לראשונה: רואי חשבון חרדיים מתמודדים ללשכה

היסטוריה: רואי חשבון חרדיים מתמודדים לראשונה בבחירות ללשכת רואי חשבון • יתמכו במועמדות ג'קי בלנגה לנשיאות ויצטרפו אל הנבחרת שבראשותו • חמשת המועמדים: אריק אדלר גזבר עיריית בני ברק, צביקה זאבי מהגמ"ח המרכזי, אברהם שרף, רחלי ברכר וג'ודי בן גד

תא רואי החשבון החרדי מקבל את ברכת הגר"ח קניבסקי | צילום: באדיבות המצלם

ביום שלישי הקרוב תתרחש היסטוריה: לראשונה, יתמודדו חמישה מועמדים חרדיים בנבחרת של רו"ח ג'קי בלנגה המתמודד לנשיאות לשכת רואי החשבון.

רואי החשבון שמועמדים לבחירה – שניים מהם במקומות משוריינים ושניים נוספים כמועמדים לבחירה – הינם: אריק אדלר, גזבר עיריית ב"ב, צביקה זאבי – מנהל כספים בגמ"ח המרכזי, אברהם שרף, רחלי ברכר וג'ודי בן גד – המנהלים כל אחד בנפרד, משרדים עצמאיים שבבעלותם.

technion-box

התא החרדי שעליו נמנים כיום מאות רואי (ואולי בעיקר רואות) חשבון חרדיים זכה לברכתו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי.

בכינוס היסוד של התא, וההכרזה על המועמדות, אמר ג'קי בלנגה, כי הוא רואה חשיבות רבה בשילוב רואי החשבון החרדיים כחלק אינטגרלי מהנהגת הלשכה.

הצבת מועמדים חרדיים תאפשר להם מעורבות בהליכי חקיקה פיסקאליים, הצגת עמדותיהם מול הרשויות והעלאת נושאים רלוונטיים בוועד לשכת רואי החשבון.

ההתאגדות תאפשר לרואי החשבון החרדיים להביע את עמדתם, להשתלב בקרב הרשויות השונות, משרדי הממשלה, הבנקים וכל מקצועות החשבונאות שלציבור החרדי כיום אין דריסת רגל בהם, ושירותיהם אינם נדרשים – בין היתר, בשל חוסר ייצוג וחוסר הבנה כי לציבור החרדי מסה קריטית של בעלי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום.

רואי החשבון שייבחרו יוכלו להשתתף בדיונים, להביע עמדה בחוקים ותקנות, להשתתף בדיונים מקצועיים ופרלמנטריים, ולתת מעמד שווה לקבוצה המיוצגת מאחוריהם.

side
inner

כתיבת תגובה