

התיקון ישים סוף למצב הנוכחי, בו דווקא החלשים ביותר בחברה מתקשים לשלם קנסות בשל העובדה שעד כה לא היה ניתן לחלק אותם לתשלומים.

 הפריסה תתאפשר לגבי חובות שאינם עולים על 50,000 ₪, לפי טבלת פריסה שתעוגן בתוספת לחוק, ובתנאי שמבקש הפריסה עומד בתנאים שנקבעו בהצעת החוק. חובות מסוימים לא יהיו ניתנים לפריסה.

עניין נוסף שמוסדר בתיקון הוא סמכות מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה לקבוע כללים לעניין פטור מתשלום תוספות פיגורים. מוצע להקנות לו סמכות זו כהשלמה לסמכותו לקבוע כללים כאמור לעניין פריסה ודחייה של תשלומים. סמכות זו תוסיף שיקול דעת בגביית קנסות, ותגרום לכך שהחלטותיו של מנהל המרכז בבקשות חייבים, שעל פי רוב כוללות הן בקשה לפריסת חוב והן בקשה להפחתת תוספת פיגורים, יתקבלו לפי מערכת כללים אחידה

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין״התיקון לחוק הוא סוף לאבסורד במסגרתו דווקא החלשים ביותר בחברה מתקשים לעמוד בקנסות, בשל העובדה שלא ניתן לחלקם לתשלומים. המהלך מצטרף לצעדים נוספים בגביית חובות בישראל, לטובת שני הצדדים. בין היתר, תיקון חוק ההוצאה לפועל שאושר בשבוע שעבר. הוא מבטיח כי החובות ייגבו, מצד אחד, אך לא יתפחו בלא הצדקה, מצד שני. אני תקווה כי הסדר זה יקל על האזרחים ויעלה את שיעור והיקף הקנסות המשולמים במועדם."

מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר אורי ולרשטיין: "תיקון החוק החשוב שמוביל השר לוין ייתן את ההזדמנות להרבה יותר חייבי קנסות לשלם את חיוביהם מתוך רצון לפרוע אותם כמותאמים ליכולתם, ומבלי שחיובי הקנסות יהפכו לחובות ברי גבייה משפטית, הגוררים גם תוספות פיגורים וזקיפת הוצאות הליכי גבייה. המנגנון הטכנולוגי המוקם לכך בימים אלה ברשות האכיפה והגבייה  ייתן בידי כל אזרח אפשרות קלה ועצמאית לבחור בפריסת תשלום הכפופה לעמידתו בתנאי החוק, ויגביר משמעותית את גביית חיובי הקנסות שהוטלו בחקיקות שונות, לטובת אוצר המדינה והציבור. מדובר במהלך חקיקתי שיוסיף לשיפור השירות לציבור, יגביר את מוסר התשלומים ויחזק את אכיפת שלטון החוק."

 

כתיבת תגובה