מובלים למנוחות במהירות || כמה ניצולי שואה מקבלים קצבאות?

סגן השר אורי מקלב סקר בישיבת הממשלה את פעילות הרשות לניצולי שואה: קרוב לחמישים אלף מקבלי קצבאות חודשיות של עד שנים עשר אלף שקלים | כמאה אלף מקבלי מענקים שנתיים של עד 6987 ש"ח | "ממד הזמן הוא קריטי, היום נערכו ארבעים לוויות, רק בשבוע שעבר ליווינו קרוב לשלוש מאות ניצולי שואה למנוחת עולמים"

ניצולי שואה | אילוסטרציה: shutterstock

סגן השר אורי מקלב סקר בישיבת הממשלה את פעילות הרשות לזכויות ניצולי השואה שתחת אחריותו. סגן השר אורי מקלב פתח בנתונים. "היום היו ארבעים הלוויות של ניצולי שואה; בשבוע שעבר ליווינו למנחות כשלוש מאות ניצולים. אומנם הניצולים חיים יותר מהממוצע הארצי אך עדיין אנחנו מדברים על דור שהולך ונעלם מאיתנו", אמר. לדבריו, "כיום חיים בישראל כמאה וחמישים אלף ניצולי שואה כאשר הם מחולקים לשלוש קטגוריות עיקריות: הראשונה, אלו שהיו במחנות השמדה ומקבלים מהרשות לניצולי שואה עד סך של 12,000 ש"ח בחודש", אמר.

ישנה קבוצה נוספת של נרדפי הנאצים, יוצאי ברית המועצות, שהם לצד הקבוצה השלישית, הנוספת, של נרדפי האנטישמיות – מקבלות מענק שנתי של עד 6,900 ש"ח. "הרשות לניצולי שואה עושה רבות למען הניצולים, הגדלנו לאחרונה את הקצבאות הניתנים להם, הפכנו את מענקי הקורונה מחד פעמים לקבועים ועוד". הרשות לניצולי השואה עושה רבות למען הניצולים מגיעים אליהם ותומכים בהם בכל הדברים כספית ומעשית, כך מקלב בישיבת הממשלה.

250/200 סייד בר + קובייה

בהמשך, הציג סגן השר את יעדי הרשות לניצולי השואה ואמר כי היעד המרכזי הוא השוואת המענקים החודשיים בין מקבלי הרנטות מגרמניה לאותם ניצולים המקבלים מהמדינה. "כיום", הוסיף, "מה שמאתגר זה נושא הדמנציה, ואנחנו מביאים טיפולים חדשניים בשביל הניצולים. ממד הזמן פה קריטי כמו שהצגנו בתחילה. לצערנו הם הולכים ומתמעטים. בכל חודש יש כ1,200 הלוויות של ניצולי שואה. יחד עם זאת תקציב הרשות לניצולי השואה לא גדל, וזה מביא אותנו למצב בו אנחנו צריכים לבחון את האפשרות לתת טיפולים ומענקים נוספים לניצולים". ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לבחון את הנושא.

כיום, הרשות לניצולי השואה משלמת לקרוב לחמישים אלף ניצולים קצבה חודשית של עד שנים עשר אלף ש"ח בחודש, כאמור, וזאת בהתחשב במצב הרפואי, הסוציאלי והנפשי של הניצולים. במקביל קרוב למאה אלף ניצולים נוספים מקבלים מענק שנתי של עד לששת אלפים ש״ח בשנה על פי פרמטרים שונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה על הסקירה המקצועית, התמציתית והתועלתית.

Inner 620/130

כתיבת תגובה