מדד המחירים ירד בעשירית האחוז, הדירות ב-3 עשיריות

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% • לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הירידה במדד ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 0.7% • הענף שנפגע במיוחד: אירוח, נופש וטיולים, ירד ב-13.1% במהלך חודש הסגר – ספטמבר • מדד מחירי הדירות ירד ב-0.3% ביולי-אוגוסט לעומת יוני-יולי

מדד המחירים | צילום: Pavlo Burdyak, שאטרסטוק

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2020 והגיע לרמה של 88.2 נקודות לעומת 88.0 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0). כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד ללא דלקים נותר ללא שינוי בחודש ספטמבר 2020 ברמה של 99.9 נקודות.

מתחילת השנה (ספטמבר 2020 לעומת דצמבר 2019) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-4.3% והמדד ללא דלקים ירד ב-1.1%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2020 לעומת ספטמבר 2019) ירד מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-4.8% והמדד ללא דלקים ירד ב-1.7%.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-2.5% בחודש ספטמבר 2020 והגיע לרמה של 89.1 נקודות לעומת 86.9 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0). מתחילת השנה (ספטמבר 2020 לעומת דצמבר 2019) ירד המדד ב-4.2%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2020 לעומת ספטמבר 2019) ירד המדד ב-5.8%.

שינוי במחירי שוק הדירות

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2020 – אוגוסט 2020, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2020 – יולי 2020, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.3 אחוז.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי יולי 2020 – אוגוסט 2020, לעומת יולי 2019 – אוגוסט 2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.3%.

בעשור האחרון נרשמה התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור, עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018. התקופה האחרונה (החל מהרבעון הראשון של שנת 2019) מתאפיינת בעליית מחירים שנתית מתונה של עד 5 אחוזים.

במדדי מחירי דירות לפי מחוזות, בחודשים יולי 2020 – אוגוסט 2020, לעומת יוני 2020 – יולי 2020 נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.7%), צפון (0.4%), חיפה (0.4%-), מרכז (0.0%), תל אביב (1.2%-) ודרום (0.1%-).

השוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יולי 2020 – אוגוסט 2020, לעומת יולי 2019 – אוגוסט 2019, לא נמצאו מחוזות בהן נרשמו ירידות מחירים שנתיות. עליות מחירים בולטות נרשמו במחוזות מרכז (2.7%) ובתל-אביב ובירושלים (2.6%), כל אחד. יתרת המחוזות רשמו עליות מתונות יחסית.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2020 – אוגוסט 2020 לעומת יוני 2020 – יולי 2020, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-1.7%. שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) והשתתפו בחישוב מדד מחירי הדירות החדשות מהווה 41.1% בהשוואה ל-44.4% בתקופה הקודמת (יוני 2020 – יולי 2020). יצוין כי לשיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית יש מתאם שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יולי 2020 – אוגוסט 2020, לעומת יולי 2019 – אוגוסט 2019, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.4%2.

Inner article

מדד המחירים לצרכן

כמו כן, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש ספטמבר 2020, בהשוואה לחודש אוגוסט 2020 והגיע לרמת מדד של 100.1 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירדו אף הם ב-0.1%, כל אחד והגיעו לרמת מדד של 99.9, 99.1 ו-100.7 נקודות, בהתאמה.

ירידות מחירים בולטת נרשמו בסעיפי תרבות ובידור 2.1%, הלבשה 0.9% ומזון 0.7%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים 7.2%, הנעלה 1.7%, שירותי חינוך 1.3% וריהוט וציוד לבית 0.6%.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ירדו ב-0.9%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.2%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2020 לעומת ספטמבר 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-1.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.8% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.3%.

בחודש ספטמבר 2020 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות נותרו ללא שינוי; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין יוני 2020 – ספטמבר 2020, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%; לעומתו הקצב השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור נותר ללא שינוי.

מדדי מחירי תשומות – ספטמבר

ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בספטמבר 2020; עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים בספטמבר 2020; אין שינוי במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור בספטמבר 2020; ירידה של 0.6% במדד מחירי תשומה בחקלאות בספטמבר 2020; ירידה של 0.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה בספטמבר 2020; ירידה של 0.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים בספטמבר 2020; אין שינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים בספטמבר 2020.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה