מבקר המדינה: הרשויות לא מונעות דיין עבירות בנייה

בני ברק במקום הראשון בצווי הריסה, אלעד במקום השני ואילו בית שמש הנפיקה 12 צווי הריסה אך יישמה רק אחד וכמה כסף הוקצה להריסות אלה? • בכ-50% מהוועדות לתכנון ובנייה קיים מחסור בפקחים, 98% מהוועדות לא הכינו סקר עבירות בניה, 58% מהוועדות לא הגישו דיווחים כלל ליחידת האכיפה  הארצית ו-43% מצווי ההריסה המינהליים שהוציאו הוועדות, לא בוצעו • ליקויים מערכתיים גם בהיערכות הוועדות המקומיות לפקח על הבנייה ובפעולות האכיפה 

גגות בתי מגורים בבני ברק ממעוף הציפור | צילום אילוסטרציה: גילי יערי, פלאש 90

משרד מבקר המדינה בחן את הוצאת הצווים ואת ההריסות המינהליות שביצעו 12 וועדות מקומיות לתכנון ולבנייה בשנת 2018 ואת התקציב שהוקצה לכך. הוועדה המקומית בני ברק מתמקמת בקלות במקום הראשון עם 90 צווי הריסה שהוצאו ו-60 צווי הריסה שבוצעו. התקציב שהוקצה לצווים עמד על 600 אלף שקל והוא נוצל בכ-94%. הוועדה המקומית אלעד ממוקמת במקום השני אולם במרחק רב יחסית, רק עם 13 צווי הריסה שהוצאו כנגד בנייה לא חוקית ו-3 צווי הריסה שבוצעו בפועל. הוועדה ניצלה רק 43% מתוך 50 אלף שקל שהוקצו לביצוע הצווים. 

הוועדה המקומית בית שמש הוציאה 12 צווי הריסה בשנת 2018 ולשלב הביצוע הגיע רק צו אחד. מבקר המדינה מצא כי לא הוקצו כספים לביצוע צווי ההריסה וכי 5 צווים עוכבו בבית המשפט. יתרת 9 הוועדות המקומיות שנבדקו הוציאו צו הריסה אחד או שניים, ואילו בוועדה המקומית טירה לא הוציאו כלל צווים. 

היום (ג’) בשעה 10:30 הגיש מבקר המדינה מתניהו אנגלמן את דו”ח הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2020 ליו”ר הכנסת, ח”כ יריב לוין. מיד לאחר מכן, בשעה 11:00 החל דיון בממצאי הדו”ח בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. נושא עבירות הבנייה הוא רק אחד משנים-עשר פרקים בדו”ח, מבקר המדינה סבור כי מדובר בתופעה נרחבת, שעלולה להביא לשימוש לא מושכל במשאב הקרקע, לפגיעה באיכות החיים והסביבה ואף לסיכון הציבור. לרוב, עבירות אלו גלויות לעיני כול ולפיכך אופן ההתמודדות עימן משפיע גם על מידת אמון הציבור בגורמי האכיפה. נוכח חשיבות הנושא וכניסתה לתוקף של רפורמה בנושא (תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה) ראה משרד מבקר המדינה חשיבות לערוך ביקורת מערכתית בנושא. 

אנגלמן מצא כי בכ-50% מהוועדות לתכנון ובנייה שנבדקו נמצא מחסור בפקחים, 98% מהוועדות לא הכינו סקר עבירות בניה כנדרש, 58% מהוועדות לא הגישו דיווחים כנדרש ליחידה הארצית לאכיפה, כ-60% מהוועדות לא העבירו ליחידה הארצית לאכיפה דיווחים לצורך רישום במרשם הפלילי, ו-43% מצווי ההריסה המינהליים שהוציאו הוועדות לא בוצעו. כמו כן נמצאו בביקורת ליקויים מערכתיים בהיערכות של הוועדות המקומיות לפקח על הבנייה וכן ליקויים בפעולות האכיפה.

תוספות נוספות, הרחבות נרחבות

מבדיקת תהליכי אכיפה בארבע ועדות מקומיות (בני ברק, גבעתיים, חוף אשקלון וטירה) עולה שיהוי, קיטוע וחוסר אפקטיביות של פעולות האכיפה; בוועדה המקומית טירה, כאמור, יש תופעה נרחבת של עבירות בנייה שאינן נאכפות.

“הוועדה המקומית בני ברק הקצתה תקציב ואף ביצעה שורה ארוכה של הריסות, אך עם זאת, היקף עבירות הבנייה במרחב התכנון שלה הוא גדול ויש מקרים רבים שבהם עבירות בנייה נרחבות עומדות על תילן שנים מספר”. כותב אנגלמן בדו”ח. “העבירות הנפוצות במרחב התכנון של בני ברק הן תוספות בנייה בהיקף נרחב, כולל על גגות ובשטחים ציבוריים, וכן פיצולי דירות. עם כל זה, בבחינת הנתונים של השנים 2016-2018 נמצאה ירידה בכמות פעולות הפיקוח והאכיפה של הוועדה. כך למשל ירדה כמות פתיחת תיק פיקוח מ-417 בשנת 2016 ל-379 בשנת 2017 ובשנה שלאחר מכן ירדה פתיחת התיקים ל-303 בלבד”.

Inner article

הוצאת צו הפסקת עבודה מינהלי והוצאת צו הריסה מינהלי צנחו בכ-30%, בכתבי אישום יש ירידה של יותר מ-50% ובפסקי דין מדובר בנפילה חדה מ-79 ו-23 פסקים בשנים 2016 ו-2017 בהתאמה, עד ל-2 פסקי דין בשנת 2018, רק בתיקים שעברו לתובע חלה עלייה. משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית בני ברק על כך שבשנת 2017 לא היה תובע לאורך כל השנה. “על הוועדה המקומית לוודא כי תפקיד התובע יאויש באופן רציף ולבחון מפעם לפעם את היקפי ההעסקה הנדרשים של התובע העירוני”. הוועדה המקומית בני ברק מסרה בתשובתה כי בחודש ינואר 2018 מונתה לוועדה תובעת חדשה במשרה מלאה.

לנוכח הממצאים בתחום הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, ממליץ משרד מבקר המדינה לבחון חלופות לטיוב מערך הפיקוח והאכיפה בוועדות המקומיות ובתוך כך לשפר את התפקוד של ועדות מקומיות קטנות; לחזק את הממשקים בין התכנון, הרישוי והפיקוח ולקדם תכניות מתאר הנותנות מענה לצרכי האוכלוסייה; להגביר את פעולות האכיפה היזומה ולמצות את סמכויות האכיפה כדי שהאכיפה תהיה יעילה ואפקטיבית.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה