מדד ינואר משקף צמיחה יציבה

המדד המשולב לחודש ינואר בעלייה של 0.25 אחוזים ומציגים צמיחה יציבה • לעומת ירידה משמעותית בייבוא לצריכה – שככל הנראה אירעה בעקבות הקדמת רכישת רכבים לחודש דצמבר – הייתה עלייה בייבוא תשומות לייצור, עלייה בשיעור המשרות הפנויות ועליה ביצוא

צומחים למרות הקדמת רכישת ההיברידיות | אילוסטרציה: יח"צ יבואן יונדאי

המדד המשולב לחודש ינואר, המלמד על מצב המשק, עלה ב-0.25% ובבנק ישראל מרוצים, היות וקצב גידולו של המדד, ממשיך לשקף צמיחה יציבה, סביב הקצב ארוך הטווח. בבנק ישראל מסבירים, כי המדד המשולב הושפע לטובה, בעיקר מעלייה ביבוא התשומות לייצור ועלייה ביצוא, וכן מעלייה של מדדי הפדיון, בענפי המסחר הקמעונאי והשירותים.

מאידך גיסא, את קצב עליית המדד, מיתנה בעיקר הירידה ביבוא מוצרי הצריכה, ירידה המהווה במידה רבה, תיקון לעלייה החדה בחודש דצמבר, לנוכח הקדמת הרכישות של כלי-רכב היברידיים. כמו כן, לא היו עדכונים של ממש במדד המשולב לחודשים הקודמים.

250/200 סייד בר + קובייה

על פי הדיווח של אגף חטיבת המחקר של בנק ישראל, חלו תזוזות מינוריות ביותר במדדים המשולבים לחודשים קודמים. כך למשל בחודש דצמבר המדד נשאר בתוקפו 2.26. בחודש נובמבר המדד ירד מעט מ-0.24 ל-0.23, בעוד המדד לחודש אוקטובר שהיה 0.29, ירד לאחר העדכון לאחור ל-0.27.

המדד המשולב לבחינת מצב המשק, הוא אינדיקטור סינתטי, לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך 10 אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות ומספר התחלות הבנייה. המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש, בסמוך ליום שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד הייצור התעשייתי.

כאמור, בחודש ינואר השפיעו על המדד המשולב, האינדיקטורים הבאים: יבוא מוצרי הצריכה שירד ב-14.2%, יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים), שעלה ב-7%, שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי, שרשם עלייה של 3.5% ויצוא הסחורות (ללא חקלאות) שעלה קלות ב-1.6% בלבד.

Inner article

ברמת העיקרון, המדד המשולב מורכב משני אלמנטים, המחושבים במודל: קצב הצמיחה ארוך הטווח של התוצר העסקי, נתון המשתנה באופן הדרגתי על פני זמן. האלמנט השני הוא דינאמיקה משותפת קצרת הטווח של רכיבי המדד המכוילים במונחי סטיות התקן שלהם. הפרמטרים של מודל זה נאמדים באמצעות מסנן (קלמן – אלגוריתם המעריך מדדים על סמך מכלול הנתונים), בתדירות מעורבת חודשית ורבעונית, ומתעדכנים באופן שוטף.

כלכלני בנק לאומי מנתחים בארוכה את המדד המשולב, ואומרים כי “כפי שבנק ישראל ציין בהודעתו, נתוני המדד המשולב, משקפים את התכנסות סביבת הצמיחה הנוכחית, לכיוון פוטנציאל הצמיחה של המשק, שמושפע, בין היתר, מקצבי הגידול של פריון העבודה וכוח העבודה במשק, ונאמד על-ידי בנק ישראל וגופים בינלאומיים אחרים בקצב שנתי של כ- 3%, שמשמעותו כ-1% לנפש”.

כלכלני הבנק מסכמים וכותבים, כי “נתוני המדד המשולב, מציגים סביבת צמיחה דומה לזו שעולה מנתוני החשבונאות הלאומית, אשר הינה מתונה יותר ביחס לשנים קודמות. במבט קדימה, אנו מעריכים, כי סביבת צמיחה זו צפויה להישמר, וייתכן שאף להתמתן, גם בשנים הבאות (2020-2021), להוציא השפעתם של פרויקטים גדולים ונקודתיים (בעיקר אינטל וחברות הגז הטבעי), שצפויים “למשוך” כלפי מעלה – באופן זמני – את קצב הצמיחה בשנים אלה”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה