מזהמים את האוויר – 65% מהארובות נמצאו מזהמות

המשרד להגנת הסביבה ביצע בדיקות ודיגומי פתע ב-144 ארובות מפעלים בכל רחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה ממוקד; 65% מהארובות אינן עומדות בנוהלי הדיגום, ויינקטו הליכי אכיפה נגד המפעלים

בודקים את הארובות - צילום: המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה קיים באחרונה פעילות פתע של אכיפה ופיקוח בכל רחבי הארץ לבדיקת תקינות ארובות המפעלים. המבצע הארצי הוא חלק מתוכנית שנתית של מבצעים ממוקדים, במסגרת המיקוד של המשרד בהפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים.

מטרת המבצע הייתה לאתר ולנקוט הליכי אכיפה נגד מפעלים אשר מפירים את חובתם להתאים את ארובותיהם לפי נוהל הדיגום של המשרד להגנת הסביבה וכן לפקח ולפעול כנגד מפעלים אשר חורגים מתקני הפליטה בארובה הקבועים בהיתר הפליטה לאוויר, או בתנאים נוספים לרישיון העסק.

כאשר מפעלים אינם עומדים בנוהל הדיגום של המשרד, המשמעות היא שהם אינם מאפשרים ביצוע דיגום תקני על-פי הנוהל בארובותיהם, ובסופו של דבר אינם מאפשרים פיקוח ואכיפה מלאים של גורמי הפיקוח והאכיפה במשרד על רמות הפליטה של מזהמי אוויר מארובות אלה.

במהלך הפעילות הממוקדת נבדקו בביקורות פתע כ-144 ארובות ב-41 מפעלים ברחבי הארץ לעמידה בהוראות נוהל הדיגום של המשרד. מבדיקת הממצאים עולה כי 94 ארובות אינן עומדות בנוהל הדיגום (65%), ויינקטו הליכי אכיפה והסדרה נגד מפעלים אלה. בנוסף, במסגרת המבצע בוצעו גם דיגומי פתע במפעלים לבדיקת עמידה בתקני הפליטה.

המבצע נערך בהובלת המשטרה הירוקה ובהשתתפות עשרות מאנשי המשרד ובהם מפקחי המשטרה הירוקה, מחוזות המשרד, אגף איכות אוויר ושינויי אקלים ובשיתוף חברת א.ש. שירותי מחקר אשר ביצעה את הבדיקות השונות במפעלים.

לאור הממצאים, המשרד יחליט על המשך שימוש באמצעי אכיפה העומדים לרשותו נגד המפעלים המפירים במישור המנהלי (התראות, שימועים, הטלת עיצומים כספיים ועוד) – ואף פתיחה בחקירה פלילית למפעלים במידת הצורך, וידרוש את תיקונם המיידי של הליקויים.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויפעל ליישום היעד שהציב למניעת זיהום אוויר מתעשייה וצמצום השפעותיו המזיקות לבריאות אדם.

כתיבת תגובה