מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3%

עלייה של 0.3% במדד המחירים לצרכן בחודש אפריל 2021 • מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.3% • מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.4% כל אחד

מדד המחירים | צילום: Pavlo Burdyak, שאטרסטוק

 

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אפריל 2021, בהשוואה לחודש מרץ 2021 והגיע לרמת מדד של 100.9 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 101.0 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.4% כל אחד והגיעו לרמות מדד של 100.9 ו-100.8 נקודות, בהתאמה.

לפי נתוני הלמ”ס, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות 3.0%, הלבשה והנעלה 2.8% ומזון 0.7%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף תקשורת 1.2%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-1.2%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-1.0%, כל אחד.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2021 לעומת אפריל 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב-0.8%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-1.0% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.3%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש אפריל 2021, מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות, נותר ללא שינוי; לעומתו מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו ב-0.1%, כל אחד.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין ינואר 2021 – אפריל 2021, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.1%, כל אחד; קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-1.5%.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה