מועצת רואי חשבון: 70% מהנבחנים לראשונה עברו בהצלחה

מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת, למועד אביב 2022 | 70% מכלל הנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת עברו בהצלחה | שיעור המעבר הכללי של הנבחנים בבחינה הוא 55%

ראיית חשבון | צילום: Maksim Kabakou, shutterstock

לפני כחודשיים (ב-28.7.22) נערכה בבנייני האומה בירושלים בחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת (מועד אביב 2022). היום, מפרסמת לשכת רואי החשבון את נתוני ההצלחה בבחינה.

בסך הכל, ניגשו לבחינה 754 נבחנים.(לשם השוואה, במועד סתיו 2021 ניגשו 788, במועד אביב 2021 ניגשו 769, במועד סתיו 2020 ניגשו 859 ובמועד אביב 2020 ניגשו 969).

מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר מקרב הנבחנים לראשונה (מעל 30 נבחנים לראשונה): אוניברסיטת רייכמן (כ- 100%), המרכז האקדמי רופין (כ-80%), אוניברסיטת בן גוריון (כ-78%), האוניברסיטה העברית (כ- 77%).

487 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה (65% מקרב כלל הנבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 70%.

361 נבחנים ניגשו לבחינה זו על גבי מחשב (48% מקרב כלל הנבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 67%. 281 נבחנים מקבוצה זו הם נבחנים לראשונה ושיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 79%.

 35% (267) מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השנייה או יותר. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על  26%.

שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הוא 55%.


התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד

שם המוסד מספר  נבחנים מספר העוברים שיעור העוברים מספר נבחנים לראשונה שיעור העוברים מהנבחנים לראשונה
אוניברסיטת רייכמן 47 43 91% 41 100%
אוניברסיטת חיפה 38 23 60% 19 89%
המרכז האקדמי רופין 61 44 69% 46 80%
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 64 49 77% 60 78%
האוניברסיטה העברית בירושלים 79 51 65% 61 77%
אוניברסיטת בר-אילן 88 53 60% 69 67%
אוניברסיטת תל אביב 122 78 64% 101 66%
האוניברסיטה הפתוחה 61 19 31% 36 44%
אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) 9 2 22% 5 40%
המרכז האקדמי לב 24 8 33% 4 25%
הקריה האקדמית אונו 52 11 21% 9 11%
המסלול האקדמי של המכללה למינהל 56 6 11% 6 0%
אחר 53 26 49% 30 60%

Inner article

 

 

התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה 

ניגשו בפעם ה- מספר הנבחנים אחוז העוברים
ראשונה 487 70%
שנייה 110 35%
שלישית ומעלה 157 20%

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה