מהחודש הבא: יוקטן גודל פקודה מזערי באג"ח ובמק"מ

הבורסה ממשיכה להסיר חסמי מסחר: החל מ- 3 בדצמבר, 2023 יוקטן דרמטית גודל הפקודה המזערי באג"ח ובמק"מ | הקטנת הפקודה צפויה להקל במיוחד על משקיעים פרטיים בגיוון תיק ההשקעות בפרט בתקופה זו | המלחמה שנכפתה על ישראל מגדילה באופן ניכר את צרכי המימון של הממשלה ומכאן קיימת חשיבות גדולה מתמיד להנגשת שוק החוב לכלל המשקיעים המקומיים

הבורסה לניירות ערך | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

החל מ- 3 בדצמבר, 2023 יוקטן גודל פקודה מזערי באג"ח ובמק"מ, זאת לאחר שהבורסה קיבלה את אישור רשות ניירות ערך.

גודל מזערי של פקודה הוא פרמטר הקובע, לכל נייר ערך בנפרד, את הכמות המזערית מנייר הערך שניתן לכלול בפקודה המוגשת למסחר בבורסה, בשלב המסחר הרציף. כזכור, לפני למעלה משנה הוקטן גודל פקודה מזערי בשוק המניות מ-2,000 ש"ח ל- 500 ₪ ובמניות הנכללות במדד ת"א-35 מ-5,000 ש"ח ל-500 ₪, מהלך שתרם להגדלה משמעותית של מספר העסקאות ומחזורי המסחר הנובעים מפקודות קטנות, בפרט של הציבור הרחב.

הקטנת גודל הפקודה המינימלי באג"ח ומק"מ יאפשר גיוון תיק ההשקעה במיוחד בתקופה זו, בה הנכסים הסולידיים זוכים לביקושים ערים ונמצאים במרכז הבמה בשל סביבת הריבית הגבוהה וכן המלחמה שנכפתה על ישראל מגדילה באופן ניכר את צרכי המימון של הממשלה ומכאן קיימת חשיבות גדולה מתמיד להנגשת שוק החוב לכלל המשקיעים המקומיים.

כיום אחד החסמים לקניית ניירות אלו הוא בגודל המזערי של הפקודה שהינו גבוה, כך שלמשל משקיע קטן, עם תיק של 50,000 ₪ אינו יכול לפזר סיכונים בצורה מיטבית, שכן אם הוא בוחר להשקיע באג"ח ממשלתיות בלבד הוא מוגבל לאג"ח אחת (בשלב הרציף) כיוון שגודל הפקודה המינימלי עומד על סכום גבוה של 30,000 ₪. אם יבחר להשקיע באג"ח קונצרניות, המשקיע הקטן יוכל להשקיע ב-5 אג"ח בלבד כיוון שגודל הפקודה המזערי עומד על 10,000 ש"ח (נציין כי המשקיע יכול לקנות אג"ח בכל סכום שירצה במכרזים הפתוחים לציבור הרחב).

לפיכך, החל מ- 3 בדצמבר, 2023 ייכנס לתוקף גודל מזערי של פקודה באג"ח ומק"מ כלהלן:

  • באג"ח ממשלתית – 10,000 ש"ח במקום 30,000 ש"ח.
  • באג"ח קונצרנית – 5,000 ש"ח במקום 10,000 ש"ח.
  • במק"מ – 10,000 ערך נקוב במקום 30,000 ערך נקוב.

ראוי לציין כי הבורסה בת"א היא בין הבודדות בעולם בהן קיים שוק איגרות חוב דיגיטלי ושקוף הנגיש לכל אזרח בעלויות זולות, וכעת לאור הקטנת גובה הפקודה גם בסכומים קטנים יותר.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה: "הגברת הנזילות בשוק איגרות החוב צפויה לתרום תרומה ניכרת להקטנת עלויות המימון של ממשלת ישראל והחברות הציבוריות, בפרט בתקופה בה נטל המימון קשה מנשוא והתלות של החברות במערכת הבנקאית גוברת. בנוסף, הפחתת גודל פקודה בשוק איגרות החוב הישראלי תשפר את כושר המעקב של עוקבי מדדי איגרות החוב ותקטין את טעות המעקב ובכך תתרום תרומה ניכרת למשקיע. שוק קרנות הסל והקרנות המחקות העוקבות אחרי מדדי איגרות חוב בישראל מנהל כ- 53 מיליארד ₪ ונותן גיוון ואפשרויות השקעה בתחום זה".

  1. נחמד אך לא מספיק,המשקיע הקטן נפגע קשות ואין כסף להשקעות אגח"יות

כתיבת תגובה