מהבוקר: הקניונים נפתחים במתכונת מלאה

בעקבות הצלחת הפיילוט לפתיחת הקניונים אישר קבינט הקורונה את פתיחת כלל הקניונים אשר יעמדו בהנחיות משרד הבריאות • ההנחיות לפעילות הקניונים והחנויות: רק בחנויות הענק הותר אדם לכל 15 מ”ר, יתר החנויות ימשיכו להיצמד למתווה האדם לכל 7 מ”ר

קניון רמות הירושלמי בעת סגר | צילום: ביזנעס

ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה אישרה במשאל טלפוני את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון 17+18), התשפ”א 2020.

בהמשך להחלטת קבינט הקורונה מאמש אושרו התקנות המתירות הפעלת קניון, שוק ומוזיאון, לרבות חנויות המצויות בשוק או בקניון.

לעניין התפוסה המירבית המותרת בחנויות (הן חנויות המצויות בקניונים והן בחנויות רחוב), יחול הסדר אחיד על כלל החנויות, מלבד חנויות חיוניות למכירת מזון, תרופות ומוצרי היגיינה ומכוני אופטיקה, כמפורט להלן: בחנויות שגודלן עד 150 מ”ר, התפוסה המותרת תהיה 1 לכל 7 מטרים רבועים, ועד 10 אנשים. בחנויות “גדולות” של 150 מ”ר ומעלה – ניתן יהיה להכניס מספר אנשים ביחס שלא יעלה על אדם אחד ל–15 מטרים רבועים.

בחנויות מזון, תרופות והיגיינה ומכוני אופטיקה יישאר ההסדר החל היום, לפיו התפוסה המירבית במותרת היא לפי יחס של אדם ל–7 מטרים רבועים.

בשטח הכולל של קניונים, שווקים ומוזיאונים – התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל–15 מטרים רבועים.

בנוגע לחנויות המצויות באזור תיירות מיוחד (“איים ירוקים”), אשר עד לתיקון רשאיות לפעול עם תפוסה של אדם ל–7 מטרים ועד 20 אנשים, ועל מנת לא לפגוע בתפוסה המותרת של חלק מהחנויות באזור זה – נקבע הסדר לפיו התפוסה המותרת תהיה לפי הקיים, ובחנויות גדולות שגודלן מעל 300 מטרים רבועים – ביחס של 1 ל–15 מטרים רבועים.

עוד נקבע כי מנגנון הוויסות של קניון יהיה באמצעות רישום ממוחשב של מספר הנכנסים והיוצאים מהקניון, וכי מנגנון הוויסות של שוק יהיה באמצעות סדרנים שתפקידם לווסת את מספר הנכנסים לשוק (וככל הניתן גם באמצעות מנגנון ממוחשב).

כמו כן, נקבעו התנאים להפעלת מוזיאון, שוק וקניון, בין היתר חובה למנות סדרנים שתפקידם לוודא עמידה בהוראות התקנות על ידי השוהים במקום, כולל מניעת התקהלויות וחובת עטיית מסיכה, בשוק ובקניון – חובה למנוע אכילה בשטח הקניון והשוק, ומניעת גישה לשולחנות וכיסאות אכילה ככל שקיימים, בקניון, מניעת הצבת דוכני מזון וקיום ירידים ועוד. כמו כן, קביעת עבירות פליליות לגבי תנאים אלה.

תוקפן של התקנות הוארך בשבועיים נוספים, עד ליום 23.12.20.

היום נודע עוד, כי ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה אישרה אמש במשאל טלפוני את המלצת משרד הבריאות להאריך את תקנות התחבורה ב-28 ימים נוספים עד יום 7.1.2021 וכן הארכת תוקף תקנות תעופה ב-28 ימים ללא שינויים.

בעקבות החלטת הממשלה לאפשר את פעילות הקניונים, תחת הנחיות משרד הבריאות מפרסם היום משרד הכלכלה והתעשייה, אשר והוביל את הפיילוט, יחד עם משרדי האוצר, הבריאות והמל”ל, את ההנחיות אשר בהתאם לעמידה בהן, ניתן יהיה להפעיל את הקניונים ברחבי הארץ.

המעבר לפעילות מורחבת של הקניונים, יאפשר בראש ובראשונה את חזרתם לעבודה של עשרות אלפי עובדות ועובדים, אשר נעדרו מעבודתם מזה חודשים רבים. לצד זאת, תאפשר הפתיחה מענה לציבור הרחב אשר יוכל להשלים רכישות להן נזקק בחודשים האחרונים, לרווח את ההתקהלויות שהתמקדו עד כה בחנויות הרחוב והאזורים הפתוחים, להשיב את המשק לפעילות ולהביא אותו לצמיחה מחודשת.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, אשר הוביל באמצעות משרד הכלכלה את ביצוע הפיילוט, הוסיף כי נעשתה עבודה מאומצת ביותר בכדי להשיב את הקניונים לפעילות, הן על ידי המשרדים השותפים לפיילוט והן על ידי בעלי הקניונים, שפעלו יום ולילה, בכדי לעמוד בהנחיות. כעת אנו קוראים לציבור הצרכנים להתגייס להצלחת הפעילות. ככל שהציבור ישמור על ההנחיות, ימנע מהתקהלות מיותר, יבקר בקניונים במהלך כל שעות היום ולא בשעות השיא, יעטה מסכה ויקפיד על כלל ההנחיות, נוכל להמשיך ולפעיל את הקניונים.

בהודעה המשותפת למשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות נאמר, כי ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה אישרה במשאל טלפוני את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון 17+18), התשפ”א 2020.

בהמשך להחלטת קבינט הקורונה מאמש אושרו התקנות המתירות הפעלת קניון, שוק ומוזיאון, לרבות חנויות המצויות בשוק או בקניון.

לעניין התפוסה המרבית המותרת בחנויות (הן חנויות המצויות בקניונים והן בחנויות רחוב), יחול הסדר אחיד על כלל החנויות, מלבד חנויות חיוניות למכירת מזון, תרופות ומוצרי היגיינה ומכוני אופטיקה, כמפורט להלן: בחנויות שגודלן עד 150 מ”ר, התפוסה המותרת תהיה 1 לכל 7 מטרים רבועים, ועד 10 אנשים. בחנויות “גדולות” של 150 מ”ר ומעלה – ניתן יהיה להכניס מספר אנשים ביחס שלא יעלה על אדם אחד ל–15 מטרים רבועים.

בחנויות מזון, תרופות והיגיינה ומכוני אופטיקה יישאר ההסדר החל היום, לפיו התפוסה המרבית במותרת היא לפי יחס של אדם ל–7 מטרים רבועים.

בשטח הכולל של קניונים, שווקים ומוזיאונים – התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל–15 מטרים רבועים.

870/135 ליינר ארטקל

בנוגע לחנויות המצויות באזור תיירות מיוחד (“איים ירוקים”), אשר עד לתיקון רשאיות לפעול עם תפוסה של אדם ל–7 מטרים ועד 20 אנשים, ועל מנת לא לפגוע בתפוסה המותרת של חלק מהחנויות באזור זה – נקבע הסדר לפיו התפוסה המותרת תהיה לפי הקיים, ובחנויות גדולות שגודלן מעל 300 מטרים רבועים – ביחס של 1 ל–15 מטרים רבועים.

עוד נקבע כי מנגנון הוויסות של קניון יהיה באמצעות רישום ממוחשב של מספר הנכנסים והיוצאים מהקניון, וכי מנגנון הוויסות של שוק יהיה באמצעות סדרנים שתפקידם לווסת את מספר הנכנסים לשוק (וככל הניתן גם באמצעות מנגנון ממוחשב).

כמו כן, נקבעו התנאים להפעלת מוזיאון, שוק וקניון, בין היתר חובה למנות סדרנים שתפקידם לוודא עמידה בהוראות התקנות על ידי השוהים במקום, כולל מניעת התקהלויות וחובת עטיית מסיכה, בשוק ובקניון – חובה למנוע אכילה בשטח הקניון והשוק, ומניעת גישה לשולחנות וכיסאות אכילה ככל שקיימים, בקניון, מניעת הצבת דוכני מזון וקיום ירידים ועוד. כמו כן, קביעת עבירות פליליות לגבי תנאים אלה.

תוקפן של התקנות הוארך בשבועיים נוספים, עד ליום 23.12.20.

בנוסף, ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה אישרה אמש במשאל טלפוני את המלצת משרד הבריאות להאריך את תקנות התחבורה ב-28 ימים נוספים עד יום 7.1.2021 וכן הארכת תוקף תקנות תעופה ב-28 ימים ללא שינויים.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: “פתיחת כלל הקניונים, הנה צעד משמעותי וחשוב שמוביל משרד הכלכלה והתעשייה להחזרת המשק לפעילות מלאה כאשר פתיחתם, לצד השווקים הפתוחים, מחזירה כ-200 אלף עובדות ועובדים בחזרה למעגל העבודה  ותביא לצמיחה מחודשת של המשק. יש לזכור עם זאת, כי הצלחת המהלך מחייבת את בעלי הקניונים, בעלי העסקים והצרכנים, לשמור על הנחיות התו הסגול”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה