לראשונה: צו מנהלי נגד העלאת המחיר על המשקאות המתוקים

החברה המרכזית (קוקה קולה), טמפו ויפאורה על הכוונת | לאחר ששלש החברות פרסמו על ייקור מחירי המשקאות המתוקים במהלך מרץ-אפריל, החליטה הרשות להגנת הצרכן להוציא צו מנהלי שיחזיר את המחירים לקדמותם | "לא נאפשר לחברות לנצל את כוחן ולהותיר את הצרכן ללא חופש בחירה", אמרה סגנית הממונה על הרשות

משקאות מתוקים על מדפי רשת שיווק | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להוציא צו מינהלי להפסקת הפרה לשלושת חברות המשקאות הקלים השולטות בקטגוריה – החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, טמפו משקאות בע"מ, יפאורה-תבורי בע"מ. לפי הצו, על החברות להשיב את המחיר לקדמותו באופן מיידי ככל ועלה המחיר ולבטל את העלאת המחירים המתוכננת.

החלטת החברות להעלות את מחירי מוצריהן במקביל, כאשר שלושתן שולטות ברובו המכריע של שוק זה, פוגעת בחופש הבחירה של הצרכנים, והצרכנים נאלצים לרכוש את המוצרים על אף ההעלאה במחיר, דבר זה מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת על הצרכן הישראלי

ל]פי הרקע שמסרה הרשות, הרי שהחברות משווקות ומוכרת מגוון מוצרי שתיה הכוללים שתיה מוגזת, שתיה קלה, משקאות אלכוהוליים, מים ועוד, בין בעצמן ובין באמצעות חברות בנות. במהלך השנים החברות הפכו לשולטות בקטגוריה ולגורם משמעותי ובעל כוח בתחום המשקאות הקלים, חלקן במגוון סוגי משקאות.

במהלך חודש מרץ-אפריל 2023, הודיעו החברות במקביל על העלאת מחירם של משקאות קלים ומוגזים שונים מתוצרתן. שלוש החברות שולטות בקטגוריית המשקאות הקלים באופן מוחלט. החברות יצאו בהודעה דומה על העלאת המחירים למוצריהן,  מהלך זה הביא להתייקרות של המוצרים האמורים מצד כל החברות.

ההפרות – מעשים אלה של החברות מהווים השפעה בלתי הוגנת על הצרכן הישראלי:

סעיף 3(א) לחוק אוסר על עוסק להפעיל השפעה בלתי הוגנת. הוראות הסעיף אוסרות על עוסק לבצע, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו.

החלטת החברות להעלות את מחירי מוצריהן במקביל, כאשר שלושתן שולטות ברובו המכריע של שוק זה, פוגעת בחופש הבחירה של הצרכנים, בכך שהצרכנים נאלצים הלכה למעשה לרכוש את המוצרים על אף ההעלאה במחיר, דבר זה מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת על הצרכן הישראלי.

הפרה ייחודית נוספת לחברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קוקה קולה) – במהלך השנים החברה הפכה לגורם משמעותי ובעל כוח בתחום המשקאות הקלים, באמצעות מגוון פעולות, חלק אגרסיביות, שנקטה לקידום מוצריה בשוק, השפעתה הפרקטית והתודעתית של החברה על הצרכן, פוגעים ביכולת הבחירה של הצרכן ובחופש ההתקשרות שלו. בנסיבות אלה, העלאת מחיר המוצרים מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת על הצרכן הישראלי.

הפעולות הנדרשות:

  • על החברות לבטל לאלתר את העלאת המחירים המתוכננת.
  • מקום בו בוצעה העלאת מחירים על החברות להשיב את המחיר לקדמותו לאלתר.
  • לספק אסמכתאות תוך 14 ימים ממועד מתן הצו המינהלי, המעידות על ביצועו.

בשל הפרת ההוראות שבצו המינהלי להפסקת הפרה, יוטל עיצום כספי בשיעור של פי שלושה מסכום העיצום הכספי בשל ההפרה או לחילופין יינקט הליך פלילי.

החברות רשאית לטעון את טענותיה בכתב לעניין ביטול הכוונה להוציא צו מינהלי להפסקת הפרה, בתוך 7 ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי: "הרשות לא תאפשר לחברות לנצל את כוחן ולהותיר את הצרכן ללא חופש בחירה החברות הללו שולטות בקטגוריית המשקאות הקלים באופן מוחלט ועל ידי העלאת המחירים במקביל למעשה סגרו לצרכן כמעט לחלוטין את כלל האפשרויות ופגעו בחופש הבחירה של הצרכנים, כתוצאה מכך לא נותרה לצרכן ברירה והצרכנים נאלצו לרכוש את מוצרי החברות על אף ההעלאה במחיר. לתפיסת הרשות מדובר בהשפעה בלתי הוגנת על הצרכנים והחוק נותן לרשות כלים להתמודד עם הפרה זו וכך עשינו. הרשות ממשיכה לבדוק בכל העת את אופן פעילותן של החברות השונות ובפרט את העלאות המחירים ובוחנת האם ישנם מקרים נוספים המפרים את החוק ודרושים את התערבותה".

כתיבת תגובה