מה המצב? הגל השלישי: עלייה של 3% בחל"ת ובפיטורים

מצטמצם משמעותית אחוז האופטימיים הסבורים שהעסק שלהם יצלח את משבר הקורונה בלי לקרוס • 31.6% ישרדו במצב הנוכחי עד חודש, למעט המגזר הקמעונאי (45.8%) שאופטימי יותר ו-68.6% מהעסקים סבורים כי המצב לא יוכל להימשך כך יותר משלושה חודשים • 25.9% מהעסקים דיווחו על פגיעה בפדיון בין 76%-100% ב-22 אפריל, לעומת 22.5% ב-31 במרץ

עסק | צילום: pixabay

כשני שליש מתעשיית הייטק הביעו רצון לעלות את היקף העבודה מהבית, כך עולה מסקר 'מצב העסקים' של הלמ"ס, שבחן שאלות מרכזיות לגבי מצב התעסוקה ואופי התעסוקה תחת המגבלות שהפעילה הממשלה, כתוצאה מהתפשטות הנגיף.

אחת מהשאלות שנשאלו העסקים בסקר, עסקה במידת האפקטיביות של העבודה מהבית. בענף ההייטק רק 2.3% טענו שאין אפקטיביות בעבודה מהבית, לעומת כ-96% שטענו שיש אפקטיביות ברמות שונות. מדובר על הענף שהציג את הנתון הגבוה ביותר (96.1%) בין העסקים המאפשרים עבודה מהבית.

באופן כללי 38.4% מהעסקים דיווחו כי הם מאפשרים עבודה מהבית, רובם מתרכזים בענפי ההייטק, השירותים הפיננסים ושירותים מקצועיים וטכניים, דואר ובלדרות. 47% מהעסקים טענו שיש אפקטיביות בעבודה מהבית במידה רבה מאוד או במידה רבה, 24.7% במידה מועטה ולעומת זאת 5.4% מהעסקים טענו שאין כל אפקטיביות בעבודה באופן זה. כך, למרות מידת האפקטיביות קרוב ל-40% מכלל העסקים טענו שאין להם כל רצון להגדיל את היקף העסקה מהבית.

ענף נוסף הבולט לטובה בתחום עבודה מהבית הוא שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח. 72% מהעסקים בענף זה מאפשרים עבודה מהבית והם מדווחים על כ-62 אחוזי אפקטיביות. אלא שלמרות אחוזי אפקטיביות גבוהה יחסית כ-37% טוענים שאין להם רצון להגדיל את העבודה מהבית. רק 24% הביעו רצון שכזה. גם אחוזי הפגיעה בפריון בענף זה היו נמוכים יחסית. בנוסף, ענף זה נפגע במידה הגבוהה ביותר (96%) מסגירת מוסדות הלימוד, מה שמצביע על כמות האימהות העובדות בענף זה.

את הסקר לבחינת מצב העסקים והתעסוקה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות לו, ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך חודש אפריל (21-22.4.2020). היה זה בחינת הגל השלישי בהמשך לשני סקרי בזק שבוצעו במהלך מרץ (הראשון 18/19.3.2020 והשני 30/31.3.2020) הסקרים משקפים את מצב העסקים בימים הנקובים. 

הסקר הנוכחי, פנה ל-1,312 עסקים בהם גם כאלו עם חמש משרות ומעלה והקיף גם את ענפי המסחר, הבינוי והשירותים העסקיים בנוסף לענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, והשירותים הפיננסים ושירותי ביטוח. אוכלוסייה זו הקיפה כ-1,241,000 שכירים שהם כ-30% מסך השכירים במשק.

ממצאים נוספים בסקר הראו עלייה של 3% במספר העובדים בחל"ת או מפוטרים. ואילו בשירותים הפיננסיים ובענף הבינוי חלה עליה בנוכחות העובדים במקום העבודה על חשבון העובדים בחל"ת, שעה שבמסחר הקמעונאי ובתעשייה (ללא עילית) גדל מספר העובדים בחל"ת. 

בסקר נצפתה פגיעה משמעותית יותר בפדיון העסקים: 25.9% מהעסקים דיווחו על פגיעה בפדיון בין 76%-100% ב-22 אפריל, לעומת 22.5% ב-31 במרץ. מתוך כלל ענפי המשק, הנפגעים העיקריים הם עסקים בענפי המסחר הקמעונאי ובענפי התעשייה, ובעסקים בהם עד 100 משרות (קטנים ובינוניים).

הסקר בחן גם את רמת שרידות העסקים. מתוך כלל העסקים 31.6% השיבו שפעילות העסק תוכל להמשיך במצב הנוכחי (ליום הסקר) עד חודש, כאשר בענפי המסחר הקמעונאי נצפה השיעור הגבוה ביותר של עסקים (45.8%). 68.6% מהעסקים השיבו כי לא יוכלו לקיים את פעילות החברה מעבר לשלושה חודשים במצב הנוכחי (ליום הסקר)

מהשוואה בין סקר זה לסקר קודם נראה כי האבק של הסערה הראשונית שקע והעסקים התאימו את עצמם למצב החדש. אם לדוגמא בסוף מרץ טענו כ-47% מהנשאלים שהעסק שלהם ישרוד רק חודש תחת המצב הנוכחי, כעבור 22 ימים נתון זה הצטמצם ל-31.6%. לעומת זאת אחוז העונים שהעסק ישרוד עד שלושה חודשים עלה מ-31.5% ל-36.9%, הנתון עד חצי שנה זינק מ-7.8% ל-12.3% ואילו החושבים כי העסק שלהם ישרוד במצב הנוכחי מעל לחצי שנה עלה ב-2 אחוזים ל15.2%.

כתיבת תגובה