מזרזים את המשכנתא: המשכון יירשם מרחוק

רשות התאגידים, רשם המשכונות, רשות התקשוב הממשלתי ומשרד המשפטים התגייסו להנגשת שירות חדש ומתקדם בתקופת הקורונה • לוקחי משכנתאות יוכלו לשלוח לבנק אישור פרטי משכון דרך האזור האישי הממשלתי "mygov" ללא צורך להגיע לבנק • כך עושים את זה

אתר רישום המשכונות באזור האישי | צילומסך

לאור הנחיות הממשלה להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש והצורך הגובר בקבלת אשראי מרחוק, רשות התקשוב הממשלתי, רשם המשכונות ברשות התאגידים ואגף מערכות מידע במשרד המשפטים, הנגישו שירות דיגיטלי מאובטח חדש המאפשר לאזרח צפייה במשכונות הרשומים לחובתו, באזור אישי ממשלתי mygov – ואישור פרטי משכון שנרשם לצורך קבלת אשראי מבנק.

באמצעות השירות החדשני של אישור פרטי משכון מרחוק, חוסכת הממשלה לאזרח הגעה לבנק לצורך קבלת אשראי ומאפשרת לבנק לקבל את הבטוחות הנדרשות לו לצורך מתן אשראי לאזרח.  השירות מאפשר לאזרח לשלוח לבנק הודעה המאשרת את פרטי המשכון, לאחר הזדהות ממשלתית חכמה, וזאת באמצעות האזור האישי. העתק ההודעה יישלח גם לרשם המשכונות, באופן שמבטיח את מהימנות הודעות המשכון הנרשמות במאגר גם בעת הזו.

העיון בפרטי משכונות, וביניהם פרטי הנכס הממושכן ופרטי הנושה שלו מושכן הנכס, כולל קישור לאישורי הרשם על ביצוע פעולות לחובתו של האזרח במאגר המשכונות.

השירות מצריך הרשמה חד פעמית לאזור האישי הממשלתי. המידע זמין ככל שיש משכונות רשומים או משכונות שבוטלו בשנתיים האחרונות.

רשם המשכונות הינו מאגר מידע בלבד. הרישום בו הוא רישום דקלרטיבי, על פי הצהרת הצדדים בלבד, והבדיקה לגבי הנפקתו ותקפותו של המשכון אינה מתבצעת על ידי רשם המשכונות. בהתאם, תוקפו של המשכון הרשום מותנה, בין היתר, בתוקפה של הזכות הממושכנת, ובזכותו של החייב למשכן את הזכות. עניינים אלה, כמו גם ההסכם היוצר את המשכון, אינם נבדקים על ידי רשם המשכונות ואין צורך בהגשת מסמכים לעניין זה במועד רישום המשכון.

עוד יצוין, כי קיומו של משכון רשום קודם אינו מונע רישומו של משכון נוסף, לרבות אם צוין בהודעת המשכון הראשונה כי קיימת מגבלה על רישום משכון נוסף. ואולם, רישומו של המשכון הנוסף אינו מעיד על תוקפו של משכון זה. לכן מומלץ, קודם לרישום משכון, לעיין במאגר רשם המשכונות ולבחון קיומם של משכונות קודמים, וכן, ככל הנדרש, לעיין בהסכמי משכון קודמים, המצויים אצל החייב ולא אצל רשם המשכונות. מטרת הרישום היא פרסום הזכות הקניינית בשעבוד שיש לנושה בנכס, ואזהרת נושה אחר של החייב על כך שהנושה הקודם לו, ייפרע ראשון מהנכס הממושכן.

לתשומת לב: מאגר המידע של רשם המשכונות פתוח לציבור, ולכל אדם יש זכות לעיין בו על מנת לברר האם חייב מסוים שעבד נכסיו לנושה אחר.

אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים, מסר כי: "שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הממשלתיים והבנקים מביא  לשיפור השירות לאזרח הן בממשק עם הבנק והן בממשק עם הרשות, ומאפשר רישום משכונות, תוך  התגברות על תקופה קשה זאת. מהלך זה הינו חלק ממהלכים נוספים של רשות התאגידים לשיפור השירות בכלל ולהתגברות על קשיים הנובעים ממשבר הקורונה בפרט".

שחר ברכה, ראש רשות התקשוב מסר כי: "רשות התקשוב פועלת ללא לאות בימים מאתגרים אלו ליצירת שירותים דיגיטליים חדשים ומתקדמים לטובת הציבור. באזור האישי הממשלתי ניתן לראות מידע מותאם אישי ולבצע פעולות מבלי להגיע ללשכות השירות. אנו ממשיכים ופועלים לשיתופי פעולה נוספים לשם פיתוח שירותים דיגיטליים לשימוש מהבית וללא הגעה ללשכות והפעם גם ללא הגעה לסניפי הבנק השונים".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה