מדד התשומות לא יעלה על 40% ממחיר הדירה

בתום דיון סוער בוועדת הכספים אושר תיקון חוק המכר לקריאה שנייה ושלישית: לכל היותר יוצמדו 40% ממחיר הדירה למדד | עוד קובעת הצעת החוק כי קבלן יהיה פטור מפיצוי בגין איחור רק במידה והרוכש גרם לאיחור או בגין סיכול חוזה, וכן כי קבלנים שיאחרו במסירה, ישלמו עד 150% שכר דירה לרוכשים מדי חודש | עם זאת, הקבלנים יוכלו לטעון לאיחור בשל נסיבות שאינן תלויות בהן

זאב אלקין בישיבת ועדת הכספים בנושא חוק המכר | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

למען רוכשי הדירות: ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק המכר הקובע שינוי בתמהיל הצמדת מדד תשומות הבנייה לרוכשי דירה מקבלן. ההצעה תובא הערב לאישור הכנסת.

הצעת החוק קובעת את הגבלת האפשרות להצמיד את מחיר הדירה למדד. במסגרת תיקונים שהכניסה הוועדה נקבע כי לכל היותר יוצמדו 40% ממחיר הדירה למדד. עוד קובעת הצעת החוק כי קבלן יהיה פטור מפיצוי בגין איחור רק במידה והרוכש גרם לאיחור או בגין סיכול חוזה, וכן כי קבלנים שיאחרו במסירה, ישלמו עד 150% שכר דירה לרוכשים מידי חודש.

250/200 סייד בר + קובייה

במשרד השיכון הציגו במהלך הדיונים כי בחוק הקיים ישנה הצמדה גם של חלק ממחיר הדירה שאינו מושפע ממדד תשומות כגון הקרקע שנרכשה מראש, מיסים, יועצים וכדומה, וכן כי התשלומים מוצמדים עד לתאריך המסירה בפועל, אף אם הדירה נמסרה אחרי המועד שנקבע בחוזה. בנוסף הוצג כי במצב זה מחיר הדירה המלא אינו שקוף לרוכש במועד הרכישה, והרוכש אינו יכול לצפות את העלייה במחיר או להיערך לה. כך הרוכש גם נתקל בקשיי מימון של התוספות, והדבר אף מייצר תמריץ שלילי למוכר למסירת הדירה במועד, כאשר לדוגמה, בעליית מדד תשומות הבניה של כ-1% בחודש, יקבל מוכר 10,000 ₪ על כל תשלום של מיליון ₪ שטרם שולם לו, לכל חודש איחור במסירה.

בתחילה הוצע בהצעת החוק, להצמיד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים או למדד מחירי תשומות בנייה למסחר ולמשרדים, רק את רכיב הבנייה. לאחר דין ודברים בין הצדדים, סוכם על שינוי התיקון: היות וכבר כיום תשלום ראשון של 20% מערך הדירה, שמשולם בעת חתימת החוזה, לא מחויב בהצמדה למדד, אזי יקבע בחוק כי כל תשלום ראשון שיינתן, לא יפחת מ-20 אחוז לא יחויב במדד, כאשר שאר התשלומים שישולמו בהמשך, יוצמדו ב-50% בלבד למדד תשומות הבנייה (כלומר, בפועל, ההצמדה היא עד ל-40% ממחיר הדירה המלא), כאשר נקבע כי ההצמדה הינה עד מועד מסירת הדירה בלבד.

Inner article

סעיף נוסף בהצעת החוק, נוגע לפיצוי בגין איחור במסירת הדירה.

במצב הקיים, על פי החוק, איחור במסירה מעל 60 ימים מזכה את הקונה, החל מהיום הראשון, בפיצוי חודשי בגובה 150% מדמי השכירות בדירה דומה, ולאחר שמונה חודשים – 125%, עם זאת, קיים סעיף הקובע, "חריג", לפיו הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי לא יחול פיצוי על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

במשרד השיכון הציגו כי על סמך סעיף החריג, בכל החוזים, מוכרים מקצים לרוכשים סיכונים שלרוכשים אין כל אפשרות למנוע, ובכך פוטרים את עצמם מתשלום הפיצוי הקבוע בחוק, ובעקבות כך מוכרים קובעים מועדי מסירה לא ריאליים, כאשר לפי נתוני המשרד איחור ממוצע עומד על 316 ימים. מצב זה מביא לחוסר ודאות בקרב הקונה, שגם ממשיך לשאת בעלויות שכר הדירה, המשכנתא ועלויות נוספות בגין כך, ובנוסף מספר הרוכשים שתובעים מוכרים ומממשים את זכותם לפיצוי בגין איחור במסירה הוא קטן מאוד.

לפיכך הצעת החוק מבקשת לקבוע כי מוכר יהיה פטור מתשלום פיצוי בשל איחור במסירה, רק במקרה שהאיחור נגרם כתוצאה ממעשה או ממחדל של הרוכש, או במקרה שהאיחור הוא תוצאה של סיכול החוזה כמשמעותו בחוק החוזים. בנוסף קובעת הצעת החוק שינוי בתמהיל הפיצוי: מחודש האיחור השני ישלמו הקבלנים 100% שכר דירה לרוכשים, מהחודש החמישי ישלמו 125% והחל מהחודש ה-11 150%.

עוד קבעה הוועדה כי החוק יכנס לתוקף 7 ימים מפרסומו, זאת בשונה מ-30 יום שקבעה הצעת החוק הממשלתית. במסגרת החוק מוזגה הצעת חוק ממשלתית עם הצעות חוק של יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר וח"כ בצלאל סמוטריץ, אליהם הצטרפו עשרות חברי כנסת.

הקבלנים: המחיר יעלה בכל מקרה

הקבלנים כמובן זועמים על החוק שיוריד מהכנסותיהם, ונשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו אמר, כי "התאחדות הקבלנים בוני הארץ התנגדה לתיקון החוק שכן הוא לא יועיל במאומה לצינון שוק הדיור הרותח ורוב הסיכויים הם שהוא יאיץ את המשך התייקרויות בשוק הדיור ויגדיל את אי הוודאות ואת הקושי של הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור לרכוש דירות".

מהתאחדות הקבלנים נמסר כי "לכל השותפים בדיון היה ברור שנדרש טיפול שורש במכלול הבעיות וכי התיקון הנוכחי הוא "פלסתר" בלבד. לצערנו יש בכך המשך הכשל בטיפול בבעיות השורש של תחום הדיור והמשך המגמה של נקיטת צעדים לא אפקטיביים. הצעד הנוכחי הוא בעייתי שבעתיים כי הוא בא בעיתוי הכי לא טוב שאפשר בו המשבר בשיאו והתיקון רק יגרום להעמקת המשבר וילבה את המשך ההתייקרויות".

לדברי דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלים חברת שיווק הנדל"ן דרא, "המשמעות הנגזרת להערכתי מאישור התיקון לחוק, היא שבתחילת חודש יולי הקרוב כל המחירונים של הדירות בחברות הבנייה יתעדכנו כלפי מעלה כדי לאזן את הפגיעה הכלכלית מביטול ההצמדה של מחיר הדירה המלא למדד התשומות. מדובר באובדן הכנסות גדול עבור הקבלנים וחברות הבנייה, וכדי להגן על עצמם אני מעריך כי הם יעדכנו את המחירונים ב-5%-10% כבר בימים הקרובים. עדכון המחירים ישתנה כמובן מיזם ליזם ומפרויקט לפרויקט, בהתאם לסטטוס של הפרויקטים, לתאריך האכלוס וכיוצ"ב. אישור התיקון לחוק מוסיף לחוסר הוודאות שקיים בשוק הנדל"ן כיום, ובפרט לגבי עסקאות שנמצאות בתהליך. רוכשים שיחתמו אחרי כניסת התיקון לחוק לתוקף עלולים לפגוש מחירים גבוהים יותר משהוצע להם קודם לכן".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

2 תגובות ל: "מדד התשומות לא יעלה על 40% ממחיר הדירה"

  1. כל החוק עבודה בעיניים
    אני לפני חתימת חוזה והקבלן מודיע לי שאם אני לא אחתום עד יום ה6.7.22 הוא מעלה את מחיר הדירה ב6% כי הוא מדדים בהתאם לחוק החדש
    אז מה עשינו בזה?!

  2. מה המשמעות על קניה דירה לפני שנה ועל התשלומים היום?

כתיבת תגובה